1. Anasayfa
 2. Muhasebe ve Finansman

Risk Yönetimi Nedir? Örnekleri, Avantajları, Standartları

Risk Yönetimi Nedir? Örnekleri, Avantajları, Standartları
Risk Yönetimi Nedir? Örnekleri, Avantajları, Standartları
0

Risk yönetimi terimi, herhangi bir kurumun sermayesini ve kazancını etkileyebilecek tehditlerin veya risklerin tanımlanması, kutuplanması ve analizine atıfta bulunmak için kullanılır.

Bunu daha sonra, öngörülemeyen olayların etkisini en aza indirmek, kontrol etmek ve izlemek veya fırsatların gerçekleşmesini en üst seviyeye çıkarmak için kaynakların ekonomik ve koordineli uygulamaları takip eder.

Risk yönetimi nedir?

Risk yönetimi (RY), temelde, tehdit olarak hareket edebilecek veya kuruluş için risk oluşturabilecek herhangi bir şeyin tanımlanabileceği, analiz edilebileceği, kaçınılması için çeşitli faktörler üzerinde değerlendirildiği bir süreçtir. Bu riskler, finansal belirsizlik, stratejik yönetim faktörleri, yasal yükümlülükler, kazalar ve doğal afetler vb. gibi çeşitli hususlar nedeniyle ortaya çıkabilir.

Yatırımlardaki belirsizliğin tespiti, analizi ve kabulü veya azaltılması için önemli bir yatırım kararı verilirken risk yönetimi de yapılır. Risk yönetimi, potansiyel riskleri önceden analiz etmek için bir uygulamadır.

Bundan sonra bu riskler birkaç faktör temelinde değerlendirilir ve son olarak risklerin azaltılması için bazı ihtiyati tedbirler alınır.

Risk yönetimi, portföydeki her türlü olası riski yönetmek ve daha sonra çeşitlendirme yoluyla azaltmakla ilişkilendirilir. Artık bir işletmede, özellikle yatırım yapan dünyada, birçok farklı türde risk aşılanabilir.

Şimdi bunlardan bazıları ekonomik faktörleri, rekabeti ve piyasadaki oynaklığı içerebilir. Artık işletmeler, vadeleri, sermayeleri, risk yatırımları vb. gibi.

Örneğin, varlıkları biçiminde 10.000 Türk lirası olan bir ‘ABC’ yazan bir şirket olduğunu varsayalım. Yatırımımız yaygın olarak değişken olan bir hisse senedine 5000 liradan fazla yatırım yapmak olsun. Burada risk yönetimi analizi, bunun ‘kuruluş veya kurum için akıllıca bir karar olmayacağı’ gerçeğini ortaya çıkaracaktır.

İşletmeleri olan kuruluşlar için risklerini günlük olarak değerlendirmek oldukça önemlidir. Çoğu zaman, herhangi bir işletmenin daha önce yaptıkları risk analizini geri bildirmesi yaygındır. Böylece satın almak isteyecekleri menkul kıymetlerin türüne veya verilen risk yönetimine yatırım yapmak isteyecekleri türdeki girişimlere karar verebilirler. Şirketlerin ileride veya fabrika genişlemesinde bir çeşit ürün hattını piyasaya sürmeyi düşündükleri durumlar gibi.

RY sayesinde, ürünü piyasaya sürmeden önce yatırım tehdidi seviyesini değerlendirebilirler.

Şimdi, finansal dünyada her yerde risk yönetimi vardır. Çoğunlukla düşük riskli tahvillerin riskli kurumsal tahvil yerine yatırımcı tarafından satın alınmasıyla ortaya çıkar. Artık “opsiyonlar” veya “vadeli işlemler” veya “para yöneticileri” gibi finansal araçların çoğu, örneğin bir portföy veya yatırım çeşitlendirmesi gibi stratejileri kullanmamaktadır. Bu, riskin azaltılması veya etkili bir şekilde yönetilmesi için yapılır.

Şimdi RY yetersiz bir şekilde yapıldığında, organizasyonu veya işletmeyi, bir bireyi veya ekonomiyi etkileyebilecek ciddi sonuçlar doğurabilir.

Risk Yönetimi Örnekleri

Diyelim ki ‘Ali’ adında bir birey var. Ve şirkete ilk başlamasından bu yana 5 yıl geçti ve şimdi önemli ölçüde büyüdü ve varlığı 40.000 lirayı buldu. Şimdi bununla birlikte, Ali ayrıca Apple’ın hisse senetlerine yatırım yapmayı, ancak yatırması gereken tutarın sigortasını da düşünmektedir.

Hepsinden öte, hisse senedi fiyatları da yüksektir. Böylece kısa vadede olası temettüler son derece sınırlı olacaktır. Bu nedenle, duruma göre en iyi yatırım kararını verebilmesi için bir risk analizine gitmeye karar verir.

Risk değerlendirmesinden sonra, mevcut senaryoda yatırım dünyasında yeni olanlar için Apple hisse senetlerine yatırım yapmanın çok riskli olacağı açıklandı. Buna ek olarak, hisse senedi fiyatları da oldukça yüksektir. Dolayısıyla kısa vadede olası temettüler için son derece sınırlı kılmaktadır. Bu şekilde, kalan tasarruflarının bir bölümünü yeterli miktarda temettü algılayabilmesi için ayırması gerekecek.

Bu nedenle, birçok nedenlerden dolayı, nihayet bir yatırım yapmanın tersine olacağı sonucuna varmıştır. Daha sonra işletmeyle ilgili bazı yeni ekipmanlara yatırım yapmaya ve satışları artırmaya odaklanmaya karar verir.

