1. Anasayfa
 2. İşletme

Kalite Güvence Nedir?

Kalite Güvence Nedir?
0

Kalite Güvence, bir ürün veya hizmetin, tasarımdan teslimata kadar yaşam döngüsü boyunca belirli gereksinimleri veya standartları karşılamasını sağlama uygulamadır. Kalite güvencesi, sınıfının en iyisi performansı, itibarı ve müşteri memnuniyetini sağlamak için sürekli izleme ve iyileştirme gerektiren devam eden bir süreçtir.

Kalite Güvencesi, kaliteli ürün veya hizmetlerin rekabetçi fiyatlarla sunulmasını sağlayarak müşteri beklentilerini ve ihtiyaçlarını aşmaya kendini adamıştır. Sunduğunuz her ürünün güvenilirliğini, tasarımını, işlevselliğini ve dayanıklılığını kapsar. Her ne olursa olsun, işletmelerin mükemmellik garantisini yansıttığından emin olunmalıdır! Kalite standartlarının devamını sağlamak için iş operasyonlarının iyileştirilmesine çalışır.

Kalite Güvencesi Nedir?

Kalite Güvencesi, müşterilere teslim edilen ürünlerin sözleşmeye bağlı tasarım, performans, güvenilirlik ve sürdürülebilirlik gerekliliklerini karşıladığından emin olmak için imalat ve hizmet endüstrilerinde uygulanan sistematik önlemleri ifade eder.

Proje yönetimi kalite güvencesine iyi bir örnek, ürün ve hizmet kalitesini sağlamak için ISO 9001 standardını çerçeve olarak kullanan bir şirkettir. Standart, müşteri memnuniyeti, risk yönetimi ve sürekli iyileştirme de dahil olmak üzere kalite yönetim sisteminin tüm yönlerine ilişkin gereklilikleri içerir.

Kalite Güvencesi Neden Önemlidir?

Kalite güvencesinin önemli olmasının çeşitli nedenleri vardır:

 1. Müşteri memnuniyeti: Tutarlı müşteri memnuniyetini sürdürmek, güven oluşturmak, marka itibarını korumak ve ürün ve hizmetlere yönelik müşteri sadakatini geliştirmek için kritik öneme sahiptir. Kalite Güvence, süreçlerin yakından izlenmesi ve iyileştirilmesi yoluyla yüksek kalitede çıktı sağlamayı amaçlamaktadır.
 2. Mevzuata uygunluk: Endüstri güvenliği, güvenilirliği ve performansı sağlamak için standartlar ve düzenlemeler geliştirmiştir. Kuruluşlar, gereksinimlere uymak için kalite güvencesini kullanır; bu, yasal sorun riskini ve uymamaları durumunda ceza riskini azaltır.
 3. Maliyet tasarrufu: Kalite güvencesi, kuruluşların üretim sürecindeki verimsizlikleri, kusurları ve israfı belirlemesine olanak tanır. Kuruluşlar bu sorunları azaltarak kaynakları optimize edebilir, maliyetleri azaltabilir ve karlılığı artırabilir. Sorunları erken tespit etmek ve çözmek, işletmelerin maliyetli geri çağırmalardan, yeniden çalışmalardan ve müşteri memnuniyetsizliğinden kaçınmasına yardımcı olabilir.
 4. Rekabet avantajı: Kalite güvencesine daha fazla önem veren kuruluşların daha iyi ürün ve hizmetler sunma şansı daha yüksektir ve bu da onları rakiplerinden ayırabilir. Uzun vadede bu avantaj daha büyük pazar payına, daha fazla müşteri sadakatine ve sürdürülebilir başarıya yol açabilir.
 5. Sürekli iyileştirme: Kalite güvence süreçleri, zayıf alanları tespit ederek ve düzeltici eylemleri uygulayarak sürekli iyileştirme kültürünün yaratılmasına yardımcı olur. Süreçlerin sürekli değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi performansı, üretkenliği ve genel verimliliği artırır.

5 Tür Kalite Güvencesi

Çeşitli kalite güvence yöntemleri şunlardır:

1) Arıza testi

Arıza testi, bir ürün veya hizmetin arızalanmamasını veya hasar görmemesini sağlar. İşlemin doğru yapılıp yapılmadığının tespiti için düzenli olarak yapılır. Bazı ürünlerin basınca dayanması gerekir ve buradaki süreç, söz konusu ürünün titreşim, basınç veya ısı altında test edilmesini içerir. Bir yazılım ürünü söz konusu olduğunda, arıza testi yöntemleri, yazılımın yüksek yüke veya kullanım koşullarına maruz bırakılmasını içerir.

