Pazarlama

Pazarlama, kişiler ile örgütler arasındaki bir değişimi tanımlamaktadır. Tüketicilerin tercihleri her geçen gün daha hızlı değişmektedir. Pazarlamacılar, tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını tatmin etmek için sürekli kendilerini güncel tutmalıdırlar. Pazarlama faaliyetini tam anlamıyla yapabilmek için tüketicilere sadece ürünü tanıtmak yetmemektedir. Tüketicilerin aklı ile ruhuna hitap ederek, kalpleriyle karar vermelerini sağlamak gerekmektedir. Bu kategori, pazarlama hakkında son gelişmeleri, modern yaklaşımlar hakkında ve akademik literatür hakkında kavramsal bir çerçeve sunmaktadır.

Marka

Belediye ve Şehir Markalaşması Nedir? Şehir Markalaşma Süreci ve Unsurları

20 Şubat 2021 2427

Şehir markalaşması ''kente ölçülebilir ekonomik, sosyal ve kültürel değerler katmak için marka stratejisi ve marka iletişiminin çıktılarını kentin gelişimine uygulayan bir çalışma alanıdır.'' Marka olma…

Pazarlama

Sürdürülebilir Pazarlama Nedir? – Strateji, Önemi ve İlkeleri

16 Şubat 2021 4226

Sürdürülebilir pazarlama, çevreyi kullanmak ve sürdürülebilir ve sosyal açıdan sorumlu ürünler, marka değerleri ve uygulamalar için teşvik etmektir. İşletmeler sadece belirli bir dönem veya belirli bir ürün için sürdürülebilir pazarlama uygulamazlar, bunu organizasyon genelinde uygularlar. Ayrıca zamana duyarlı…

Pazarlama

Pazarlamada Hizmet Kalitesi Ölçümün Beş Boyutu

29 Aralık 2020 6013

Hizmet sektöründe, hizmet kalitesinin tanımları, müşterilerin ihtiyaçlarını ve gereksinimlerini karşılamaya ve sunulan hizmetin beklentilerini ne kadar iyi karşıladığına odaklanma eğilimindedir (Lewis ve Booms 1983). Hizmet kalitesi…

Porter'ın Beş Kuvvet Modelinin Özellikleri - Meşrubat Sektörüne Uyarlama
1
Pazarlama

Porter’ın Beş Güç Modelinin Özellikleri – Meşrubat Sektörüne Uyarlama

18 Aralık 2020 3247

Bu rapor, Porter'ın stratejik yönetime büyük katkı sağlayan Beş Güç modelinin özelliklerini tartışmayı amaçlamaktadır. Porter (1980), bir sektördeki rekabetin beş farklı güç grubu tarafından yönetildiğini ve bir endüstrinin çekiciliğinin bu…

Pazarlama

Ürün Farklılaştırması Nedir? Tanım ve Farklılaştırma Maddeleri

13 Kasım 2020 3898

Bir ürün üç seviyeden oluşur. Temel ürün, gerçek ürün ve artırılmış ürün. Ürün farklılaştırması, bir ürünün pazarlama karışımında, onu rekabetin sunduğu şeyden farklılaştırmak için değişiklikler yapmak VEYA pazarda öne çıkan bir ürün sunmakla ilgilidir. Basitleştirmek için,…

Marka

Marka Stratejisi Nedir? Adımlar, Bileşenler ve İşletmeler İçin Neden Önemlidir?

4 Kasım 2020 5339

Dünyanın dört bir yanındaki büyük markaların, müşterilerinin zihninde ve ruhunda kendileri için nasıl belirli bir imaj oluşturduğunu biliyor musunuz? Büyük markaların marka stratejisi, izleyicileriyle mümkün olan…

Pazarlama

Kurumsal Kimlik nedir? Tanım, Avantajlar ve Dezavantajlar

2 Kasım 2020 3167

Kurumsal kimlik veya başka bir deyişle, kurumsal imaj, bir firmanın kendisini çalışanları, müşterileri veya şirketin hissedarları veya genel kamuoyunu içerebilecek iç veya dış paydaşlara sunma şeklidir.…

Pazarlama

Viral Pazarlama Nedir? Anlam, Türler, Örnekler, Teknikler

1 Kasım 2020 2324

Viral pazarlama, kuruluşlar tarafından bir ürünü mevcut sosyal ağlar aracılığıyla tanıtmak için kullanılan strateji olarak tanımlanır. Sözlü olarak veya mobil ve sosyal ağlar aracılığıyla, örneğin markalı yazılımlar, e-kitaplar, flash oyunlar, e-postalar, kısa…

Pazarlama

Pazarlama Araştırması Sürecinin Altı Adımı

21 Ekim 2020 2719

Pazarlama araştırması projesine başladığınızda, muhtemelen izleyeceğiniz altı temel adım vardır. Bu makalede, her adımı biraz ayrıntılı olarak inceleyeceğiz ve bilginizi test etmek için kısa bir sınav…

Pazarlama

Deneyimsel Pazarlama Nedir? – Araştırma ve Strateji

18 Ekim 2020 5115

Bu makale, denemenin pazarlamada nasıl kullanıldığını ve pazarlamanın bu noktaya nasıl geliştiğini açıklayacaktır. Ayrıca deneyimsel pazarlamanın nasıl kullanılabileceğine dair bir örneğe de göz atacağız. Bu makalede…