Çeşitli Risk Yönetimi Standartları Nelerdir?

Risk Yönetimi Standartları
Risk Yönetimi Standartları

Şimdi 2000’li yılların başından beri, risk yönetimi ile ilgili çeşitli planlarla gelen yasal uyumluluk kurallarına uyan birçok devlet kuruluşu ve endüstrisi olmuştur. Planların yürütülme şeklini, onunla ilişkili çeşitli politikaları ve bu planların uygulama üreticilerini içerecektir.

Büyük organizasyon ve işletmelerin çoğunda, inceleme ve işletme risk yönetimi sürecinin doğruluğunu bildirme görevine atanan bir yönetim kurulu vardır. Ve zamanla bunlar bir işi başarılı kılma stratejisinin ana unsurları haline geldi .

Şimdi “ National Institute of Standards and Technology” ve ISO gibi çeşitli kuruluşlar var. Bu kuruluşların temel amacı, her türlü tehdidi tespit etmek, risklerin belirlenebilmesi için benzersiz kırılganlıkları analiz etmektir. Ardından bu risklerin azaltılmasının veya tamamen ortadan kaldırılmasının yollarını bulmaktır.

Yukarıdaki işlemlerin tümü yapıldıktan sonra, kuruluşlar tarafından belirlenen stratejiye göre risk azaltma çabaları uygulanabilir.

Örneğin, ISO 31000 ilkelerinin, şirketlerin büyüklüğüne veya hedef sektörüne bakılmaksızın, şirketlerin kullandıkları RY süreci için bir çerçeve sağladığı bilinmektedir .

Bu şekilde ISO 31000’in temel amacı, “hedeflerine ulaşma geçim kaynaklarını arttırma, hem fırsatları hem de tehditleri belirleme yeteneklerini geliştirmek, orada bulunan kaynakları etkin bir şekilde tahsis edebilmek ve kullanabilmektir.”.

Şimdi burada dikkat edilmesi gereken bir husus, bu ISO 31000’in hem dış hem de iç risk denetimleri için rehberlik sağlamasına rağmen, belgelendirme amacıyla kullanılamayacağıdır. Buna ek olarak, şirketlerin RY uygulamaları ile uluslararası düzeyde tanınan kriterler arasında bir karşılaştırma yapmalarını sağlar.

Risk Yönetiminin Önemi Nedir?

RY, kar amacı gütmeyen kuruluş veya kar amacı güden kuruluş olmak üzere her türlü kuruluş için önemlidir. Bunun nedeni, risklerin kuruluşlara çok fazla zarar verebilecek beklenmedik olaylar olması, zamandan önce düzgün bir şekilde korunmamasıdır.

Şimdi, bu riskler fon kaybı, personel yaralanması, doğal afetler veya başka herhangi bir şey gibi işiniz üzerinde ciddi bir etkisi olabilir. Böylece risk yönetiminin işe yaradığı yer burasıdır.

RY önemlidir, çünkü bu beklenmeyen bir durumda kuruluşunuzu veya işinizi korur. RY, beklenmeyen tüm olaylara önceden hazırlanmaya yardımcı olur.

Bu şekilde riski en aza indirir ve ayrıca, aksi belirtilmedikçe katlanmanız gereken ekstra maliyeti veya finansal yükü azaltır. RY uygun bir şekilde gerçekleştirilirse, paranızın tasarrufunda ve ayrıca kuruluşlarınızın geleceğinin korunmasında çok yardımcı olacaktır.

RY, muhtemelen farklı yönleri değerlendiren her türlü riski belirlemenize yardımcı olur. Bu, riski yerine getirdikten sonra, işletmenin veya kuruluşun sahibi, riski önlemek veya etkisini en aza indirgemek veya en azından başa çıkabilmek için izleyeceği belirli bir prosedürü tasarlayabilir veya planlayabilir.

Bu nedenle, risk yönetimi tabanının bu varlıkların gerçek risk seviyesini anlamalarına, değerlendirmelerine ve sonra da etkilerini azaltmalarına veya bazı durumlarda tamamen ortadan kaldırmalarına yardımcı olacak bir plan geliştirmelerine yardımcı olacak çeşitli esastır.

Risk Yönetiminin Avantajları Nelerdir?

Risk yönetiminin çeşitli avantajları vardır. Bunlardan bazıları aşağıda belirtilmiştir.

Risk Yönetiminin Avantajları Nelerdir?
Risk Yönetiminin Avantajları Nelerdir?
 1. Kaynakların, gelirlerin, zamanın, varlıkların, malların tasarrufunda çok yardımcı olur. İnsanlar hareket eder. Çünkü doğru bir şekilde taşınan risk yönetimi sayesinde sadece daha az talep meydana gelir.
 2. Personel , müşteriler ve ziyaretçiler için güvenli bir ortam yaratılmasına yardımcı olur .
 3. Aynı zamanda yasal yükümlülükleri azaltır. Böylece gerçekleştirilen operasyonun istikrarını arttırır.

Sonuç

Bu nedenle, risk yönetimi herhangi bir işletmenin kârlı bir kuruluş veya kar amacı gütmeyen bir kuruluş olması için çok önemlidir. Bu tür kuruluşların sahibi, gelecekteki zararları önlemek için etkin risk yönetiminin yapıldığından emin olmalıdır.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 1
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  _rendim
  İğrendim
 • 0
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım
Paylaş
İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir