1. Anasayfa
 2. Yönetim ve Organizasyon

Yönetimin Bir Fonksiyonu Olarak Organizasyon

Yönetimin Bir Fonksiyonu Olarak Organizasyon
Yönetimin Bir Fonksiyonu Olarak Organizasyon
0

Bir plan yürürlüğe girdikten sonra, yönetici planı uygulamaya koymalıdır. Bu makale, yönetimin bir fonksiyonu olarak örgütlenmenin rolünü ve bunun planlama ile ilişkisini açıklamaktadır.

Yönetimin Bir Fonksiyonu Olarak Organizasyon

Yöneticinin tamamladığı başlıca işlevler planlamaorganizasyonliderlik ve kontrol olarak bilinen dört farklı işlevde kategorize edilebilir; beşinci işlevi de personel olarak bazı yönetim literatüründe yer almaktadır. Bu makale, örgütlenme olarak bilinen ikinci yönetim işlevine odaklanacaktır. Organizasyon işlevi, bir plan veya bazı örgütsel hedeflere nasıl ulaşılacağına ilişkin bir taslak hazır olduğunda gerçekleştirilir. Birçoğu, bir örgütsel plana yardım etme veya engelleme ve dolayısıyla örgütsel başarıyı derinden etkileme kabiliyeti nedeniyle organizasyonun yönetimsel işlevlerin en kritik olduğuna inanır.

Herhangi bir takım sporunu ve takımın başarısında organizasyonun ne kadar önemli olduğunu düşünün. Bir koç, çeşitli oyunları planlamak ve rakibi yenmek için stratejiler oluşturmak için sayısız saat harcayacaktır. Bununla birlikte, bu oyunlar ve stratejiler sadece koçun her biri kendi yetenek ve yetenekleri ile takımdaki çeşitli oyuncuları ne kadar iyi organize ettiği kadar etkilidir. Antrenör, takımdaki her pozisyon için hangi oyuncuların en uygun olduğunu ve daha büyük birimin montajının oyunların veya stratejilerin başarılı bir şekilde yürütülmesine nasıl izin vereceğini tanımlamalıdır. Sadece bir oyuncuyu en uygun olmadığı veya ekli sorumluluğu anlamadığı bir pozisyona yanlış yerleştirmek, tüm ekibin oyunu veya stratejiyi tamamlama yeteneği üzerinde yıkıcı etkilere neden olabilir.

Yönetici Organize Olduğunda Ne Olur?

Planlama, tıpkı planlama gibi, titizlikle tasarlanması ve yürütülmesi gereken bir süreçtir. Organizasyon sürecinin sonucu, bir şirketin gücü ve otoriteyi, rolleri ve sorumlulukları ayırt etmek için kullandığı çerçevenin türünü ve bilginin organizasyon içerisindeki akışını ifade eden organizasyon yapısıdır. Uygun bir organizasyon yapısına sahip olmak, bir şirketin kuruluşa hedeflerine ulaşmasında yardımcı olacak uygun işletme prosedürlerini ve karar alma süreçlerini uygulamasını sağlayacaktır.

Organizasyon, yöneticinin kaynakları nasıl dağıtacağını ve çalışanları bazı organizasyonel amaçlara yönelik belirlenmiş bir plana göre nasıl organize edeceğini belirlemesini gerektirir. Yöneticinin, planı gerçekleştirmek için farklı rolleri ve sorumlulukları tanımlaması, iş ataması ve departmanlar arasında çalışanların doğru miktarını ve karışımını koordine etmesi gerekecektir. Her çalışan, hayal kırıklığı, karışıklık ve verimlilik kaybından kaçınmak için sorumluluklarının farkında olmalıdır. Bu spor takımı örneğinde görüldü; koç hangi oyuncuların hangi pozisyonları ve sonraki sorumlulukları üstleneceğini belirlemek zorundaydı. Ayrıca, antrenör oyunu veya stratejiyi gerçekleştirmek için doğru oyuncu karışımını seçeceğinden emin olmak zorundaydı.

Organizasyon, iş süreçleri, çalışan rolleri ve sorumlulukları için yapı sağlamanın yanı sıra kararların nasıl alınacağını, bilginin nasıl dağıtılacağını ve kuruluşun sorunlara nasıl yanıt vereceğini de belirler. Organizasyon yapısı, resmi raporlama ilişkilerini, komuta zincirini, karar sorumluluğunu, yönetim kontrolünün kapsamını ve iletişim yöntemini tanımlamalıdır. Organizasyon sürecinde yöneticinin yetki devretmesi ve yönlendirme yapması gerekecektir, böylece astlar kendi yolunda engeller olmadan plana doğru çalışabilir.

Spor takımı senaryosunda, antrenör planı geliştirmek ve oyunu kazanmak için gereken doğru oyunları veya stratejileri seçmek için tüm yetki ve karar verme sorumluluğuna sahiptir. Takımın lideri olarak, teknik direktör bu bilgileri doğrudan oyunculara iletir. Ancak, tüm kararlar ve iletişim önceden gerçekleşmez. Spordaki birçok durum, oyuncuların antrenörlerinin ulaşamayacağı saha veya sahadayken tepki vermesini gerektirir. Bu durumda, takım kaptanlarına hızlı kararlar verme ve bunları ekibin geri kalanına iletme yetkisi verilecektir. Bunu yapmak takımın oyunu kazanma hedefine doğru çalışmaya devam etmesini sağlar.

Makale Özeti

Hadi gözden geçirelim. Yönetimin dört işlevi vardır: planlamaorganize etmeliderlik etme ve kontrol etmepersonelin beşinci işlevi de bazı yönetim literatüründe yer almaktadır. Bu ders, bir plan yürürlüğe girdikten sonra gerçekleştirilen ikinci organizasyonel yönetim işlevine odaklanmıştır.

Organizasyon, yöneticinin kaynakların nasıl dağıtılacağını ve çalışanların plana göre nasıl düzenleneceğini belirlemeyi içerir. Yöneticinin farklı rolleri tanımlaması, yetki devretmesi, iş ataması ve yönlendirme yapması gerekir, böylece astlar yollarına engel olmadan plana doğru çalışabilirler. Organizasyon ayrıca kararların nasıl verileceğini, bilginin nasıl dağıtılacağını ve kuruluşun sorunlara nasıl tepki vereceğini belirler.

Organizasyon sürecinin sonucu, bir şirketin gücü ve otoriteyi, rolleri ve sorumlulukları ayırt etmek için kullandığı çerçevenin türünü ve bilginin organizasyon içerisindeki akışını ifade eden organizasyon yapısıdır. Uygun bir organizasyon yapısına sahip olmak, bir şirketin kuruluşa hedeflerine ulaşmasında yardımcı olacak uygun işletme prosedürlerini ve karar alma süreçlerini uygulamasını sağlayacaktır.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  _rendim
  İğrendim
 • 0
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım
Paylaş

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir