Örgütte Liderlik

Örgütte Liderlik

Liderlikte Uzman Gücü: Tanım ve Örnekler

30 Nisan 2020 3916

Bu makalede, uzman gücünün ne olduğunu, bazı önemli kavramlarını öğrenecek ve kullanımını gösteren örnekler verilecektir. Uzman Gücün Tanımı Uzman gücü, çalışanların bir yöneticinin veya bir…

Örgütte Liderlik

Biçimsel Liderlik: Tanım ve Açıklama

30 Nisan 2020 2719

Bu makalede, temel kavramları da dahil olmak üzere resmi liderliğin ne olduğunu öğreneceksiniz. Dersten sonra bilginizi pekiştirmek için kısa bir sınav yapma fırsatınız olacak. Biçimsel liderlik,…

Örgütte Liderlik

Gayri resmi Liderlik: Tanım ve Açıklama

30 Nisan 2020 2894

Yönetici veya süpervizör olmasanız bile, iş arkadaşlarınız gündelik sorunları ortaya çıktıkça çözmek için size baktılar mı? Eğer öyleyse, o zaman zaten resmi olmayan liderliğe aşinasınız. Bu makale…

Örgütte Liderlik

İlişki Çatışması ve Yönetimi: Tanım ve Çözüm Stratejileri

29 Nisan 2020 1071

Bu makalede, örgütlerde ilişki çatışması ve çözüm stratejileri hakkında bilgi edineceksiniz. İlişki Çatışmasının Tanımı İlişki çatışması, kişilik çatışmaları veya iki veya daha fazla kişi arasındaki…

Örgütte Liderlik

Yönetimde Özerklik Nedir? – Tanım ve Örnekler

29 Nisan 2020 1749

Bu makalede yönetimde özerklik kavramının ne olduğu ve işyerinde nasıl oynandığı hakkında bilgi edineceğiz. Bunun sonuçlarını tartışacağız ve bazı örneklere bakacağız. Özerklik Tanımlı Yönetimde özerklik, temel olarak…

Örgütte Liderlik

Fiedler’in Durumsallık Yaklaşımı Teorisi ve Liderin Durumsal Kontrolü

29 Nisan 2020 5267

Fiedler'in durumsallık yaklaşımı teorisi, liderin durumsal kontrolünü dikte eden üç unsur olduğunu belirtir. Üç unsur, görev yapısı, lider / üye ilişkileri ve konumlandırma gücüdür. Fiedler Teorisi…

Örgütte Liderlik

Yol-Amaç Teorisi ve Liderlik Stilleri

29 Nisan 2020 5996

Yol-Amaç teorisi, amaca ulaşmak için açık bir yol oluşturmaya odaklanan bir tür liderlik teorisidir. Bu teori ile ilişkili liderlik tarzları şunları içerir: başarı odaklı, emredici, katılımcı…

Örgütte Liderlik

Örgütlerde Makyavelizm: Araçların Sonuna Kadar Gerekçelendirilmesi

29 Nisan 2020 1785

Manipülasyon, Machiavellian kişiliğine sahip kişiler tarafından sıklıkla uygulanan güçlü bir araç olabilir. Bu makale, hem yüksek hem de düşük Mach'larda Makyavelizm'in özelliklerini açıklar. Niccolo Machiavelli Tarih…

Örgütte Liderlik

Yönetimde Üst Düzey Yönetim Nedir? – Tanım, İşlevler ve Sorumluluklar

28 Nisan 2020 6788

Bir örgüt veya büyük departman yürütmenin zorluklarını karşılamak için ne tür yönetim becerileri gereklidir? Üst düzey yöneticilerin başarılı olmak için kavramsal becerilere, beşeri becerilerine ve teknik…

Örgütte Liderlik

Konumsal Güç: Meşru, Zorlayıcı ve Ödül Gücü

27 Nisan 2020 3968

Yöneticiler, örgütlerinde bir şeyler yapmak için farklı güç türlerine ihtiyaç duyarlar. Bu makale konumsal güce odaklanmaktadır. Bu makalede açıklanacak üç tür konumsal güç vardır: meşru, ödül ve…