Muhasebe ve Finansman

22 Haziran 2020 1828

Gelir Tablosu Nedir? – Amaç, Bileşenler ve Biçim

Muhasebe döngüsü sırasında oluşturulan dört finansal rapor vardır. Bu dört rapor, finansal tablolar olarak bilinen şeyi…

22 Haziran 2020 3316

GAAP Nedir? – Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri

Kurallar ve düzenlemeler, muhasebe endüstrisindekiler de dahil olmak üzere herkes için hayatın bir parçasıdır. Bu makalede…

20 Haziran 2020 3169

Muhasebede Etik: Neden Önemli ve Enron Skandalı

Etik, muhasebe açısından gerçekten önemli mi? Bu makalede, etiğin ne olduğunu ve muhasebede hangi rolü oynadıklarını…

20 Haziran 2020 6584

Muhasebede İç Kontroller: Tanım, Türler ve Örnekler

Kurallar ve düzenlemeler yaptığımız her şeyin bir parçasıdır. Bu makalede muhasebede iç kontroller hakkında bilgi edineceksiniz. Ne…

20 Haziran 2020 14776

Değer Zinciri Yönetim Teknikleri Etiği

Günümüzün küresel ekonomisi değer zinciri optimizasyonu için fırsatlar sağlar, ancak birçok teknik etik bir ikilem…

20 Haziran 2020 3058

Sarbanes-Oxley Yasası: Tanım ve Açıklama

Hükümet düzenlemeleri, kurumsal finansal raporlamada önemli bir rol oynamaktadır. Bu makalede, son yirmi yılda yürürlüğe giren…

19 Haziran 2020 1654

Maliyet Artı Fiyatlandırma: Tanım, Yöntem, Formül ve Örnekler

Ürün veya hizmetinizin perakende satış fiyatını nasıl belirliyorsunuz? Fiyat belirlemek için uygulayabileceğiniz birçok strateji vardır. Bu makale…

19 Haziran 2020 1799

Fayda-Maliyet Analizi: Geri Ödeme ve Muhasebe Getiri Oranı

İşletmelerde, beklenen yatırım getirisini hesaplamak için kullanılan çeşitli yöntemler vardır. Bu makalede iki yaygın yöntemi tartışacağız:…

19 Haziran 2020 1665

Maliyet Dağıtımının Karşılıklı Dağıtım Yöntemi

Maliyet dağıtımının karşılıklı dağıtım yöntemi, maliyet dağıtımındaki temel sorunlardan birini çözer: hizmet bölümleri arasında maliyetlerin…

19 Haziran 2020 1029

Maliyet Dağılımı Düşürme Yöntemi

Maliyet dağıtımını düşürülme yöntemi, muhasebecilerin diğer maliyet dağıtım biçimlerinin yapmayacağı bir şey yapmalarını sağlar: genel…