iso 9000 standartlar serisi

Yönetim ve Organizasyon

ISO 9000 Sertifikası: Tanım ve Süreç

18 Mayıs 2020 1223

ISO 9000 sertifikalı bir kuruluş, ürün ve hizmetler için yasal ve düzenleyici yönergelere uyarken müşterilerin, çalışanların, hissedarların ve tedarikçilerin ihtiyaçlarına odaklanan kalite yönetim sistemlerine inanmaktadır.…