1. Anasayfa
 2. Muhasebe ve Finansman

Risk Analizi Nedir? Adımları, Avantajları, Türleri

Risk Analizi Nedir? Adımları, Avantajları, Türleri
Risk Analizi Nedir? Adımları, Avantajları, Türleri
0

Risk analizi terimi, temel işletme faaliyetlerini veya kritik projeleri etkileme olasılığı olan potansiyel risklerin veya sorunların tanımlandığı ve analiz edildiği süreci ifade etmek için kullanılır. Böylece kuruluş ve şirketler gibi organizasyonlar bu riskleri azami ölçüde azaltabilir veya önleyebilirler.

Risk Analizi Nedir?

Risk analizi (RA) temel olarak risk yönetiminin bir bileşenidir. Bu, kuruluş ya da işyerlerinin temelde risk olarak adlandırılan her türlü öngörülemeyen olaydan kaçınabilmeleri için gerçekleştirilir. Risk analizi büyük ölçüde potansiyel risklerin tanımlanması ve analizinden oluşmaktadır.

Risk analizi, işletmelere zarar verebilecek risklerin azaltılmasına veya önlenmesine yardımcı olur. Temel olarak, belirli bir olayla ilişkili olabilecek tüm bu risk türlerinin gözden geçirilmesidir.

Artık risk analizi, projeler veya güvenlikle ilgili konular veya bilgi teknolojisi vb. gibi birçok şeye uygulanabilir. Riskin nitel veya nicel bazda analiz edilebileceği herhangi bir durum söz konusu olduğunda, orada bu analiz yapılır.

Genel olarak, risk analizi, herhangi bir resmi kurum içerisinde olumsuz olarak meydana gelebilecek olayların olasılığının, bir devlet kurumu, şirket sektörü veya hatta çevre sektörü gibi değerlendirme sürecidir.

Bu nedenle, temel olarak risk analizi, etkinliğin belirli bir seyrinin altında yatan belirsizliğin araştırılmasından başka bir şey değildir. Öngörülen akışlarda veya projenin başarılı olma ihtimalinde veya portföydeki farklılıklar veya stokların geri dönüşleri vs. gibi mevcut belirsizlikten bahsetmek için kullanılır.

Bu özel nedenden ötürü, sık sık risk analistlerinin önceden tahmin edilebilecek olumsuz olayların etkilerini en aza indirmeleri için tahmin uzmanları ile birlikte çalışmak istedikleri görülmüştür.

Genel olarak, risk analizi, herhangi bir projenin başarısını veya belirli bir hedefin başarılmasını tehlikeye atabilecek çeşitli faktörleri belirlemek ve değerlendirmek amacıyla kullanılan bir tekniktir.

Bu etkenlerin şanslarını azaltmak için bazı önleyici tedbirler tanımlamak konusunda oldukça yararlı olan bir tekniktir. Bu sebeple ortaya çıkmamaları ve ayrıca çeşitli önlemleri tanımlamak amacıyla, Olumsuz öngörülemeyen olayların herhangi bir olasılığını şirketin rekabet edebilirliğinden anında haberdar edebilecek şekilde geliştirmek.

Risk analizini hesaplamada kullanılan bir diğer popüler yöntem bilgisayar alanındaki Facilitated Risk Analysis Process (FRAP) olarak adlandırılmaktadır.

Bu nedenle, risk analizini gerçekleştirmek için, fırtına veya deprem gibi herhangi bir doğal nedenden kaynaklanabilecek olumsuz olayların ortaya çıkma olasılığını göz önünde bulundurmak gerekir , ya da yeni insan faaliyetleri nedeniyle de olabilir.

Şimdi risk analizinin en önemli kısımlarından biri, bu olaylar nedeniyle oluşabilecek zarar düzeyi potansiyelini ve bu olayların meydana gelme ihtimalini belirlemektir.

Farklı Risk Analizi Türleri Nelerdir?

Herhangi bir iş çabasının bir parçası risktir. Bu analiz yinelenen şekilde yapılmalıdır. Ayrıca olası yeni tehditlerin varlığına bağlı olarak güncellenmelidir.

Genellikle, stratejik risk analizi gelecekteki risk olasılığını ve olabilecek zararları en aza indirmeye yardımcı olur. Artık risk analizleri genellikle iki farklı kategoride sınıflandırılabilir.

Risk Analizi Türleri
RA Türleri

1) Kantitatif risk analizi

Bu tür risk analizlerinde, simülasyon sürecinin de yardımıyla bir risk modeli oluşturulmuştur. Ayrıca, sayısal değerler riske tahsis edilmek üzere deterministik istatistikler de kullanılabilir .

Girdiler genellikle risk modeline beslenen rastgele değişkenlerdir. Bundan sonra, model karşılık gelen girişe göre bir çıkış aralığı üretecektir.

Örneğin, ‘Monte Carlo simülasyonu’ olası bir sonuç veya girdi kümesini üretmek için kullanılabilir. Bundan sonra modelin analizi için grafikler ve çeşitli senaryo analizleri kullanılmıştır. Buna dayanarak karar verilir. Ayrıca, sonuçların üretilebileceği birçok başka risk yönetimi aracı vardır.

2) Nitel risk analizi

Öncekinden farklı olarak, bu analitik bir risk analizi yöntemidir. Bu bağlamda, riskler sayısal veya nicel derecelendirmeler temelinde tanımlanmamıştır. Nitel analizde, çeşitli belirsizliklerin yazılı olarak tanımlanması gerekmektedir.

Bundan sonra, riskin ne ölçüde etkileneceği değerlendirmesi yapılır. Olumsuz olayların meydana gelmesi durumunda karşı önlem planları değerlendirilir. Neredeyse tüm işlerin bir dereceye kadar risk analizi yapması gerekiyor.

Risk Analizi Sürecindeki 6 Adım

Şimdi esas olarak analiz sürecinde yer alan altı adım var. Bunlar aşağıda tartışılmaktadır.

Risk Analizi Sürecindeki 6 Adım
RA Süreci

1) Risk değerlendirmesi konusunda anket yapmak

Bu, girdilerin yönetim ve bölüm başkanlarından alındığı ilk adımdır. Bu süreç için kritik adımdır. Bu konuda, belirli risklerin veya tehditlerin belgelenmesi bölümlerin her birinde yapılmamaktadır.

2) Risklerin belirlenmesi

Söz konusu analizin yapılmasının ana nedeni, BT sistemlerinin değerlendirilmesi veya işletmenin diğer bazı yönleridir. Örneğin, yazılım, donanım, BT çalışanları, veriler, insan hatası, su baskını, vb. gibi olası olumsuz olaylar için çeşitli riskler.

3) Riski analiz etmek

Riskleri belirledikten sonra, süreci, risklerin her birinin oluşma ihtimalinin belirlenmesini içerir. Bununla birlikte, bununla bağlantılı sonuçlar ve bunların projenin asıl amacını nasıl etkileyeceği de dikkate alınmalıdır.

4) Risk yönetimi için bir plan geliştirmek

Şimdi, analiz yapıldıktan ve hangi varlıkların bir değere sahip olduğu ve tehdit teşkil edebileceği tespit edilir. Ardından, RA, azaltma transferi ve kabulü veya riskin önlenmesi amacıyla kontrol önerileri sunar.

5) Risk yönetimi planının uygulanması

Şimdi tüm risklerin analiz edilmesinin nihai amacı, risklerin azaltılması veya önlenmesi veya azaltılması için planın uygulanmasıdır.

6) Risklerin izlenmesi

Bu, tüm sürecin son adımıdır. Bu, analizin önemli bir parçası olan risklerin tanımlanmasını, tedavi edilmesini ve yönetilmesini içerir.

Risk analizinin kullanım alanları nelerdir?

Analizin birkaç kullanımı vardır. Bunlar aşağıdaki gibidir.

 1. Bazı olumsuz olaylardan dolayı etkileri ve gelecekteki olumsuz sonuçları tahmin etmek ve azaltmak için kullanılır.
 2. Ayrıca, herhangi bir projenin potansiyel risklerinin, projeyle birlikte ilerlemenin değerlendirilmesine ilişkin herhangi bir karar alma sürecinde yardımcı olmak için faydaları ile dengelenmiş olup olmadığını belirlemek amacıyla değerlendirme amacıyla kullanılır.
 3. Daha sonra, teknolojiye verilen yanıtları veya herhangi bir ekipmanın arızasını ya da doğal ya da insan kaynaklı hatalardan kaynaklanan öngörülemeyen bir olayın meydana gelmesinden dolayı ciddi hasar nedeniyle oluşan herhangi bir zararın planlanmasında da kullanılır .
 4. Ayrıca, işletme ortamındaki değişikliklerin etkisini ve hazırlanmasını, örneğin hükümet politikalarında yakın zamanda yapılmış olabilecek değişikliklerin pazarına yeni rakiplerin girişini belirlemek için de kullanılır.

Risk analizinin avantajları nelerdir?

Analizin çeşitli avantajları aşağıdaki gibidir:

 1. Hem finansal hem de organizasyonel etki olabilen bir işletme için meydana gelebilecek genel risk etkilerini tanımlama, derecelendirme ve karşılaştırma açısından faydalıdır.
 2. Güvenlikteki boşlukların tespit edilmesi ve güvenliği güçlendirmek ve herhangi bir zayıf noktayı ortadan kaldırmak için kullanılacak adımların belirlenmesi söz konusu olduğunda da faydalıdır.
 3. Ayrıca, bilgi güvenliği ile ilgili olduğu için, karar verme süreçlerinin iletişimini güçlendirmede de avantajlıdır .
 4. Daha sonra güvenlik prosedürlerini ve politikalarını geliştirmek ve ayrıca bu tür bilgi parçalarının uygulanması için uygun maliyetli bir metodoloji geliştirmek için kullanılır.

Risk analizinin sınırlaması nedir?

Risk analizinin sınırlandırılması, risklerin olasılıklara dayanan bir ölçü olduğudur. Bu nedenle, belirli bir zamanda, riske maruz kalmanın kesin bir miktarından asla emin olamazsınız. Ayrıca, hesaplama reklamı için riskin analizinde standart yöntemler yoktur.

Sonuç

Bu nedenle, büyük veya küçük herhangi bir organizasyon için, bu analiz bir zorunluluktur. Küçük bir seviyede bile yapılmalıdır. Aksi hakkında düşünmeyeceğiniz çeşitli öngörülemeyen risklerin farkında olmanızı sağlar. Bu nedenle sizi bunun için hazırlar. Bu risklere karşı güvence altına almanıza yardımcı olur.

 

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 1
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  _rendim
  İğrendim
 • 0
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım
Paylaş

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir