Muhasebe ve Finansman

22 Haz, 2020 1121

Gelir Tablosu Nedir? – Amaç, Bileşenler ve Biçim

Muhasebe döngüsü sırasında oluşturulan dört finansal rapor vardır. Bu dört rapor, finansal tablolar olarak bilinen şeyi...

22 Haz, 2020 2055

GAAP Nedir? – Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri

Kurallar ve düzenlemeler, muhasebe endüstrisindekiler de dahil olmak üzere herkes için hayatın bir parçasıdır. Bu makalede...

20 Haz, 2020 2216

Muhasebede Etik: Neden Önemli ve Enron Skandalı

Etik, muhasebe açısından gerçekten önemli mi? Bu makalede, etiğin ne olduğunu ve muhasebede hangi rolü oynadıklarını...

20 Haz, 2020 4997

Muhasebede İç Kontroller: Tanım, Türler ve Örnekler

Kurallar ve düzenlemeler yaptığımız her şeyin bir parçasıdır. Bu makalede muhasebede iç kontroller hakkında bilgi edineceksiniz. Ne...

20 Haz, 2020 7983

Değer Zinciri Yönetim Teknikleri Etiği

Günümüzün küresel ekonomisi değer zinciri optimizasyonu için fırsatlar sağlar, ancak birçok teknik etik bir ikilem...

20 Haz, 2020 1963

Sarbanes-Oxley Yasası: Tanım ve Açıklama

Hükümet düzenlemeleri, kurumsal finansal raporlamada önemli bir rol oynamaktadır. Bu makalede, son yirmi yılda yürürlüğe giren...

19 Haz, 2020 963

Maliyet Artı Fiyatlandırma: Tanım, Yöntem, Formül ve Örnekler

Ürün veya hizmetinizin perakende satış fiyatını nasıl belirliyorsunuz? Fiyat belirlemek için uygulayabileceğiniz birçok strateji vardır. Bu makale...

19 Haz, 2020 1058

Fayda-Maliyet Analizi: Geri Ödeme ve Muhasebe Getiri Oranı

İşletmelerde, beklenen yatırım getirisini hesaplamak için kullanılan çeşitli yöntemler vardır. Bu makalede iki yaygın yöntemi tartışacağız:...

19 Haz, 2020 1039

Maliyet Dağıtımının Karşılıklı Dağıtım Yöntemi

Maliyet dağıtımının karşılıklı dağıtım yöntemi, maliyet dağıtımındaki temel sorunlardan birini çözer: hizmet bölümleri arasında maliyetlerin...

19 Haz, 2020 538

Maliyet Dağılımı Düşürme Yöntemi

Maliyet dağıtımını düşürülme yöntemi, muhasebecilerin diğer maliyet dağıtım biçimlerinin yapmayacağı bir şey yapmalarını sağlar: genel...