2) Toplam Kalite Yönetimi

Toplam kalite yönetimi, performans incelemelerini ve ürün planlamasını desteklemek için analize, verilere ve gerçeklere dayanır. Toplam kalite yönetimi (TKY), sürekli iyileştirmeyi sağlamak için niceliksel yöntemler kullanır.

3) İstatistiksel süreç kontrolü veya SPC

İstatistiksel prosedürler objektif analiz ve verilere dayanan yöntemler olarak tanımlanır. İstatistiksel süreç kontrolü (SPC), ürünlerin üretimini kontrol etmek ve yönetmek için istatistiksel yöntemleri kullanır.

4) Süreç ve Ürün Kalite Güvencesi (PPQA)

Proses ve ürün kalite güvencesi, ürünün kendisinin ve ürünün oluşturulmasında yer alan proseslerin endüstri standartlarına ve gereksinimlerine veya üretici tarafından belirlenen kalite standartlarına uygun olmasını sağlamaya yönelik sistematik bir yaklaşımdır. PPQA’nın hedefleri kusurları önlemek, genel verimliliği artırmak ve daha kaliteli sonuçlar sağlamaktır.

5) Yetenek Olgunluk Modeli Entegrasyonu (CMMI)

Yetenek Olgunluk Modeli Entegrasyonu (CMMI), yazılım geliştirmede etkili bir kalite güvence yöntemidir. Model, işletmenizin mevcut olgunluk düzeyinin değerlendirilmesiyle başlar, ardından ekibinizi, sağlam bir kalite güvence süreci oluşturulana kadar birbirini izleyen her aşamada size rehberlik edecek şekilde eğitir.

GerekçeKalite Güvence (KG)Kalite Kontrol (KK)
AmaçKalite Güvencesi, ürünü yapmak için kullanılan sürece odaklanarak kusurları önlemeyi amaçlayan proaktif bir süreçtir. Kalite prosedürlerinin etkili olup olmadığını ve takip edilip edilmediğini belirlemek için sistematik bir yaklaşımdır.Kalite kontrol reaktif bir süreçtir ve ürün üretildiğinde ortaya çıkar. 
Bitmiş ürünlerdeki kusurları tespit etmeye ve bunların düzeltilmesini sağlamaya yönelik sistematik bir yaklaşımdır.
OdakKG süreçlere odaklanır ve kusurları önlemeyi amaçlar.Kalite kontrol, kusurları tanımlamayı ve düzeltmeyi amaçlayan ürüne odaklanır. Kalite kontrol reaktif bir süreçtir ve ürün üretildiğinde ortaya çıkar. 
Ne yapar?KG, kaliteli bir ürün sunmak için gerekli yönergeleri planlar ve müşteri gereksinimlerini karşılayacak standartları ve metodolojileri belirler.Kalite Kontrol, ürünün kalite güvence süreci tarafından tanımlanan standartları ve yönergeleri karşılayıp karşılamadığını kontrol eder.
SonuçKalite kontrol faaliyetleri üretim öncesinde gerçekleştirilir.Kalite kontrol faaliyetleri üretim sonrasında gerçekleştirilir.
SorumlulukKG tüm ekibin sorumluluğundadır.Kalite kontrol genellikle ürünü kusurlara karşı test eden belirli ekip üyelerinin sorumluluğundadır.

Kalite Güvencesi ve Kalite Kontrol – Çok farklı olmalarına rağmen her ikisi de ürün kalitesinin sağlanmasında tamamlayıcı rol oynar. Kalite güvencesi, üretim sürecindeki hataları önleyerek proaktif risk yönetimini içerir. Bunun aksine, kalite kontrol, bir hizmet veya mal üretildikten sonra gerçekleşir; çıktının kusurlara karşı test edilmesine odaklanır.

Kalite Güvencesinin Avantajları Nelerdir?

 1. Optimize edilmiş tüketici memnuniyeti: Bu, ürün ve hizmetlerin müşteri beklentilerini karşılamasını veya aşmasını sağlamayı içerir; bu, müşteri memnuniyetini, marka bağlılığını ve güvenini artırır.
 2. Maliyet azaltma: Kalite güvence süreci, üretim boyunca israfın, hataların ve verimsizliklerin tespit edilmesini ve ortadan kaldırılmasını içerir. Bunun sonucunda giderler azalır, karlılık artar ve kaynaklar daha verimli kullanılır.
 3. Düzenleme ve standart uyumu: Yerleşik kalite güvence standartlarına ve çerçevelerine bağlı kalmak, firmaların yasal gereklilikleri karşılamalarına, yasal risklerini azaltmalarına ve hedef pazardaki itibarlarını artırmalarına yardımcı olduğu için çok önemlidir.
 4. Sürekli iyileştirme: Kalite güvencesi, zayıf alanları belirleyerek, iyileştirici eylemlerde bulunarak ve genel performansı ve verimliliği artırmak için süreçleri iyileştirerek, sürekli iyileştirme kültürünün geliştirilmesine katkıda bulunur.
 5. Rekabet avantajı: Kalite kontrolüne öncelik veren kuruluşların kaliteli ürün ve hizmet sunma olasılıkları daha yüksektir. Bu, uzun vadede daha büyük pazar payına, daha yüksek müşteri tutma oranına ve daha iyi başarıya yol açabilir.

Kalite Güvence Prensipleri

Kalite güvencesi iki temel kavrama dayanmaktadır:

 1. Amaca uygunluk: Bir ürünün/hizmetin birincil kullanımına uygun olmasını sağlamak
 2. İlk seferde doğru: Herhangi bir hatayı daha oluşmadan düzeltmek.

Amacımız, yukarıdaki iki prensibe bağlı kalarak proje durumunu sürekli kontrol etmek ve ürün veya hizmetlerimizin düzgün çalıştığından emin olmaktır. Kalite güvencesi, hammaddelerin, ürünlerin ve bileşenlerin kalitesinin, üretimle ilgili hizmetlerin ve denetim, üretim ve inceleme prosedürlerinin yönetimini gerektirir.

ISO ve Kalite Güvence Tarihçesi

Kalite güvencesi Orta Çağ’dan beri var ancak önemi İkinci Dünya Savaşı’na kadar uzanıyor. Bu, İkinci Dünya Savaşı’na kadar özellikle vurgulanmamıştı.
Bu dönemde Amerika Birleşik Devletleri’nde üretilen büyük miktarlardaki mühimmatın denetlenmesine yönelik yoğun talep, kalite güvence uygulamalarını daha da önemli hale getirdi. ISO 1947’de Cenevre’de kuruldu ve 1951’de ölçüm için ilk endüstriyel referans sıcaklık standardını yayınladı.
Etkisi katlanarak arttıkça standartların ve düzenlemelerin kapsamı da artıyor. ISO 9000 standart ailesi 1987’den beri kamuya açıktır. Her standart, farklı durumlara ve ihtiyaçlara rehberlik eden benzersiz bir numarayla tanımlanır.

Kalite Güvence Standartları

Zaman değiştikçe, kalite güvence standartlarının günümüzün işletmeleri için geçerli ve yararlı kalması gerekmektedir. Mevcut trendlere ve endüstri ihtiyaçlarına ayak uydurmak için ISO düzenlemelerinin düzenli olarak güncellenmesi gerekir.

Sektör liderleri artık rehberlik için ISO 9001:2015’e yöneliyor. Bu güncellenmiş sürüm, liderlerin üst düzey yönetim uygulamaları aracılığıyla şirketlerini nasıl dönüştüreceklerini anlamalarına ve bu konuda uzmanlaşmalarına yardımcı olmak için daha müşteri odaklı bir yaklaşım sunuyor.

Genel iyileştirmelerin yanı sıra, ISO 9001:2015 aynı zamanda gelişmiş bir yapı ve risk temelli karar alma konusunda daha derin bir anlayış sağlar.

Kalite Güvence Sertifikaları

Kuruluşların belirlenen standartlara uymasını sağlamak için çeşitli kalite güvence sertifikaları mevcuttur. Müşteriler gerekli ürün veya hizmeti seçmeden önce bu sertifikasyon yeterlik kriterini yaparlar. Bazı önemli sertifikalar şunlardır:

ISO9000

ISO veya Uluslararası Standardizasyon Örgütü, kalite güvencesinin uygulanmasına yönelik süreçlerin geliştirilmesinden sorumludur.

Çoğu kuruluş, etkili bir kalite güvence sisteminin mevcut olduğundan emin olmak için ISO 9000’i kullanır. Standart, şirketlerin süreçleri takip edip etmediğini ve iyileştirmelere ihtiyaç olup olmadığını kontrol etmek ve gözden geçirmek amacıyla 1987 yılında geliştirilmiştir.

Bu sertifikayı almak isteyen kuruluşların faaliyet, hizmet, ürün ve fonksiyonlarına göre denetlenmesi gerekmektedir. ISO 9000 sertifikası aşağıdakilere yardımcı olur:

 • Mevcut en iyi müşteri hizmetlerini sunmak
 • Atıkların en aza indirilmesi
 • Çalışanların verimliliğinin artırılması
 • Hem uluslararası hem de iç ticarette iyileştirmeler yapılması
 • Bir kuruluşun kârını artırmak

CMMI Seviyeleri

CMMI (Entegrasyon için Yetenek Olgunluk Modeli), özellikle yazılım süreçlerini iyileştirmek için geliştirilmiştir.

Bu süreç iyileştirme yaklaşımı, yazılım endüstrisinde iş süreçlerine yardımcı olmak için kullanılan süreç olgunluk çerçevesine dayanmaktadır.

Yazılım geliştirme kuruluşları arasında oldukça tanınmaktadır. CMMI sertifikası almak isteyen firmalar, mekanizmasına göre 1’den 5’e kadar seviyelerde sertifika alırlar.

 • Seviye 1 – (İlk) – Bu, CMMI sertifikasyonunun başlangıç ​​seviyesidir ve şu ana kadar takip edilen hiçbir belge ve süreç yoktur; kalite ortamının istikrarsız olduğu kabul edilir.
 • Seviye 2 – (Tekrarlanabilir) – Bu, CMMI sertifikasyonunun tekrarlanabilir seviyesi veya Seviye 2’si olarak bilinir. Tüm süreçlerin gerekli proje düzeyinde takip edilmesini sağlar.
 • Seviye 3 – (Tanımlanmış) – Bu, CMMI sertifikasyonunun Tanımlanmış seviyesi veya 3. seviyesi olarak bilinir. Burada süreçler organizasyon düzeyinde belgelenir ve tanımlanır ve bazı iyileştirmelere tabidir.
 • Seviye 4 (Yönetim) – Bu, CMMI sertifikasyonunun Yönetilen seviyesi veya Seviye 4 olarak bilinir. Süreçleri kontrol etmek için süreç metriklerini kullanır
 • Seviye 5 (Optimize Etme) – Seviye 5 veya CMMI Sertifikasyonu seviyesinin optimize edilmesi, süreçlerin sürekli iyileştirilmesine yönelik sorumluluk yükler

Test Olgunluk Modeli

Test Olgunluk Modeli veya TMM, test ortamı sırasında süreç olgunluğunu değerlendirir. Beş seviyesi var

 • Seviye 1 (Başlangıç) – Bu seviyede geçici yöntem kullanılır ve test süreçleri için bir kalite standardı bulamazsınız.
 • Seviye 2 (Tanım) – Bu seviye prosedürleri tanımlar ve test senaryolarını, planları ve test stratejilerini hazırlar
 • Seviye 3 (Entegrasyon) – Bu seviyede test, tüm yazılım geliştirme döngüsü boyunca gerçekleştirilir.
 • Seviye 4 (Yönetim ve Ölçüm) – Bu seviye, tasarımları ve gereksinimleri gözden geçirir
 • Seviye 5 (Optimizasyon) – Bu seviyede test için önleyici teknikler kullanılır ve test süreçlerini ve standartlarını iyileştirmek için otomasyon kullanılır.

Farklı Endüstrilerde Kalite Güvencesinin Rolü

Kalite güvencesi kavramı, örneğin çeşitli endüstrilerde kullanılmaktadır.

 1. Yiyecek ve İçecekler: Yiyecek ve İçecek Segmentinde Kalite güvencesi, hijyenik uygulamaların sürdürülmesini ve böylece halk sağlığının korunmasını sağlar. Bunun sonucunda güvenli, kirletici madde içermeyen ve düzenleyici kurumun tüm düzenlemeleriyle uyumlu gıda ürünleri elde edilir.
 2. İmalat: İmalatta kalite güvencesi, istenilen üretim standartlarının karşılanmasına yardımcı olur ve aynı zamanda kusurların, israfın ve dolayısıyla müşteri memnuniyetsizliğinin azaltılmasına yardımcı olur. Üretimde kalite güvence süreci, fabrikanın veya üretimin düzenli olarak denetlenmesini, test edilmesini ve izlenmesini içerecektir.
 3. İlaç: İlaç endüstrisinde kalite güvence yaklaşımının kullanılması çok önemlidir. Belgeleri gözden geçirmek, eğitim kayıtlarını incelemek, ekipman kalibrasyonunu onaylamak, pazar getirilerine yatırım yapmak ve üretim kayıtlarını incelemek için ilaç geliştirme sürecinin her aşamasında gerçekleştirilir.
 4. Sağlık Hizmetleri: Sağlık hizmetlerinde kalite güvencesi, hasta bakımının düzenli denetimlerini ve izlenmesini içerir. Bu, tıbbi sonuçların iyileştirilmesine yardımcı olur, yerleşik standartlara uyulur ve daha da önemlisi daha iyi tıbbi sonuçlara yol açar. İyi tıbbi kalite güvencesi memnun hastalara yol açar.
 5. İnşaat: İnşaatta kalite güvencesi, muayene ve test amacıyla kullanılabilir ve yapısal sorunları, maliyet aşımlarını ve gecikmeleri önlemek, yapıları daha güvenilir hale getirmek için kullanılabilir. Bu, daha iyi güvenlik ve tasarım standartları sağlar ve düzenleyici spesifikasyonları karşılar.
 6. Telekomünikasyon: Telekomünikasyon sektöründe kalite güvencesi, telekomünikasyon ağlarını ve verilerini izler ve analiz eder, kullanılan kaynakları optimize eder ve hizmet kesintilerinin önlenmesine yardımcı olur. Bu, ağın daha iyi güvenilirliğini ve servis verilebilirliğini sağlarken aynı zamanda daha yüksek ağ performansı sağlar.
 7. Havacılık ve Uzay: Havacılık ve uzay endüstrisi, endüstrinin gerektirdiği standartlara uyum sağlamak için sıkı test ve denetimlere ihtiyaç duyar. Ayrıca havacılık sektöründe maliyetler oldukça yüksektir, bu nedenle kalitenin sürdürülememesi, müşterilerin havayolunu kullanmamasına ve havayolunun karlı olmamasına neden olacaktır. Bu nedenle havacılık kalite güvencesi, uçağın emniyetinin, güvenilirliğinin ve performansının sürekli olarak izlenmesini içerir.

Kalite Güvence Süreci

Kalite güvencesi, adımların düzenli aralıklarla tekrarlandığı tanımlanmış bir döngüye sahiptir. Sürecin periyodik olarak değerlendirilmesini ve iyileştirilmesini sağlar. Kalite güvencesi için aşağıdaki adımları izleyin:

 • Planlama – Neyi başarmak istediğinizi düşünün ve bunu bir kalite güvence programı oluşturmak için temel alın. Müşteriler bir işletmenin can damarıdır ve onların istekleri doğrultusunda düşünürler. Ayrıntıları ortaya çıkarın ve standartları belirleyin. Şimdi kuruluşun yüksek kaliteye sahip bir son ürün sunabilmesi için sürecin hedeflerini belirleyin.
 • Uygulama– Kalite Güvence sürecinin bu adımı, süreçlerin geliştirilmesi ve test edilmesi ve gerekirse gerekli değişikliklerin yapılmasıyla ilgilidir.
 • İzleme – Kalite Güvence sürecinin bu aşaması, süreçlerin izlenmesi ve belirlenen hedefleri karşılayabilmeleri için uygulanabilir değişiklikler yapılmasıyla ilgilidir.
 • Eyleme Geçme – Kalite Güvence sisteminin bu aşaması, süreçlerde gerekli iyileştirmeyi sağlamak için eylemlerin uygulanmasıyla ilgilidir.

Kalite Güvence Sisteminin Avantaj ve Dezavantajları

Kalite yönetim sistemleri müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanmasına yardımcı olur. Kalite Güvence, standartlar her aşamada kontrol edildiğinden daha az atık ve hatalı ürünlerin daha az yeniden işlenmesini sağlar. Sorunların büyümeden ortadan kaldırılmasına yardımcı olur ve üretim sürecinin kalitesini garanti eder.

Kalite iyileştirme süreçleri bir kuruluş için maliyetleri azaltabilir. Çalışan sahipliğinin artması çalışan motivasyonunu artırır.

Yüksek kaliteli ürünler, Kalite Güvence yönetim sisteminin sonucudur. Tüketici pazarında daha rekabetçi olabilir. Kalite güvence sürecinden geçen ürünlerin pazarda hayatta kalma ve gelişme şansı daha yüksektir.

Kalite güvencesi, kaliteli ürün ve hizmetlerin sunulmasını sağlar, böylece kuruluşun güvenilirliğini artırır. Bu, müşterilerin ve potansiyel yatırımcıların zihnindeki marka imajının iyileştirilmesine yardımcı olur.

Kalite güvencesi, yöneticiler ve çalışanlar arasındaki işbirliğini teşvik ederek iki düzey arasındaki engelleri ortadan kaldırır. Kalite güvence sistemlerinin bazı dezavantajları, çalışanların kapsamlı eğitimini gerektiren bir kalite güvence sisteminin uygulanmasıyla ilgilidir.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  _rendim
  İğrendim
 • 0
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım
Paylaş
İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir