1. Anasayfa
 2. İşletme
Trendlerdeki Yazı

İşletme Bölümü Nedir? İşletme Dersleri | İşletme Mühendisliği | Yönetimi

İşletme Bölümü Nedir? İşletme Dersleri | İşletme Mühendisliği | Yönetimi
İşletme Bölümü Nedir? İşletme Dersleri | İşletme Mühendisliği | Yönetimi
0

Bu yazıda üniversite tercihi edecekler için işletme bölümü, işletme dersleri, işletme fakültesi, işletme bölümü dersleri, işletme yönetimi, işletme mühendisliği hakkında bilgiler vereceğiz.

İşletme Nedir?

İşletme; kar amaçlı kurumların kuruluşu, finansman edilmesi, üretim araçlarının ve tekniklerinin sağlanması, üretilen mal ve hizmetlerin en iyi şekilde pazarlanması, yönetim ve organizasyonu ve finansal olgularının izlenmesini inceleyen bir sosyal bilim olarak tanımlanmaktadır. Dilimizde, mal ve hizmet üretiminin gerçekleştirildiği iktisadi birimler için de tanımlanmaktadır.

İşletmelerin pazarlama, üretim, finansman, muhasebe, insan kaynakları gibi işlevleri bulunmaktadır.

İşletme Bölümü Nedir? İşletme Yönetimi | İşletme Dersleri | İşletme Mühendisliği
İşletme Bölümü Nedir? İşletme Yönetimi | İşletme Dersleri | İşletme Mühendisliği

İşletme Bölümü

İşletme bölümü; işletme kurma, işletme biçimleri, işletme yönetimi, başarılı ve sistemli bir işletme yöneticisi yetiştirme gibi amaçlara sahip olmaktadır. İktisat alanıyla ortak amaçları da bulunmaktadır. İşletme bölümü bulunan çağda, teknolojik gelişmeleri kullanma yoluyla ve günümüz dünyasında var olan büyük şirketler ile entegre olarak ekonomik sistemler üzerine eğitim vermekte ve çalışmalar yapmaktadır. Yani, işletme bölümü işletmelerin yönetimi ve çağa ayak uydurarak bunların yorumlanması ile ilgili alanlara elemanlar yetiştirir ve araştırma yapar.

İşletme Bölümü Okuyacak Birey İçin Gereken Nitelikler

İşletme; iktisadi ve idari bilimlerin ortak noktada buluştuğu bölümlerden birisi olmaktadır . İşletme bölümü yukarıda saydığımız işlevleri (üretim, pazarlama, yönetim vb.) barındırdığından dolayı, işletme bölümü öğrencilerinde analitik düşünme becerisinin bulunması gerekmektedir.

Analitik düşünme becerisi birçok İİBF bölümü için gerekli olsa da önceki cümlemizde saydıklarımızdan dolayı işletme bölümünde özellikle gerekli olmaktadır.

İşletme bölümü öğrencilerinden muhasebe alanına yönelecek öğrenciler için sayısal beceriler, pazarlama alanına yönelecek öğrenciler için ikna kabiliyeti ve çağa ayak uydurma becerisi, yönetim alanına yönelecek bireyler için de yönetimin esaslarını uygulayabilme yeteneği ve örgütsel düşünceleri iyi olmasını söyleyebiliriz.

İşletme Bölümü Çalışma Alanları Ve İş İmkanları

İşletme bölümü mezunları bilindiği üzere özel sektörde yönetici, yönetici yardımcısı, insan kaynakları uzmanı, halkla ilişkiler departmanlarında görev alabilirler. Ayrıca bankalara bağlı birimler ile işletmelerin, şirketlerin muhasebe alanlarında çalışabilirler ya da bankaların organizasyon gibi departmanlarında görev alabilirler.

Bölümde bulunan şartlar gereği Kamu personeli seçme sınavı’na (KPSS) hazırlanarak devletin yönetici kadrolarından en alt kademelerine kadar farklı alanlarda iş bulma olasılıkları da bulunmaktadır. KPSS ile girilebilecek A kadro memuriyetler; bazı bakanlıklara bağlı uzmanlıklar, müfettişlikler, yönetici kadrolardır gibi bölümler mevcuttur.

B kadro memuriyet alanında ise devlete alımlar fazla yapılmaktadır fakat giren kişi sayısı da aynı oranda fazladır. Bunun yanında her lisans mezununun yönelebileceği akademik çalışmalar yapmak ve öğretim elemanı ya da öğretim üyesi olmak da tercihler arasında yer almaktadır.

İşletme Bölümü Puan Türü (Lys) Ve Yüzdesi

İşletme bölümü kontenjanlarına TM-1 puan türüyle yerleştirme yapılmaktadır. TM-1 puan türünde çıkan derslerin oranlarına bakacak olursak; % 14 Türkçe, % 5 Sosyal bilimler, % 16 Temel Matematik, % 5 Fen Bilimleri olmak üzere % 40’ını YGS ; kalan % 60’lık kısmı da LYS-1 ve LYS-3 oluşturmaktadır. Ayrıca LYS’lerin yüzdesi de % 25 Matematik, % 8 Geometri, % 20 Türk Dili ve Edebiyatı, % 7 Coğrafya’dan oluşmaktadır.

İşletme Bölümü Geleceği Nasıl?

Özel üniversitelerin çoğalmasıyla beraber bir çok fakülte ve bölüm açılmaktadır. İşletme bölümü tarihsel açıdan baktığımızda diğer bölümlere göre eski bir bölüm. Yıllardır üniversitelerde bu bölüm okutuluyor ve verim alınıyor. İşletme bölümü bazen geri planda kalmış ve isimleri havalı olan bölümlerin arkasında kalmış olsa da her zaman mesleki olarak ve donanım kazanma açısından gelecek vadeden bir bölüm olarak parlaklığını koruyacaktır. Mesleki açıdan görev alabileceğiniz, çalışacağınız alanları yukarıda yazdım. Özel sektörde çok büyük paralar kazanabilmek mümkün. Hatta devlette çalıştığınızdan katlarca fazlasını kazabilirsiniz. Bundan dolayı çok çalışmalı ve idealleriniz için koşmalısınız.

İşletme Bölümü Tercih Ederken Dikkat Etmeniz Gerekenler

İşletme bölümü her bölümün olduğu gibi köklü, kendini kanıtlamış ve iyi üniversitelerde daha faydalı olur. İşletme bölümünü tercih etmeden önce hangi üniversitelerin bu alanda iyi eğitim verdiğini ince eleyip sık dokuyun. Bunun yanında hocaları da araştırma fırsatınız varsa bunu da değerlendirin ki önemli olan dersin ne olduğu değil, hocasıdır.

İngilizce olarak okumak bölümden mezun olduktan sonra size güzel avantajlar sağlayacaktır çünkü zaten diliniz olduğu için tecrübe de istenmeyecektir. Yabancı dilinizin gelişmesi ve ihracat firmalarla çalışırken bunun kolaylık sağlaması bakımından önemli bir husus. Ayrıca işletme bölümlerinin derslerine giderek işletme bölümünün sizin için olup olmadığını anlayabilirsiniz.

İşletme Bölümü Okurken Yapılması Gerekenler Ve Yönelebileceğiniz Alanlar

İşletme bölümü hafife alınacak bir bölüm olmadığı için ilk başta bir yol haritası çizilmelidir. Bu haritayı çıkarırken akademisyenlere ya da güvenebileceğimiz üst sınıflardan başarılı öğrencilerden destek alabilirsiniz.

Bunun haricinde ilk olarak kamu alanı mı yoksa özel sektör alanında mı ilerleyeceğinizi belirlemeniz gerekmektedir. Kamu alanında yönelecek öğrenciler, bilgileri daha tazeyken KPSS için türkçe ve matematik tekrarları yapabilirler. Çünkü 4 yıl boyunca teorik olarak görmeyeceğinizden dolayı unutulacaktır. 3 ve 4. sınıflarda da KPSS için artık sistemli bir çalışma yapılmalıdır.

Özel sektörü tercih edecek öğrenciler için ise, kendileri bol bol kitap okunarak geliştirilmeli ve teknoloji ile arasını çok iyi tutmalıdır. Çevresini genişletmeli, mümkünse mezun olmadan işe girebilmeli ya da staj yapabilmelidir.

Yabancı dil konusu ise sadece özek sektörde değil, kamu dairelerinde de işe yarayacaktır. YÖLDİL adlı sınava hazırlanarak çoğu rakiplerinizi yabancı dil ile geçebilirsiniz.

Bunların yanında sertifika programları ve bilgisayar kursları sizler için yararlı olabilecektir.

İşletme Bölümü Mezunu için ALES

İşletme bölümü öğrencisinin bir tercihi de akademisyenlik olmaktadır. ALES ‘in 5 yıla çıkarılmasından dolayı üniversiteye başlar başlamaz çalışabilirsiniz ve yılda 3 kere sınav yapılmaktadır. Bu sınavlarda 90 üzeri puan aldığınız taktirde akademisyen olmanız çok zor olmamaktadır. ALES türkçe ve matematik olduğundan hızınızı arttırmanız yetecektir.

İşletme Dersleri

İşletme bölümü derslerine bakacak olursak, her üniversitenin kendine göre dersleri vardır. Bunlara örnek verecek olacaksak;

Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Dersleri

İstanbul Arel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Dersleri

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Dersleri

Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Dersleri

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Dersleri

Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Dersleri

İstanbul Bilgi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Dersleri

Özyeğin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Dersleri

Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Dersleri

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Dersleri

İşletme Yönetimi

İşletme yönetimi bölümünün amacı, profesyonel iş ortamının gerektirdiği niteliklere sahip, günün hızla değişen şartlarına uyum sağlayabilecek insan kaynakları yetiştirmek ve  Kamu ve Özel sektöre yönetici ve eleman uzmanlaştırmaktır.

İşletme yönetimi programı, çağdaş bilgi ve tekniklere sahip, gerek ulusal gerekse uluslararası iş hayatına çözümler üretebilecek, devlet ve özel kurumların daha etkin ve verimli çalışmasını sağlayacak eğitimli bireyler uzmanlaştırmayı ilke edinmiştir. Her geçen gün gelişen uygulamalara uyum sağlamanın yanı sıra yaratıcı olmak ve çözümler bulabilen dolayısıyla ülkenin kalkınmasına katma değer sağlayan işletmeciler kazandırmaktır.

İşletme Yönetimi Çalışma Alanları

Bankacılık,Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi
Bankacılık ve Finans,Sigortacılık,
Bankacılık ve Finansman,Sigortacılık ve Risk Yönetimi,
Bankacılık ve Sigortacılık,Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri,Teknoloji ve Bilgi Yönetimi
Ekonomi ve FinansmanUluslararası Finans,
GirişimcilikUluslararası Finans ve Bankacılık
İşletme,Uluslararası İşletme,
İşletme Bilgi Yönetimi,Uluslararası İşletmecilik,
İşletme Enformatiği,Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret,
İşletme-Ekonomi,Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik
Lojistik Yönetimi,Uluslararası Ticaret,
Muhasebe ve Finans YönetimiUluslararası Ticaret ve Finans,
Muhasebe ve Finansal YönetimUluslararası Ticaret ve Finansman,
Muhasebe ve DenetimUluslararası Ticaret ve İşletmecilik,
Sağlık YönetimiUluslararası Ticaret ve Lojistik,
Sermaye Piyasası,Uluslararası Ticaret ve Pazarlama,
Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme,Yönetim Bilişim Sistemleri

Atatürk Üniversitesi İşletme Yönetimi Dersleri

İşletme Mühendisliği

İşletme mühendisliği, isminden de anlaşıldığı üzere işletme ve mühendislik derslerinin beraber alındığı bir bölümdür. İşletme mühendisliği bölümünün amacı, mühendislik bakış açısına sahip işletmeciler yetiştirmektedir.

İşletme mühendisliği, işletmelerin bir bütün olarak tasarımına ve geliştirilmesine odaklanan bir mühendislik disiplinidir. Hali hazırda bulunan işletmelerin sahip oldukları sistemlere ilişkin problemlerin çözümü, sistemlerin tasarımı ve geliştirilmesi konusunda uzmanlaştırılmaktadır.

Basit bir tanımla İşletme ile Endüstri Mühendisliği programının ortasındaki program kabul edilebilir.

İşletme mühendisliği bölümü ülkemizde şu an İTÜde İşletme Fakültesi bünyesinde bulunmaktadır.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  _rendim
  İğrendim
 • 0
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım
Paylaş
İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir