1. Ana Sayfa
  2. Sınav Soruları
  3. Anatomi Vize – Final – Komite Test Sınav Soruları 1

Anatomi Vize – Final – Komite Test Sınav Soruları 1

Vize - Final Test Soruları
1

Dokuzuncu intercostal aralıktaki a.intercostalis posterior hangi arterin dalıdır?

Correct! Wrong!

Spermleri nakleden kanallardan hangisinin üzerinde ampulla adlı genişleme bulunur?

Correct! Wrong!

M.transversus abdominus’un ön alt lifleri ile m.obligus abdominus internus’un lifleri birleşerek hangi yapıyı oluşturur?

Correct! Wrong!

Ligamentum gastolienalis içerisinde hangi arter vardır?

Correct! Wrong!

Conus elasticus’un serbest üst kenarına ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Vagina carotica içerisinde a.carotis interna ve v.jugularis interna ile birlikte seyreden sinir hangisidir?

Correct! Wrong!

Hangi yapı dorsum lingua üzerinde bulunmaz?

Correct! Wrong!

Hangi oluşum karşısındaki kemik yapıya ait değildir?

Correct! Wrong!

M.adductor longus’u innerve eden sinir hangisidir?

Correct! Wrong!

A.dorsalis pedis hangi arterin devamıdır?

Correct! Wrong!

C7-T1 diski hariç olmak üzere bu diskin yukarı kısmında toplam kaç adet discus intervertebralis vardır?

Correct! Wrong!

M.gastrocnemius ile ilgili yanlış ifade hangisidir?

Correct! Wrong!

Hangi kortikal bölge karşısındaki fonksiyon ile ilişkili değildir?

Correct! Wrong!

Fenestra vestibuli’yi kapatan yapı hangisidir?

Correct! Wrong!

İşitme kaybı ve vertigoya neden olan bir tümör hangi sinire ait bası bulgularına da neden olabilir?

Correct! Wrong!

N.Hypoglossus’un beyin sapında kaç adet nükleusu vardır?

Correct! Wrong!

Hangi sinirin pars cranialis adı verilen bölümüne ait lifler n.vagus’a karışarak seyreder?

Correct! Wrong!

Area intercondylaris anterior’dan başlayıp femur’un condylus lateralis’inin iç yüzüne tutunan ligament hangisidir?

Correct! Wrong!

Tegmen tympani aşağıdaki kemiklerin hangisinde yer alır?

Correct! Wrong!

Viscerocranium kemiklerine ilişkin bilgilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Anatomi

tembel

caliskan

Yorum Yap

Yorum Yap