İşletme Yönetiminin Temelleri

Yönetim Becerileri: İyi Yöneticiler Verimliliği Nasıl Artırır?
İşletme Yönetiminin Temelleri

Yönetim Becerileri: İyi Yöneticiler Verimliliği Nasıl Artırır?

11 Nisan 2020 5810

Bu makale teknik, beşeri ve kavramsal beceriler de dahil olmak üzere yöneticinin ihtiyaç duyduğu beceri türlerini tartışacaktır. Bu becerilerin her birinin bir yöneticinin çalışanlarını etkili bir…

Yönetim ve Organizasyon

Yönetimde Teknik Beceriler Nelerdir? – Tanım ve Örnekler

10 Nisan 2020 8373

Teknik beceriler, özel görevleri yerine getirme bilgi ve becerileridir. Yönetimin, hat çalışanları ile etkili bir şekilde iletişim kurabilmesi ve çabaları koordine edebilmesi için teknik becerilere sahip…

Yönetim ve Organizasyon

Sistem Yaklaşımı Nedir? – Sistem Teorisi ve Kavramlar

10 Nisan 2020 5977

Sistem teorisi bugün yönetimde en önemli teorilerden biridir. Bu makalede teori ve temel bileşenleri hakkında bilgi edineceksiniz. Sistem Teorisi nedir? Sistem teorisi bir organizasyonu bir sistem olarak…

İşletmelerde Politik Faktörler Nedir? - Tanım ve Örnekler
Yönetim ve Organizasyon

İşletmelerde Politik Faktörler Nedir? – Tanım ve Örnekler

9 Nisan 2020 4649

Hükümetin eylemleri ve siyasi gerçekler genellikle bir işletmenin başarısını etkiler. Bu makalede, iş dünyasındaki bazı politik faktörleri öğreneceksiniz. İşletmelerde Politik Faktörler Nelerdir Bir işletmenin faaliyet gösterdiği…

Yönetim ve Organizasyon

İş Zenginleştirme: Tanımı, Avantajları, Dezavantajları ve Örnekleri

9 Nisan 2020 7331

İş zenginleştirme nedir? İş zenginleştirme programının faydaları nelerdir? İşleri zenginleştirmenin dezavantajları var mı? Bu derste iş zenginleştirmenin ne olduğunu, nasıl yapılacağını ve kuruluşunuzdaki işleri değiştirmenin iyi ve kötü…

Yönetim ve Organizasyon

Ücret nedir? – Tanım ve Örnekler

7 Nisan 2020 1786

Ücret nedir? Finansal ve finansal olmayan ücret arasındaki farkı bu makale sonrasın anlamış olacaksınız. Ücret nedir? 'Ücret' hatırlanması zor bir kelime gibi görünüyor. Peki yakın zamanda…

Yönetim ve Organizasyon

İş Rotasyonu: Tanımı, Avantajları, Dezavantajları ve Örnekleri

7 Nisan 2020 4605

Bu makalede, avantajları ve dezavantajları da dahil olmak üzere iş rotasyonu hakkında bilgi edineceksiniz. Örnekler de verilecektir. İş Rotasyonu Tanımı İş rotasyonu, bir çalışanın aynı kuruluş…

Yönetimin Durumsallık Yaklaşımı: Tanım ve Örnek
Yönetim ve Organizasyon

Yönetimde Durumsallık Yaklaşımı: Tanım ve Örnek

5 Nisan 2020 6601

Yönetime durumsallık yaklaşımı, yönetim tekniklerinin koşullara bağlı olması gerektiğini savunmaktadır. Bu makalede, yönetimde durumsallığın ne olduğunu ve durum yönetiminin temel öğelerini öğreneceksiniz. Durumsallık Yaklaşımı Tanımı Bir yönetiminde…

İşletme Yönetiminin Temelleri

Yönetimde Birleştirici Rol Nedir? – Tanım ve Açıklama

4 Nisan 2020 1818

Kuruluşunuzun içinde ve dışında ilişki geliştirme hakkında daha fazla bilgi edinin. Bu makale, Henry Mintzberg'in kişilerarası kategori içindeki yönetimsel rollerinden biri olan irtibat rolünü ele almaktadır.…

Yönetim ve Organizasyon

Yönetim Gücü Teorisi: Genel Bakış

3 Nisan 2020 1017

Yönetim gücü teorisi yüksek yönetici ücretini açıklamaya çalışır. Bu makalede ne olduğunu öğrenecek ve temel kavramlarını keşfedeceksiniz. Yönetim Gücü Teorisi Tanımı Yönetim gücü teorisi, idari tazminatın…