Anatomi Vize – Final – Komite Test Sınav Soruları 4
Vize - Final Test Soruları
2
1. Plexus brachialis’in en kalın dalı hangisidir?
N. axillaris
N. musculocutaneus
N. ulnaris
N. medianus
N. radialis

Doğru!

Yanlış!

2. Hangi kas uyluğa iç rotasyon yaptırır?
m. Quadratus femoris
m. Piriformis
m. Gluteus minimus
m. Obturatorius externus
m. Gemellus superior

Doğru!

Yanlış!

3. Timus’un sempatik siniri hangisidir?
Ganglion cervicale medius
N. splanchnicus major
Ganglion cervicale superior
N. splanchnicus minor
Ganglion stellatum

Doğru!

Yanlış!

4. Hangisi sağ akciğerin ağırlığıdır?
625 gr
550 gr
650 gr
575 gr
675 gr

Doğru!

Yanlış!

5. Hangi yapı ile karşısındaki bilgi arasındaki ilişki doğru değildir?
Cementum — radix dentisi saran ince lamel
Sulcus terminalis — radix lingua ile corpus lingua’nın sınırını oIuşturur
Vallecula epiglottica — dil kökü ile larynx arasındaki çukurdur.
Caruncula sublingualis — glandula sublingualisin ağız içerisine yaptığı katlantıdır
M.transversus lingua — dili yuvarIakIaştırır.

Doğru!

Yanlış!

6. Aşağıdaki çekirdeklerden hangisi mesencephalonda bulunmaz?
Nucleus ruber
Nucleus nervi abducentis
Nucleus nervi trochlearis
Nucleus nervi oculomotorii
Nucleus oculornotorius accessorius

Doğru!

Yanlış!

7. V. retromandibuIaris’i hangi venler oluşturur?
V. facialis - v. maxillaris
V. maxillaris - v. temporalis superficialis
V. temporalis superficialis - v. facialis
V. auricularis posterior- v. maxillaris
V. temporalis superficialis - v. auricularis posterior

Doğru!

Yanlış!

8. Cavitas nasi’nin dış duvarnnda aşağıdaki kemiklerden hangisi yer almaz?
0s lacrimale
Concha nasalis inferior
0s nasale
0s sphenoidale
0s palatinum

Doğru!

Yanlış!

9. Hangi organın meso’su yoktur?
İleum
Jejenum
Caecum
Colon transversium
Colon sigmoideum

Doğru!

Yanlış!

10. A. appendicularis hangi damarın dalıdır?
A. colica dextra
A colica media
Aa. ileales
A. colica sinitra
A. İleocolica

Doğru!

Yanlış!

11. Kadın iç genital organlarına ilişkin verilen bilgilerden yanlış olanı işaretleyiniz?
Sol v.ovarica v.renalis’e açılır.
Ampulla tubae uterinae, tuba uterina’nin en uzun ve en geniş kısmıdır.
Lig.transversum cervicis, uterusun pasif desteğinde rolü olan en önemli ligamenttir.
Lig. Latum uteri’nin, tuba uterina’ya yakın olan bölümüne mesosalpinx denilir.
Uterus’un normal pozisyonu retroversiyon ve anteflexion şekIindedir.

Doğru!

Yanlış!

12. A. suprarenalis superior hangi damardan ayrılır?
A. phrenica inferior
Tr. coeliacus
Aorta abdominalis
A. renalis
A. mesenterica superior

Doğru!

Yanlış!

13. Lipofüksin pigment birikimini aşağıdakilerden hangisinde tespit edebilirsiniz?
Atrofi
Hipertrofi
Hiperplazi
Metaplazi
Gazli gangren

Doğru!

Yanlış!

14. Sol kola yayılan goğüs ağrısı yakınmasıyla acile getirilen 55 yaşındaki erkek hastanın EKG’sinde myokard enfarktüsü ile uyumlu bulgular saptanıyor. Hastaya doku plazminojen aktivatörü ile trombolitik tedavi uygulanmasına rağmen serum kreatin kinaz seviyesi yükseliyor. Bu durumu aşağıdaki olaylardan hangisi ile açıklayabilirsiniz?
Myofibril rejenerasyonu
Myofibril atrofisi
Reperfuzyon zedelenmesi
Kreatin kinaz sentez artışı
Otoentoksikasyon

Doğru!

Yanlış!

15. V.poplitea hangi aralıktan geçtikten sonra v.femoralis olur?
Canalis inguinalis
Hiatus tendinosus
Canalis obduratorius
Canalis femoralis
Hiatus saphenus

Doğru!

Yanlış!

16. Mesencephalon’da crus cerebri ile tegmentum arasında hangi oluşum yer alır?
Crus cerebri
Substantia nigra
Aquaductus cerebri
Substantia perforata posterior
Nuc. ruber

Doğru!

Yanlış!

17. N.femoralis aşağıdaki oluşumların
hangisinden geçer?
Canalis femoralis
Vagina femoralis
Hiatus saphenus
Hiatus adductorius
Trigonum femoralis

Doğru!

Yanlış!

18. Hangi oluşum foramen ischiadicum minor’dan geçer?


A. glutea superior
N. gluteus inferior
V. gluteea inferior
N. gluteus superior
N. pudendus

Doğru!

Yanlış!

19. Sacculus ile ductus cohlearls’l birleştiren yapı hangisidir?
Ductus endolymphaticus
Fenestra cochlea
Helicotrema
Tractus spiralis foraminosus
Ductus reuniens

Doğru!

Yanlış!

20. Hangisi visceral afferent duyu taşımaz?
Rami communlcantes grisea
N. vagus
Nn. splanchnici pelvini
N. glossopharyngeus
N. facialis

Doğru!

Yanlış!

Sonucu görmek için quizi paylaş !

Subscribe to see your results

Anatomi Vize – Final – Komite Test Sınav Soruları 4

%%total%% sorudan %%score%% tane doğru cevap yaptım.

%%description%%

%%description%%

Loading...

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 7
  be_endim
  Beğendim
 • 2
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 6
  e_lendim
  Eğlendim
 • 2
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 23
  _rendim
  İğrendim
 • 3
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 6
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım
Paylaş

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorumlar (2)

 1. Soruları istiyorum

 2. 7 Şubat 2022

  ders calisma istiyorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir