Muhasebe ve Finansman

Muhasebe

Gelir Tablosu Nedir? – Amaç, Bileşenler ve Biçim

22 Haziran 2020 2434

Muhasebe döngüsü sırasında oluşturulan dört finansal rapor vardır. Bu dört rapor, finansal tablolar olarak bilinen şeyi oluşturmaktadır. Bu makalede dikkatimizi gelir tablosuna odaklayacağız. Gelir tablosunun ne olduğunu, finansal…

Muhasebe

GAAP Nedir? – Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri

22 Haziran 2020 4273

Kurallar ve düzenlemeler, muhasebe endüstrisindekiler de dahil olmak üzere herkes için hayatın bir parçasıdır. Bu makalede GAAP standartları, muhasebe için ne anlama geldiği ve bunları kimlerin…

Maliyet Muhasebesi

Muhasebede Etik: Neden Önemli ve Enron Skandalı

20 Haziran 2020 3546

Etik, muhasebe açısından gerçekten önemli mi? Bu makalede, etiğin ne olduğunu ve muhasebede hangi rolü oynadıklarını tartışacağız. Ayrıca etik temelli bir vakayı da inceleyeceğiz. Sonunda, muhasebede etik…

Maliyet Muhasebesi

Muhasebede İç Kontroller: Tanım, Türler ve Örnekler

20 Haziran 2020 6866

Kurallar ve düzenlemeler yaptığımız her şeyin bir parçasıdır. Bu makalede muhasebede iç kontroller hakkında bilgi edineceksiniz. Ne olduklarını, neden önemli olduklarını öğrenecek ve örnekler göreceksiniz. İç Kontroller…

Maliyet Muhasebesi

Değer Zinciri Yönetim Teknikleri Etiği

20 Haziran 2020 15257

Günümüzün küresel ekonomisi değer zinciri optimizasyonu için fırsatlar sağlar, ancak birçok teknik etik bir ikilem de sunabilir. Bu makale etik ikilemlere genel bir bakış sağlar ve…

Maliyet Muhasebesi

Sarbanes-Oxley Yasası: Tanım ve Açıklama

20 Haziran 2020 3975

Hükümet düzenlemeleri, kurumsal finansal raporlamada önemli bir rol oynamaktadır. Bu makalede, son yirmi yılda yürürlüğe giren en önemli düzenlemelerden biri olan Sarbanes-Oxley Yasası'nı öğreneceksiniz. SOX Tanımı…

Maliyet Muhasebesi

Maliyet Artı Fiyatlandırma: Tanım, Yöntem, Formül ve Örnekler

19 Haziran 2020 2075

Ürün veya hizmetinizin perakende satış fiyatını nasıl belirliyorsunuz? Fiyat belirlemek için uygulayabileceğiniz birçok strateji vardır. Bu makale size maliyet artı fiyatlandırma stratejisini tanıtacaktır. Maliyet Artı Fiyatlandırma Nedir?…

Maliyet Muhasebesi

Fayda-Maliyet Analizi: Geri Ödeme ve Muhasebe Getiri Oranı

19 Haziran 2020 3445

İşletmelerde, beklenen yatırım getirisini hesaplamak için kullanılan çeşitli yöntemler vardır. Bu makalede iki yaygın yöntemi tartışacağız: geri ödeme süresi ve muhasebe getirisi. Fayda-Maliyet Analiz Yöntemleri Geri…

Maliyet Muhasebesi

Maliyet Dağıtımının Karşılıklı Dağıtım Yöntemi

19 Haziran 2020 1979

Maliyet dağıtımının karşılıklı dağıtım yöntemi, maliyet dağıtımındaki temel sorunlardan birini çözer: hizmet bölümleri arasında maliyetlerin nasıl dağıtılacağı. Bu makale, yöntemin nasıl kullanılacağını öğretir. Karşılıklı Dağıtım Yöntemi…

Maliyet Muhasebesi

Maliyet Dağılımı Düşürme Yöntemi

19 Haziran 2020 1315

Maliyet dağıtımını düşürülme yöntemi, muhasebecilerin diğer maliyet dağıtım biçimlerinin yapmayacağı bir şey yapmalarını sağlar: genel masrafları servis departmanlarına dağıtmak. Ancak, yine de mükemmel bir sistem değildir.…