Proje Kalite Yönetimi: Tanım, Süreç, Metrikler ve Örnek
Proje Kalite Yönetimi: Tanım, Süreç, Metrikler ve Örnek
0

Proje kalite yönetimi, proje yönetimi alanındaki herhangi bir projede kalitenin tanımlanması, doğrulanması ve kontrol edilmesine yönelik bilgi alanlarıdır. Bu makale, proje kalite yönetimine genel bir bakış sunacaktır. Ardından yaygın olarak kullanılan süreçlere ve kalite metriklerine bir göz atacağız.

Proje Kalite Yönetimi Nedir?

Proje kalite yönetimi, proje yönetiminde bir projenin kalitesi ile ilgili bir bilgi alanıdır. Projenin ortaya çıkan ürününü ve projenin kendisinin proje yönetimini ele alır. Proje kalite yönetiminin amacı, belirli süreçleri ve faaliyetleri kullanarak ürün kalitesini tanımlamak, değerlendirmek, kontrol etmek ve elde etmektir.

Kalitenin Tanımlanması

Başlamadan önce, kaliteyi açıkça anlamak önemlidir. En basit haliyle kalite, amaçlanan amaca ulaşmak anlamına gelir. Kalite ‘kullanıma uygun’ olarak da bilinir. Kaliteli ürünler belirtilen gereksinimleri karşılar, tolere edilebilir kusur seviyelerine sahiptir ve sürekli olarak üretilir. Kısacası, kalite bir proje içinde doğru ve kesin sonuçlar anlamına gelir.

Örnek olarak, yepyeni bir vidanın üretimini mevcut bir üretim hattına entegre etmek için bir projeye bakalım. Yeni vida aynı boyutta ve üretim hattının zaten yaptığı vida ile aynıdır, ancak yeni vida farklı bir başlığa sahiptir. Proje yöneticisi olarak, üretim hattının teknik özellikleri karşılayan ve kullanıma uygun yeni vidalar yaptığından emin olmanız gerekir. Başka bir deyişle, projenizin kaliteli vidalar üretmesi gerekiyor.

Yapmanız gereken ilk adım, üretim hattının yeni vidalarını değerlendirmek için kullanacağınız kalite kriterlerini tanımlayabilmeniz için vidanın özelliklerini tanımlamaktır. Yeni vidalar, tam olarak 8mm olan beş noktalı, çiçek şeklinde bir kafa gerektirir. Bu özellikler kalite kriterleriniz haline gelir ve üretim hattının sürekli olarak bu kriterlere sahip vidalar ürettiğinden emin olmak istersiniz.

Ardından, üretim devam ettikten sonra, yeni vidaların kalitesini değerlendirmek ve kontrol etmek zorunda kalacaksınız. Bu, üretim hattından çıkan her vidayı incelemek gibi kapsamlı olabilir veya her 1000’de bir parti denetlendiği gibi daha rastgele olabilir. Yeni vidalar gerektiği gibi tam uzunluk, boyut ve kafa şekli değilse, kalite sorununuz vardır. Kalite kriterlerinin neden karşılanmadığını araştırmanız ve daha sonra teknik özellikleri karşılaması için sorunu düzelterek kaliteyi kontrol etmeniz gerekir.

Kalite Teorileri

Kalite kuramı, kalitesini nasıl yönetileceği için fikirlerin bir sistemdir. Her teorinin, kaliteyi başarılı bir şekilde yönetmenin anahtarı olduğuna inandığı özel bir odağı vardır. Projenizde kaliteyi tanımlarken, değerlendirirken ve kontrol ederken, her bir projenin kendine özgü bir odak sağladığını göreceksiniz, böylece doğal olarak proje kalite yönetimini gerçekleştirmek için bir veya daha fazla kalite teorisine yaslanacaksınız. Bir proje sırasında hangi kalite teorisini kullanacağınızı belirlemek, belirli bir teoriyle ne kadar rahat olduğunuza ve bu teorinin projeye uygun olup olmadığına bağlıdır.

Herhangi biri proje kalite yönetiminde kullanılabilecek bir dizi kalite teorisi vardır. Aşağıda, daha popüler kalite teorilerinin kısa bir açıklaması verilmiştir:

 • Altı Sigma: İnsan hatasını ve dış etkileri ortadan kaldırmak için daha az hataya ve ürün kalitesinde artışa neden olan iyileştirme süreçlerine odaklanır.
 • Toplam Kalite Yönetimi (TKY) : Geliştirilmiş ürün kalitesi sağlamak için müşteri memnuniyetine ve müşteri geri bildirimlerine dayalı sürekli süreç iyileştirmelerine odaklanır
 • ISO Standartları: Kaliteyi sağlamak için rehberlik ve araçlar sağlamak üzere müşteri memnuniyeti, hata önleme, sürekli iyileştirme, maliyetler ve yönetim sorumluluğunu bir araya getirir
 • Yetenek Olgunluk Modeli Entegrasyonu (CMMI): Bir kuruluşun kaliteyi artıran davranışları teşvik etmek için neler yapabileceğinin tanımını sağlar
 • 80/20 Kural: Yaygın olarak Pareto İlkesi olarak da bilinir: Kalite sorunlarının% 80’inin proje eylemlerinin% 20’sinden kaynaklandığını belirtir ve kalite sorunlarının çoğuna neden olan küçük eylemleri ele alır
 • Sıfır Hata: Ürün hatalarını gidermeyi amaçlar

Yeni bir vida tipi üretme örneğimizde, bu kalite teorilerinden birkaçı kullanılabilir. Aslında, büyük olasılıkla tek bir projede birden fazla kalite teorisi kullanacaksınız.

Yeni vidaları değerlendirirken amaç ürün kusurlarını ortadan kaldırmak olabilir, bu nedenle sıfır hata kalite teorisi geçerli olacaktır. Bununla birlikte, kalite hatalarının kontrolünde veya düzeltilmesinde, kalite sorunlarına neyin sebep olduğuna bağlı olarak, kalite teorilerinin birçoğu yararlı olabilir. İnsan hatasının düşük kalitenin nedeni olduğunu ve kaliteyi artırmak için insan hatasını azaltmak için Altı Sigma’ya bakacağınızı görebilirsiniz. Üretim hattını yeni vida tipine geçirirken ortaya çıkan tek bir aksaklığın, vida başları kalıp kesildiğinde geçici bir arızaya neden olduğunu görebilirsiniz. Geçici arıza, yeni vidaların ilk 20’sinin arızalı olmasına neden oluyor. Aksaklığı gidermek için 80/20 Kuralını kullanmak kaliteyi artıracaktır.

Proje Kalite Yönetimi Aşamaları Nelerdir?

Çalıştığınız şirket çocuk oyuncakları üretiyor ve yeni tasarlanmış bir bebek oyuncağı uygulama projesi devam ediyor. Oyuncağın yüksek kalitede olduğundan emin olmak istersiniz, bu nedenle kaliteli bir oyuncağın nasıl üretileceğini sağlamak için proje ekibini bir araya getirirsiniz. Ekip toplantıya otururken ekip üyelerinden Can, kalitenin ne olduğunu ve ekibin bunu nasıl başaracağını sorar.

Ekibe, kalitenin bir ürünün amaçlanan amacına ne kadar tutarlı bir şekilde uyduğunun bir ölçüsü olduğunu söylersiniz. Kaliteli ürünleri nasıl elde ettiğimiz proje kalite yönetimidir. Proje kalite yönetimi, kabul edilebilir kalite seviyelerine tutarlı bir şekilde ulaşmak için bir ürünün kalitesini belirlemek, değerlendirmek ve kontrol etmektir. Aşağıdakiler dahil olmak üzere belirtilen işlemleri takip eder:

 • Kalite yönetimini planlama
 • Kalite kontrolünün yapılması
 • Kalite güvencesinin gerçekleştirilmesi
Proje Kalite Yönetimi Aşamaları Nelerdir?
Proje Kalite Yönetimi Aşamaları Nelerdir?

Kalite Yönetimini Planlayın

Kalitenin başarılı olması için projeye planlanması gerekir. Kalite yönetim süreci kalite gereksinimlerini ve standartları belirleme ve bir ürün kalite kriterlerini karşıladığı olduğunu göstermek için nasıl seçmek oluşturur. Toplantının sonunda, kabul edilebilir kalite seviyesini ve projenin ürün ve süreçlerde kalitenin nasıl karşılandığını ve kalitenizi nasıl sağlayacağını tanımlayan kalite yönetim planınız da dahil olmak üzere çıktı olarak birkaç belgeye sahip olacaksınız. Kalite standartlarının nesnel bir ölçüsüdür.

İlk görev kalite gereksinimlerini belirlemektir. Yeni oyuncağın amacı, bir çocuk tarafından sıkıldığında gıcırdatmaktır. Bu birinci kalite kriterleri. Hükümet düzenlemeleri, oyuncağın bir bebeğin boğabileceği küçük parçalara sahip olamayacağını belirtir, bu da ikinci kalite kriterleri. Son olarak, kolayca yıkanabilir olmasını gerektirir, bu nedenle üçüncü kalite kriteri budur.

Ürünün kalite kriterlerinin farklı gereksinim kaynaklarından geldiğini görebilirsiniz. Bu gereksinimler, plan proje yönetimi sürecinin girdileri veya önkoşul bilgileridir. Kalite yönetim planına girdiler projeye bağlı olarak farklıdır.

Artık ölçütlerimize sahip olduğumuza göre, kalite ölçütlerimiz için kalite ölçütlerimiz için ölçümleri veya standartları belirlemek olan plan kalite yönetimi sürecindeki ikinci göreve geçelim.

Kalite metrikleri için kabul edilebilir kalite düzeylerini belirlemek istiyoruz. Yeni oyuncağımızın üç kriteri var, bu yüzden her birine bakalım ve her biri için hangi standardı belirleyelim.

İlk kriterlerimiz sıkıldığında gıcırdıyor olması. Evet veya hayır ölçümü ile basit tutalım. Bununla birlikte, bazı bebekler diğerlerinden daha güçlüdür, bu nedenle daha zayıf bir bebek oyuncağı gıcırdatmayabilir. Kalite standartlarımız için, oyuncağın% 95 oranında gıcırdamasını sağlayacağız.

İkinci kriterlerimiz, oyuncağın bir bebeğin boğabileceği küçük parçalara sahip olmamasıdır. Bunu ölçmek için ekibimiz, hiçbir parçanın boğulma tehlikesi oluşturacak kadar küçük olmamasını sağlamak için özel bir küçük parça silindiri kullanacaktır. Silindirin içine oturan herhangi bir parça çok küçük. Bu kalite kriterleri için standart% 100’dür, yani tüm parçalar bu testi geçmelidir.

Üçüncü kriter, oyuncağın yıkanabilir olması gerektiğidir. Oyuncağın önemli bir aşınma göstermeden yıkanabileceğinden emin olmak istiyoruz. Metrik, 100 yıkama ve kuru çevriminden geçip hala iyi görünebilmesidir.

Ekibin yapması gereken son şey, ölçütleri karşıladığımızı nasıl göstereceğimizi belirlemektir. Ekip, 1000 ünite başına kusur sayısını kaydetmeyi ve kalite test raporları sunmayı önerir. Ekibiniz artık kalite yönetim planı için ihtiyaç duydukları şeye sahip. Kalite ölçütlerini belirlediniz, metrikleri belirlediniz ve ölçütlerin karşılandığına dair kanıt sağlayabilirsiniz.

Kalite Kontrol Yapın

Aylar sonra, ekip yeni oyuncağın kalite kontrolünü yapar. Kalite kontrol süreci doğrular proje teslimatlarının kalite kriterlerini karşılayan ve gerekli düzeltici eylemler yapılabilir. Üretim hattından rastgele bir yeni oyuncak örneği kullanarak ekip, standartların karşılandığından emin olmak için kalite testleri gerçekleştirir.

Oyuncağın sıkıldığında gıcırdadığını doğrulamak için ekip, oyuncağı bir grup bebeğe verir ve sıkıldığında kaç kez gıcırdadığını kaydeder. Bunun için standart% 95 idi ve ekip doğruladı ve kaydetti.

Oyuncağın küçük parçaları olmadığını test etmek için, ekip yeni oyuncakların birkaçını söktü. Ekip, küçük parça silindirini kullanarak her parçayı içine yerleştirmeye çalıştı ve sonuçları kaydetti. Ekip, silindirin içine hiçbir parça sığmadığını, bu nedenle bu kriterler için% 100 standardının karşılandığını buldu.

Son olarak, ekip, oyuncağın önemli bir aşınma göstermeden yıkanabileceğini doğruladı. Normal ev aletleri kullanılarak yeni oyuncakların bir örneği yıkandı ve 100 kez kurutuldu. Oyuncaklar daha sonra yeni oyuncakların görünümleriyle karşılaştırıldı ve sonuçlar kaydedildi. Ekip daha sonra ebeveynleri araştırdı, yıkanmış oyuncağın önemli bir aşınma ve yıpranmaya sahip olup olmadığını sorarak sonuçları kaydetti.

Ekip, tüm kalite kriterlerinin belirtilen standartları karşıladığını gösteren kalite testi hakkında bir rapor hazırladı.

Kalite Güvencesi Yapın

Sürekli iyileştirmeyi sağlamak için ekip kalite güvencesi uygular. Kalite güvence işlemi kalite süreçleri ve faaliyetleri iyileştirmeye odaklanmaktadır. Kısacası, kalite kriterleri ve sonuçlarının denetimi. Yeni oyuncaklar üzerinde çeşitli kalite testleri yapıldıktan sonra, kalite kontrol süreci Tüketici Ürünleri Güvenlik Komisyonu yetkilileri tarafından denetlendi. Denetim sırasında, temsilciler doğruluk ve uygunluk açısından kalite test sonuçlarını gözden geçirmiştir. Ajanlar daha sonra kendi kalite testlerini yaptılar. Verdikleri rapor olumlu oldu, proje ekibine ve şirkete proje kalite yönetiminin iyi çalıştığını garanti etti.

Makale Özeti

Proje kalite yönetimi, proje yönetiminde bir projenin ürününün kalitesini ve projenin kendisinin proje yönetimini ele alan bir bilgi alanıdır. Proje kalite yönetiminin amacı ürün kalitesini tanımlamak, değerlendirmek, kontrol etmek ve elde etmektir.

Proje kalite yönetimi, çok sayıda kalite teorisi kullanılarak gerçekleştirilebilir. Hangi teorinin kullanılacağı seçimi proje yöneticisine aittir ve projenin türüne bağlıdır. Kalite yönetim teorileri:

 • Altı Sigma
 • Toplam Kalite Yönetimi (TKY)
 • ISO standartları
 • Yetenek Olgunluk Modeli Entegrasyonu (CMMI)
 • 80/20 Kural

Kalite, bir ürünün olması gerektiği şeyi tutarlı bir şekilde yaptığı anlamına gelir ve proje kalite yönetimi, kabul edilebilir kalite seviyelerine sürekli olarak ulaşmak için bir ürünün kalitesini tanımlamak, değerlendirmek ve kontrol etmek demektir. Kalitenin değerlendirilmesinde, ürün kalitesi için kriterleri, standartları ve raporlama sürecini belirleyen plan kalite yönetimi dahil üç süreç vardır ; kaliteyi doğrulayan kalite kontrolü yapmak ve kalite süreçleri ve faaliyetlerinin denetimini içeren kalite güvencesi yapmak.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 1
  _rendim
  İğrendim
 • 1
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım
Paylaş

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir