ISO 9000 Sertifikası: Tanım ve Süreç
ISO 9000 Sertifikası: Tanım ve Süreç
0

ISO 9000 sertifikalı bir kuruluş, ürün ve hizmetler için yasal ve düzenleyici yönergelere uyarken müşterilerin, çalışanların, hissedarların ve tedarikçilerin ihtiyaçlarına odaklanan kalite yönetim sistemlerine inanmaktadır.

ISO 9000 Sertifikası nedir?

ISO 9000, müşterilerin ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak, daha iyi bir ürün sunmak ve verimliliği artırmak için benimsemeyi seçtikleri tüm yasal ve düzenleyici gereklilikleri karşılarken, müşterilerin ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayan bir dizi standart ve kalite yönetim sistemidir. Bir kuruluş kalite yönetim sistemlerinde müşteri ihtiyaçlarını, çalışanları ve tedarikçileri neden göz önünde bulundur?

Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO), uluslararası ticaret engellerini yıkmak için bu standartları ve kalite yönetim sistemlerini geliştirmiştir. Bu, ISO 9000 aracılığıyla gönüllü olarak sertifika (veya akreditasyon) alan kuruluşların, farklı endüstriler için küresel olarak belirlenen standartlara bağlı kalarak müşterilere daha iyi ürün ve hizmetler sundukları anlamına gelir. Avrupa ve Çin gibi ülkelerdeki kuruluşlar ISO 9000’i kabul etti ve birçoğu aynı sertifikayı almak için uğraştıkları kuruluşlara ihtiyaç duyuyor.

Kaptan Cengiz, kısa bir süre önce Ömer Yemek Şirketi’nin yeni tedarikçisi olma teklifini kazandı. Yengeç Çin’de üretilir ve dünya çapında marketlerde satılır. Ömer Bey, Kaptan Cengiz’in organizasyonunun ISO 9000 sertifikalı olmasını istiyor. Bu, Kaptan Cengiz’in süreci nasıl ele alacağını öğrenmek için hızlı bir araştırma yapmak zorunda olduğu anlamına geliyordu.

Kaptan Cengiz, sertifikalı olabilmek için kuruluşunun kalite yönetim sistemleri oluşturması ve ISO 9000’in 8 ilkesine uyması gerektiğini öğrendi:

 • Müşteri odaklı
 • Liderlik
 • İnsanların Katılımı
 • Süreç Yaklaşımı
 • Yönetim Sistem Yaklaşımı
 • Devamlı gelişim
 • Karar Vermede Olgusal Yaklaşım
 • Karşılıklı Faydalı Tedarikçi İlişkileri

ISO 9000’in 8 İlkesi

İlke 1: Müşteri odaklılık, ürün ve hizmetlerle ilgili mevcut ve gelecekteki müşteri ihtiyaçlarını anlamak, beklentileri karşılamak ve aşmak için yollar geliştirmek anlamına gelir. Bu, müşterinin ihtiyaçlarını araştırarak ve hedefleri müşterinin beklentileriyle ilişkilendirerek yapılabilir. İyi bir ilişki kurma ve iletişim gerektirir. Ancak, müşteri ihtiyaçlarını karşılama ile çalışanların, hissedarların ve tedarikçilerin ihtiyaçları arasında bir denge olmalıdır.

Kaptan Cengiz, Yengeç’in kalitesini belirlemek için Bay Ömer’in yengeç rangasını örnekledi. Bu bilgi ile sunabileceği birkaç farklı yengeç seçimlerini daraltabildi. Doğru türü seçmeden önce birkaç karar vermesi gerekiyordu. Yengeç kararlarını ürünün kalitesi, çalışanların yeterli yengeç işleme yeteneğinin etkisi ve yem ve diğer yengeç malzemelerinin hazır ve uygun olup olmadığı üzerinde değerlendirdi. Daha sonra seçeneklerini yengeç satışlarının karlı olup olmayacağı konusunda tarttı.

İlke 2: Liderlik, yönetimin tam katılımlı bir personel geliştirmek için bir amaç ve yön birliğini içerir. Bu, net bir vizyon ve paylaşılan etik inanç ve değerleri ileterek, zorlu hedefler belirleyerek, çalışanları özerk olmaya teşvik ederek ve katkılarını ödüllendirerek yapılabilir.

Sonra, Kaptan Cengiz liderlik ve çalışan ilişkisini analiz etti. Bay Ömer ile yaptığı yeni ilişkinin faydalarını açıklayarak, çalışanlar doğru kalitede yengeçleri yakalamak için özerk çalışmak için ilham aldılar. İyi bir iş çıkardıkları için cömertçe ödüllendirildiler.

