1. Anasayfa
 2. Yönetim ve Organizasyon

Demokratik Liderlik Nedir? – Tanım, Avantajlar ve Dezavantajlar

Demokratik Liderlik Nedir? – Tanım, Avantajlar ve Dezavantajlar
Demokratik Liderlik Nedir? - Tanım, Avantajlar ve Dezavantajlar
0

Demokratik liderlik, insan kaynakları teorisinde ve katılımcı yönetimde bulunan bir liderlik tarzıdır. Bu makalede demokratik liderliğin ne olduğunu ve bazı avantaj ve dezavantajlarını öğreneceksiniz.

Demokratik Liderlik Tanımı

Bir örgütte demokratik liderlik, çalışanların karar verme sürecine katılımını sağlamak için çalışanlar ve yöneticiler arasında yetki ve otoritenin yeniden dağıtılmasını içerir.

Demokratik Liderliğin Özellikleri

Liderlik ve otorite arasında kavramsal bir fark olduğunu belirterek başlayalım. Otorite, bir kişiye veya bir otorite tarafından otorite verme yetkisiyle onaylanan belirli faaliyetlerde bulunması için bireye verilen resmi güçtür. Örneğin, Vali olarak seçildiyseniz, ilinizin vatandaşları size bunları temsil etme yetkisi vermişlerdir. Özel sektörde bir yönetim kurulu CEO’ya kurul politikalarını uygulama yetkisi verir.

Öte yandan liderlik, bireyin inanç veya eylemde diğerlerini etkileme gücü olarak düşünülebilir. Bir lider resmi otoriteye sahip olabilir veya olmayabilir ve otoriteye sahip biri liderlik edebilir veya etmeyebilir. Başka bir deyişle, liderlik bir pozisyon ya da ofis değil davranıştır.

Demokratik liderlik, kendi kaderini tayin etme, kapsayıcılık, eşit katılım ve müzakere gibi demokratik ilkelerle yönetmeye çalışır. Aşağıdaki üç özellik demokratik liderliği karakterize eder:

 • Sorumluluk dağılımı – Demokratik olarak liderlik eden bir yönetici, karar alma sürecine katılımı kolaylaştırmak için sorumluluğu grubu arasında dağıtacaktır.
 • Grup üyelerini güçlendirmek – Liderler üyelerini sorumluluklarını yerine getirebilmek için yetkilendirmelidir. Yetkilendirme, görevlendirilmiş görevin tamamlanması için gerekli eğitim ve öğretimin sağlanmasını içerir.
 • Grup karar alma sürecine yardımcı olma – Demokratik bir liderin en önemli rolü, grup kararlarını verirken demokratik müzakereyi sağlamaktır. Bu, liderin grup üyeleri arasında kolaylaştırıcı ve arabulucu olarak hareket etmesi ve psikolojik olarak sağlıklı ve saygılı bir ortamın korunmasını sağlaması gerektiği anlamına gelir.

Avantajlar ve dezavantajlar

Bir örgütü yönetme bağlamında demokratik liderliğin bazı avantajları ve dezavantajları vardır. Bazı avantajlardan bahsedelim. Demokratik liderlik teknikleri genellikle iş tatmini yaratmak için daha iyi bir iş çıkarır. Çünkü katılım, kontrol ve özerklik duygusunu teşvik eder. Çalışanların karar alma süreçlerine daha fazla katılımı, bir kuruluşa daha iyi hizmet verecek sorunlara daha fazla yenilik ve yaratıcı çözüm getirilmesine de yol açabilir.

Demokratik liderlik bazı dezavantajlar sunar. Yönetime demokratik bir yaklaşım, daha geleneksel, merkezi ve otoriter bir yönlendirme biçimi kadar etkili olmayabilir. Sonuç olarak, zaman ve kaynak bakımından organizasyon için daha maliyetli olabilir. Hesap verebilirlik bazen bir sorun yaratabilir. Sorumluluk birkaç farklı kişi veya grup arasında dağıldığında, hata veya başarısızlıkların hesap verebilirliğinin belirlenmesi daha zor olabilir. Ve bazı kuruluşlar veya görevler demokratik liderlik için gereken çalışan katılımı türüyle uyumlu olmayabilir. Örneğin, savaş sırasında bir askeri birimdeki demokratik liderliğin etkilerini ele alalım.

Makale Özeti

Demokratik liderlik, kendi kaderini tayin etme, kapsayıcılık, eşit katılım ve müzakere gibi belirli demokratik ilkelerin teşvik edildiği yönetime bir yaklaşımdır. Bir gruptaki yönetici resmi otoriteye sahip tek kişi olsa da, grubun diğer üyeleri diğer üyelerin inanç ve davranışlarını etkileyerek liderlik işlevlerine hizmet edebilir .

Demokratik liderliğin özellikleri arasında sorumluluk dağılımı, grup üyelerini güçlendirme ve grup kararlarına yardımcı olma yer alır. Demokratik liderliğin avantajları arasında çalışanların iş doyumunun yaratılması ve ötgütsel sorun ve sorunlara yenilik ve yaratıcı çözümlerin teşvik edilmesi yer alır. Dezavantajlar arasında verimliliğin azalması ve hesap verebilirlik ile ilgili sorunlar yer alabilir.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 3
  be_endim
  Beğendim
 • 1
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 1
  e_lendim
  Eğlendim
 • 1
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  _rendim
  İğrendim
 • 0
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 1
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım
Paylaş

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir