İşletme Yönetiminin Temelleri

11 Nisan 2020 4437

Yönetim Becerileri: İyi Yöneticiler Verimliliği Nasıl Artırır?

Bu makale teknik, beşeri ve kavramsal beceriler de dahil olmak üzere yöneticinin ihtiyaç duyduğu beceri…

10 Nisan 2020 5903

Yönetimde Teknik Beceriler Nelerdir? – Tanım ve Örnekler

Teknik beceriler, özel görevleri yerine getirme bilgi ve becerileridir. Yönetimin, hat çalışanları ile etkili bir şekilde…

10 Nisan 2020 4757

Sistem Yaklaşımı Nedir? – Sistem Teorisi ve Kavramlar

Sistem teorisi bugün yönetimde en önemli teorilerden biridir. Bu makalede teori ve temel bileşenleri hakkında bilgi…

9 Nisan 2020 3927

İşletmelerde Politik Faktörler Nedir? – Tanım ve Örnekler

Hükümetin eylemleri ve siyasi gerçekler genellikle bir işletmenin başarısını etkiler. Bu makalede, iş dünyasındaki bazı politik…

9 Nisan 2020 5719

İş Zenginleştirme: Tanımı, Avantajları, Dezavantajları ve Örnekleri

İş zenginleştirme nedir? İş zenginleştirme programının faydaları nelerdir? İşleri zenginleştirmenin dezavantajları var mı? Bu derste iş zenginleştirmenin ne…

7 Nisan 2020 1209

Ücret nedir? – Tanım ve Örnekler

Ücret nedir? Finansal ve finansal olmayan ücret arasındaki farkı bu makale sonrasın anlamış olacaksınız. Ücret…

7 Nisan 2020 3897

İş Rotasyonu: Tanımı, Avantajları, Dezavantajları ve Örnekleri

Bu makalede, avantajları ve dezavantajları da dahil olmak üzere iş rotasyonu hakkında bilgi edineceksiniz. Örnekler de…

5 Nisan 2020 5772

Yönetimde Durumsallık Yaklaşımı: Tanım ve Örnek

Yönetime durumsallık yaklaşımı, yönetim tekniklerinin koşullara bağlı olması gerektiğini savunmaktadır. Bu makalede, yönetimde durumsallığın ne olduğunu…

4 Nisan 2020 1445

Yönetimde Birleştirici Rol Nedir? – Tanım ve Açıklama

Kuruluşunuzun içinde ve dışında ilişki geliştirme hakkında daha fazla bilgi edinin. Bu makale, Henry Mintzberg'in kişilerarası…

3 Nisan 2020 737

Yönetim Gücü Teorisi: Genel Bakış

Yönetim gücü teorisi yüksek yönetici ücretini açıklamaya çalışır. Bu makalede ne olduğunu öğrenecek ve temel kavramlarını…