• Yazılar
  • Favoriler
  • Yorumlar
Müşteri İlişkileri Yönetimi
4
7 Eyl, 2018

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) kavramı 1990’lı yıllarda geliştirilmiştir. Müşterilerle daha iyi ilişkiler kurmak ve mevcut ilişkileri kontrol etmek için şirketler CRM’i kullanmaya başlamıştır. Müşteri sadakati ve ayrıca şirket için karlılık, müşterilerle iyi oluşturulmuş bir ilişki...

Kişisel Satış Konsepti
4
26 Ağu, 2018

Kişisel Satış Konsepti

Kişisel satış, müşterilerle iletişim kurmanın önemli bir yoludur. Satış faaliyetlerinin aşamaları satış temsilcileri tarafından yapılmaktadır. Satıcıların stratejik pazarlamadaki rolü, rutin görevlerin giderek daha düşük maliyetle kişisel olmayan iletişim araçları tarafından üstlenildiği için yeni bir önem...

Bilgi Yönetimi Performansı
10
22 Ağu, 2018

Bilgi Yönetimi Performansı

Bilgi yönetimi (BY) performans değerlendirmesi, bir (BY) girişiminin en önemli aşamalarından biri olmakta ve kuruluş için katma değer yaratma ve örgütsel performansı artırma konusunda önemli bir potansiyele sahip olmaktadır. (BY) performans değerlendirmesi yapılmadan (BY) girişiminin...

Bilgi Yönetimi Süreçleri
8
19 Ağu, 2018

Bilgi Yönetimi Süreçleri

Literatürde bilgi yönetimi kavramı farklılıklar gösterse de amaç olarak hepsi aynı noktada toplanmaktadır. Fakat bilgi yönetimi süreçleri birçok araştırmacı için farklı aşamalar göstermektedir. Örneğin, De Long (1997) üç temel bilgi yönetimi sürecini tanımlama, aktarma ve kullanma...

Bilgi Teknolojileri Desteği Kavramı
7
17 Ağu, 2018

Bilgi Teknolojileri Desteği Kavramı

Bilgi teknolojileri bilgi yönetiminin önemli unsurlarından birisidir. İyi bir bilgi teknolojileri desteği, her türlü bilgi süreçleri için kritik ve gereklidir. [textmarker color=”FC8D8D”]Bilgi teknolojileri, kuruluşun misyonunu yerine getirmesi için ihtiyaç duyduğu veri, bilgi ve bilgiyi yönetmek...

Örgütsel Yapı Kavramı
7
17 Ağu, 2018

Örgütsel Yapı Kavramı

Örgütsel yapı bilgi yönetiminin önemli unsurlarından biridir. Çünkü örgüt yapısının bilgi yönetimini kolaylaştırma  potansiyeli vardır. [textmarker color=”FC8D8D”] “Örgütsel yapı, insanların eylemlerini nasıl koordine ettiklerini ve örgütsel hedeflere ulaşmak için kaynakları nasıl kullandığını kontrol eden resmi görev ve...

Örgüt Kültürü Kavramı
6
16 Ağu, 2018

Örgüt Kültürü Kavramı

Organizasyonlar sosyal bir boşlukta çalışmazlar ve sosyal çevrelerinden önemli ölçüde etkilenmektedirler. Örgüt kültürü, örgütü birbirine bağlayan bir çeşit tutkal olarak düşünülmektedir. Bu nedenle, örgütsel değişim ve yenilenmeyi yönetmek için en önemli ön şartlardan biri olarak...

Bilgi Yönetimi Kavramı
5
14 Ağu, 2018

Bilgi Yönetimi Kavramı

Bilgi yönetimi (BY) kavramının birçok tanımı bulunmaktadır. Bu tanımları sıralayacak olursak, bilgi yönetimi; [list][item icon=”fa-pencil-square” ](BY), performansı ve kazanımları arttırmak için bir örgütün entelektüel kaynaklarının sistematik ve amaca yönelik inşa edilmesi, yeniden yenileştirilmesi ve kullanılmasıdır.[/item]...

İşveren Markalaşması Kavramı
5
14 Ağu, 2018

İşveren Markalaşması Kavramı

Giderek artan küresel yetenek sıkıntısı ışığında, işletmeler potansiyel ve mevcut çalışanları cezbetmek ve elde tutmak için kapsamlı stratejiler aramaktadırlar. İşveren markalaşma rakiplerinden farklılaşmak ve işgücü piyasasında rekabet avantajı kazanmak için etkili bir örgütsel strateji olarak önerilmiştir....

Bütünleşik Pazarlama İletişimi Kavramı
5
11 Ağu, 2018

Bütünleşik Pazarlama İletişimi Kavramı

Pazarlama uzmanları yeni trendleri her zaman takip etmektedirler. Teorik bilgiler ışığında bazı eğilimler oldukça iyi tanımlanamamış ve kategorize edilememiştir. Son yılların karakteristik eğilimlerinden bahsetmek gerekirse, içerik pazarlaması, dijital pazarlama, sosyal medya pazarlaması, vızıltı pazarlaması, yani yeni...