1. Anasayfa
 2. Üretim Yönetimi

Altı Sigma Nedir? 6 Sigma Kavramı

6 sigma pdf olarak anlattığımız bu makalede 6 sigma nedir ve yalın altı sigma uygulamaları hakkında detaylı açıklamalarda bulunduk.

Altı Sigma Nedir? 6 Sigma Kavramı
0

Altı Sigma Kavramı , şirket tarafından sunulan bir ürün , süreç veya hizmetteki hataları gidermek için disiplinli, istatistiksel temelli, veri odaklı bir yaklaşım ve sürekli iyileştirme metodolojisidir .

Motorola firması tarafından 1980’lerin başından ortalarına, kalite yönetiminin temellerine dayanarak geliştirilen ve 1990’ların başlarında General Electric’te (GE) popüler bir yönetim anlayışı haline geldi . Dünyanın dört bir yanındaki yüzlerce şirket ve kuruluş, Altı Sigma’yı verimli bir şekilde iş yapmanın bir yolu olarak benimsemiştir.  

Altı Sigma Kavramı

Altı Sigma Kavramı

Sigma, iş süreci hakkında toplanan bir veri setindeki değişimin bir ölçüsü olan popülasyon standart sapma yaklaşımını temsil eder. Bir kusur, bir iş sürecinin kötü sonuçlarından iyi olanı ayıran herhangi bir spesifikasyon sınırı ile tanımlanırsa, altı sigma işlemi, en yakın spesifikasyon limitinden altı standart sapma olan ortalama bir işlem ortalamasına sahiptir. Bu, doğal varyasyon süreci ve şartname sınırları arasında yeterli tampon sağlar.

Altı Sigma kavramı bir performans ölçüsü ve süreç metodolojisi olarak düşünülebilir. Altı Sigma milyonda bir kusurları bulmaya dayalı hedefi vardır. Sürecin mevcut performansı ölçüldüğünde, bir sonraki hedef, 6 sigmaya yönelik çabalayan sigma seviyesini etkili bir şekilde sürekli iyileştirmektir.

Gelişmeler 6 sigmaya ulaşmasa bile, 3 sigmadan 4 sigmaya kadar 5 sigmaya yapılan iyileştirmeler hala maliyetleri düşürecek ve müşteri memnuniyetini en iyi şekilde artıracaktır . Altı Sigma, esasen firmanın iş süreçlerindeki kusurların giderilmesine odaklanan bir metodolojidir.

Motorola, Altı Sigma Konseptini üretim sürecinde tanıtan ilk şirkettir. Bu ilkeler firma tarafından hata oranını üretim hattında ve tüm süreçlerde azaltmak için kullanılmıştır.

Motorola tarafından hayata geçirildikten sonra, bu Altı Sigma yöntemleri, diğer çeşitli firmalar tarafından da uygulandı. Altı Sigma prensipleri, General Electric Company, 300 milyon dolarlık büyük bir miktar kazandığı için dünyanın dört bir yanındaki çeşitli şirketlerin dikkatini çekti, çünkü üretim sürecinde Altı Sigma ilkelerini uyguladılar.

Eh, bu hikayenin sonu değil; Bu ilkeler sağlık, telekomünikasyon, eğitim, finans, askeri ve diğer çeşitli hizmet sektörleri gibi alanlarda da kullanılmıştır. Bu sonuçlar Altı Sigma yöntemlerinin iş hedeflerini ve hedeflerini verimli ve verimli bir şekilde karşılamak için uygun olduğunu kanıtladı.

Altı Sigma Kavramı, esas olarak üretim süreçlerinin sürekli iyileştirilmesine odaklanan organizasyonel bir yapıdır. Bu metodolojinin temel amacı, kurumun belirlediği amaç ve hedefleri, maliyet ve hata oranını yönetimin mümkün olan en az noktasında tutarak etkin bir şekilde tutmaktır.

6 Sigma Kavramının Beş Adımı

6 Sigma Kavramının Beş Adımı

Altı Sigma yönteminin gerçek inananları ve uygulayıcıları, tanımlamak, ölçmek, analiz etmek, iyileştirmek ve kontrol etmek anlamına gelen DMAIC adlı bir yaklaşımı takip eder.

Kullanıcıların Altı Sigma sertifikasıyla öğrenmeleri veya şirketlerin iş süreçlerini iyileştirmek için zihinsel bir çerçeve olarak uyguladıkları istatistiksel olarak yönlendirilen bir metodolojidir.

DMAIC’in arkasındaki ana ideoloji, bir işletmenin görünüşte çözülemeyen herhangi bir sorunu da çözebilmesidir.

İlk olarak, Altı Sigma şampiyonu tarafından yönetilen bir insan ekibi, şirket amaçlarının, hedeflerinin ve gereksinimlerinin analiziyle kararlaştırılan, üzerinde durulacak hatalı bir süreç tanımlar.

Bu tanım, gerekli proje için problemi, hedefleri ve çıktıları gösterir. İkincisi, ekip iş sürecinin ilk performansını ölçer. Bu istatistiksel ölçütler, soruna veya darboğaza neden olabilecek olası girdilerin bir listesini oluşturur ve ekibin sürecin kıyaslama performansını daha iyi bir şekilde anlamalarına yardımcı olur.

Üçüncüsü, ekip sürecin her girişini veya başarısızlığın olası nedenini izole ederek ve sorunun temel nedeni olarak test ederek süreci analiz eder.

Karmaşık analiz seviyeleri sayesinde, ekip proses hatasının nedenini tespit eder. O andan itibaren, ekip genel sistem performansını iyileştirmek için çalışır ve son olarak, ekip gerilemediğinden ve tekrar etkisiz kaldığından emin olmak için sürece kontroller ekler.

Yalın Altı Sigma Nedir?

Yalın Altı Sigma Nedir?

Yukarıda tartışıldığı gibi Yalın Altı Sigma teorisi, Altı Sigma ve Yalın yöntemlerinin bir birleşimidir. Bu iki süreci birleştirerek ve bu metodolojileri örgütsel bir yapı içinde uygulayarak, iş süreçlerinde iyileştirmeler, atıklarda azalma ve sonuçta firma için kar marjlarında artışa yol açacak süreçlerin etkin bir şekilde izlenmesi ile sonuçlanır. Kuruluşlar, Yalın Altı Sigma yöntemlerini iş süreçlerinde uyguladıktan sonra istenen sonucu elde etmek için bir dizi kural ve düzenlemeye uymak zorundadır.

Yalın Altı Sigma’nın Başarı Faktörleri:

Liderlik Sorumluluğu

Firmadaki herhangi bir projenin başarısı için, proje lideri çok kritik bir rol oynamaktadır. Proje liderleri, tüm ticari faaliyetlerin öncelik sırasına ve sırasına göre öncelik verme sorumluluğuna sahiptir. Tüm kaynakların, üretim sürecini zaman çizelgelerine göre başlatmak için takıma hazır bir şekilde ulaşmasını sağlamak zorundadırlar.

Doğru Kaynakların Tahsisi

Proje yöneticisinin, iş süreçlerinde proje ekibindeki doğru üyeleri kullanması her zaman tavsiye edilir. Ekip üyeleri zaten Altı Sigma sertifikalı üyeler ise, proje yöneticisi, onlara Yalın Altı Sigma kavramının tüm yöntem ve teknikleri konusunda tam bilgi sahibi oldukları için genel proje geliştirme sürecini izleme görevi atayabilir .

Çalışanlara Eğitim

Firmanın çalışanları için, proje hakkında tam bir bilgiye sahip olmaları ve projeyi başarıyla tamamlamak için gerekli araçlar hakkında uygun eğitim oturumları ve programları yapılmalıdır.

Proje Yaklaşımı

Proje durumu düzenli aralıklarla gözden geçirilmeli ve bu paydaşlarla ve üst düzey yönetim ekibiyle düzenli ekip toplantıları yapılarak yapılabilir. Geribildirim ve öneriler, proje üzerinde çalışan tüm üyelerle paylaşılmalıdır.

Raporlama

Tüm prosedürlerin doğru şekilde belgelenmesi ve üst yönetime rapor edilmesi önemlidir; bu, kuruluşa Yalın Altı Sigma metodolojileri firmada uygulandıktan sonra yaratılan finansal etki hakkında tam bir bilgi verecektir.

Yalın Altı Sigma’nın Yararları

Yalın Altı Sigma'nın Yararları

Müşteri faydaları

Yalın Altı Sigma avantajları sadece organizasyonla sınırlı olan üyeler değil, aynı zamanda firmanın müşterileri için de faydalıdır. Yalın Altı Sigma yöntemlerinin yardımı ile müşteriler nihai ürünü istenen şartname ve kaliteye göre alırlar ve bu da kurum için yararlı olan müşteri tutma ve sadakatine yol açacaktır .

Paydaş faydaları:

Şirketin paydaşları ayrıca, daha yüksek kar marjları ve gelir yaratma ile sonuçlanan ticari iş süreçlerinde israfı azalttığı için Yalın Altı Sigma yöntemlerinden de faydalanır.

Çalışanlara sağlanan faydalar

Yalın Altı Sigma metodolojisinin bir parçası olarak, firmanın tüm çalışanları tamamen eğitilecektir. Hepsi projeyi başarılı bir şekilde tamamlamak için gereken bilgileri alacak ve ayrıca yöntemi uygulamak için birlikte çalışması gereken araçlar hakkında da iyi bilgiye sahip olacaklar.

6 Sigma Nedir PDF

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 1
  _rendim
  İğrendim
 • 0
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım
Paylaş
İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir