Sosyal Psikoloji

ABC Tutum Modeli: Duygu, Davranış ve Biliş
Sosyal Psikoloji

ABC Tutum Modeli: Duygu, Davranış ve Biliş

5 Haziran 2020 4574

Tutumlar sosyal psikologlar için önemli bir çalışma konusudur. Bu başlıkta, tutumları tanımlıyor ve üç bileşenini ABC Modeli'nde gösterildiği gibi tartışıyoruz: duygusal, davranışsal ve bilişsel. Tutumlar ve…

Sosyal Psikoloji

Sosyal Epidemiyoloji: Tanım ve Yöntemler

5 Haziran 2020 1805

Sosyal epidemiyoloji, sosyal koşulların sağlığı nasıl etkilediği ile ilgili bir alandır. Bu makalede sosyal epidemiyoloji ve sahada kullanılan yöntemler hakkında daha fazla bilgi edineceksiniz. Sonuç olarak, bir…

Sosyal Psikoloji

Boşanmanın Çocuklar Üzerindeki Etkileri

4 Haziran 2020 1575

Bu makale boşanma ve çocuklar üzerindeki etkilerine genel bir bakış sunmaktadır. Özellikle, bu makale boşanmanın; çocuğun duygusal refahını, güvenlik duygusunu ve gelecekteki sağlıklı ilişkilere girme yeteneğini…

Sosyal Psikoloji

Impostor Sendromu Nedir? Tanımı ve Belirtileri

4 Haziran 2020 22700

Impostor sendromu, teşhis edilen bir bozukluk olmasa da, yüksek başarılı akademisyenleri ve profesyonelleri etkiler. Bu makale sizi sahtekâr sendromunun, kişinin düşüncesinde nasıl ortaya çıkabileceğini ve onunla…

Sosyal Psikoloji

Aşırı Düzenleme Etkisi: Tanım ve Örnekler

23 Mayıs 2020 21950

Aşırı düzenleme etkisi, bir kişinin zaten içsel olarak gerçekleştirmeye motive olduğu bir davranıştan sonra dışsal bir ödül verildiğinde ortaya çıkar. Bu makaledeki örneklerden aşırı düzenleme etkisi…

Sosyal Psikoloji

Öz-Düzenleme Teorisi: Tanım ve Stratejiler

18 Mayıs 2020 3130

İstediğimiz ve ihtiyacımız olan şey her zaman aynı değildir. Bu nedenle, bizim için en iyi olan kararı vermek her zaman kolay olmaz. Bu makalede öz düzenleme teorisini…

Sosyal Psikoloji

Schachter’in İki Faktörlü Duygu Teorisi Nedir?

13 Mayıs 2020 2775

Bu makalede Stanley Schachter'in iki faktörlü duygu teorisini tartışacağız. Deneyim Olarak Duygu Bir akşam basketbol maçından eve dönerken karanlık bir yolda giden Şeyma, ters yönden…

Sosyal Psikoloji

Kendine Hizmet Veren Ön Yargı: Tanım, Önyargı ve Örnekler

13 Mayıs 2020 3923

Etrafımızdaki dünyayı nasıl anlamlandırıyoruz? Sonuçları nasıl açıklarız? Bu makalede, iç ve dış nitelikler ve kendine hizmet veren önyargıları öğreneceğiz. Ayrıca bunların hayatımızdaki olayları nasıl anlamlandırdığımızı…

Sosyal Psikoloji

Çaba Gerekçesi: Aronson & Mills Çalışması, Örnekler ve Uygulamalar

11 Mayıs 2020 1479

Bir hedefe ulaşan ve daha sonra bu çabaya değmediğini keşfeden insanlar genellikle içine koydukları çabayı haklı çıkarma ihtiyacı duyarlar. Bu makalede insanların çaba gerekçelendirmesine nasıl…

Sosyal Psikoloji

Gösterim Yönetimi: Festinger’in Bilişsel Uyumsuzluk, Karar Sonrası Uyumsuzluk ve Karşı Taraflı Savunuculuk Çalışması

10 Mayıs 2020 3590

İnsanların inançları ve davranışlarının birbiriyle senkronize olmadığı ve bundan rahatsızlık duydukları anlarda bilişsel uyumsuzluk yaşanır. Bu makalede, sosyal psikolojide olan bilişsel uyumsuzluğa ve ilgili iki konuya…