İlke 3: İnsanların katılımı, çalışanların en iyi yeteneklerini kullanmaktır. İnsanlar herhangi bir organizasyon için gereklidir. Yönetim, çalışanlarının önemini anlar ve gelecekte sorunlara neden olabilecek engelleri belirlemek için onlarla birlikte çalışır. Ayrıca çalışanların işleri için sahiplik almasını da içerir. Bu, performansı belirlenen hedeflerle karşılaştırarak çalışan değerlendirme sistemleri aracılığıyla yapılabilir.

Şimdi Kaptan Cengiz’in balıkçıların en iyi yeteneklerine göre kimin ne yapacağına karar vermesinin zamanı geldi. Atlamalara başlar, Zafer yemlere ve Özcan buharlamalara atanmıştır. Kaptan Cengiz tekneyi kullanacaktı. Yem ya da az pişmiş yengeç gibi engeller ortaya çıktığında, Kaptan Cengiz nedenini analiz etti ve yol boyunca birkaç ayar yaptı. Engeller kaldırıldıktan ve erkekler etkili olduktan sonra ödüllendirildiler.

İlke 4: Süreç yaklaşımı, iş faaliyetlerini tanımlayarak, çalışanlara sorumluluk ve hesap verebilirlik atayarak ve süreci müşteriler ve tedarikçiler için risk açısından analiz etmek ve ölçmek için bir sisteme sahip olarak bir süreç olarak yönlendirmeyi içerir. Bu, ürün veya hizmetin verimli ve etkili bir şekilde üretilmesi veya sunulması gerektiği, ancak kaynakların kullanımı ile müşteriler ve tedarikçiler için sağlanan faydalar arasında bir denge olması gerektiği anlamına gelir.

Yengeç süreci tanımlandıktan sonra, Kaptan Cengiz, kaynakların verimli bir şekilde kullanıldığından ve ürünün en yüksek kalitede olduğundan emin olmak için bir süreç uygulamak zorunda kaldı. Ayrıca tedarikçileriyle iyi bir ilişki sürdürmek için yem ve diğer malzemelerin bol miktarda olduğundan emin olmak zorundaydı. Tedarik siparişi süreci, yengeç çizelgesi ve nakliye çizelgesi kurdu.

İlke 5: Yönetim sistem yaklaşımı, süreçler ve sistemler arasındaki karşılıklı bağımlılıkların önemini vurgular. Sistemler bir organizasyonda işlerin yapılma şekli olarak düşünülebilir. Bu sistemler, bir görevi gerçekleştirmek için kullanılan belirli süreçlerle uyumlu olmalıdır. Bu, verimlilik engellerini daha iyi anlamak ve ortadan kaldırmak için süreçlerin analiz edilmesini içerebilir.

Kaptan Cengiz’in yengeç girişimi için her süreç vardı. Bununla birlikte, daha küçük, günlük süreçlerle uyumlu olduklarından emin olmak için genel sistemlere bakması gerekiyordu. Nakliye programına baktı ve yengeç süreci ve yengeç mevsimselliği ile karşılaştırdı. Bir mevsimde yengeçlerin az olduğu aylar boyunca el altında tutacak kadar yengeç toplayabileceğinden emin olmalıydı. Bu, bir yengeç ve paketleme sisteminin geliştirilmesini gerektiriyordu. Bu sistem, yengeçleme süreci ile mükemmel bir uyum içinde çalışmak zorundaydı.

İlke 6: Sürekli iyileştirme, eğitim, iyileştirmeleri izleme ve iyileştirmelerden sorumlu çalışanları tanıma yoluyla ürünleri, hizmetleri, süreçleri ve sistemleri geliştirmeye odaklanmaktadır. Bu sürekli olarak yapılır. Bu, ürünler ve hizmetler, süreçler ve hatta sistemler her zaman verimlilik ve etkinlik açısından analiz edildiğini gösterir.

Kaptan Cengiz, çalışanları ile her düzeyde çalışmak için yengeç tadımcıları ve eğitmenler kiraladı. Yengeç test cihazları, kaliteyi sağlamak için işlemden geçerken yengeç tadı. Eğitmenler, işlerini nasıl daha iyi yapacakları konusunda çalışanlarla birlikte çalıştı.

İlke 7: Karar vermede gerçek yaklaşım, karar vericilere doğru ve güvenilir veri ve olgusal bilgi sağlamak ve karar vericilere karar verme süreçlerinde verilere erişme ve bunları kullanma özerkliği vermek anlamına gelir. Karar vericiler verileri kolayca bulabilir ve iyileştirmeler yapmak için kullanabilirler.

Çalışanlara, yengeç ve yengeç paketleme ve sevkıyatının karmaşıklıkları hakkında bilgi veri tabanlarına erişim verilmiştir. Bu bilgi, Gıda ve İlaç İdaresi ve endüstri web siteleri dahil olmak üzere birçok kaynaktan geldi. Onları çalışmaları hakkında karar vermek için kullanmaya teşvik etti.

İlke 8: Karşılıklı olarak faydalı tedarikçi ilişkileri, karşılıklı değer yaratarak ilişkilerin hem kuruluş hem de tedarikçi için faydalı olmasını sağlar. Gelecek planlarla ilgili açık iletişim yoluyla kaynakları ve uzmanlığı birleştirmek kısa ve uzun vadeli hedefler belirler. Bu, kuruluşun ve tedarikçilerin ürün ve hizmetlerde iyileştirmeler üzerinde birlikte çalıştıkları anlamına gelir.

Kaptan Cengiz, yem tedarikçisiyle düzenli olarak bir araya geldi. Birlikte öğle yemeği yiyorlar ve son siparişleri ve uzun vadeli siparişleri tartışıyorlardı. Tedarikçiyi Ömer Bey’in ihtiyaç ve beklentileri hakkında döngüde tuttu. En iyi yem hakkında beyin fırtınası yaptılar ve Ömer’in yengeç rangoon üretimini tatmin edecek kadar yengeç yakalayacak malzemeleri aldılar.

ISO 9000 Sertifikasyon Süreci

Kaptan Cengiz, ISO 9000’i benimsemeye hazırlandıktan sonra, ISO 9000 sertifikalı olmak için bir denetim sürecinden geçmek zorunda kaldı. Süreç onun şunları yapmasını gerektiriyordu:

 • Bir kalite yönetim sistemi hazırlayın ve çalışanlarını iyice eğitin
 • ISO 9000 akreditasyonu ile bir ön değerlendirme seçin ve isteyin
 • Kuruluşun kalite el kitabı, politikaları ve prosedürleri ve sistemlerine ilişkin bir doküman incelemesi (denetimi) planlayın
 • Denetim sonuçlarını analiz edin ve denetim sonucunda belirtilen konuları ele alın
 • Üç yıllık bir süre boyunca bir gözetim denetimi planlayın

Kaptan Cengiz, sekiz ilke üzerinde çalışırken ayrıntılı notlar tuttu. Toplanan notları kullanarak tüm çalışanlar için bir kalite yönetim sistemi ve eğitim planı geliştirmeyi başardı. Bu onu gerçek denetim için hazırladı. Ön değerlendirmeden toplanan verileri aldıktan sonra, sistemleri ve süreçleri değiştirmeyi başardı. Önümüzdeki üç yıl boyunca, Kaptan Cengiz denetimlerini başarıyla geçti.

Makale Özeti

Özetle, ISO 9000, tüm yasal ve düzenleyici gereklilikleri karşılarken, müşterilerin gereksinimlerinin karşılanmasını sağlayan bir dizi standart ve kalite yönetim sistemidir. ISO 9000, müşteri memnuniyetini artırmak için birlikte çalışan, kaynakların ve çalışan yeteneklerinin daha etkin kullanımını içeren ve genel kalite standartlarını sağlamak için verimli süreçler ve sistemler oluşturan sekiz yol gösterici ilkeye dayanmaktadır.

İlkeler şunları içerir:

 1. Müşteri odaklılık, kurumsal hedefleri müşteri ihtiyaçlarına bağlayarak müşteri beklentilerini aşarak yapılır.
 2. Liderlik, tam katılımlı bir personel geliştirmek için yönetim tarafından amaç ve yönü birleştirir.
 3. İnsanların katılımı, çalışanların en iyi yeteneklerini kullanır, özerkliği teşvik eder ve çalışanları katkılarından sorumlu tutar.
 4. Süreç yaklaşımı, iş faaliyetlerini tanımlayarak, çalışanlara sorumluluk ve hesap verebilirlik atayarak ve süreci müşteriler ve tedarikçiler için risk açısından analiz etmek ve ölçmek için bir sisteme sahip olarak bir süreç olarak yönlendirmektir.
 5. Yönetime sistem yaklaşımı, müşteri ihtiyaçlarını verimli ve etkili bir şekilde karşılamak için süreçleri ve sistemleri birbirine bağımlı hale getirir.
 6. Sürekli iyileştirme ürünleri, hizmetleri, süreçleri ve sistemleri üretir, eğitim, gelişmeleri izleme ve iyileştirmelerden sorumlu çalışanları tanıma yoluyla değerlendirilir.
 7. Karar vermede olgusal yaklaşım, çalışanların karar vermede kullanabileceği doğru ve güvenilir verileri kullanır.
 8. Karşılıklı olarak faydalı tedarikçi ilişkileri, her iki tarafın da yararlandığı paylaşılan kısa ve uzun vadeli hedeflere dayanan tedarikçilerle ilişkileri teşvik eder.

Belgelendirme süreci, ilkelerin benimsenmesini, çalışanların kalite yönetim sistemleri konusunda eğitilmesini, bir ön değerlendirmenin programlanmasını, sonuçların analiz edilmesini, üç yıllık bir süre boyunca ek bir denetim yoluyla iyileştirmelerin uygulanmasını içerir.

 

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  _rendim
  İğrendim
 • 0
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım
Paylaş

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir