Türkiye Ekonomisi Vize – Final Test Soruları
Vize - Final Test Soruları
1
1. Aşağıdakilerden hangisi XIX. Yüzyılda serbest dış ticaretin önem kazanmasının nedenlerinden biri değildir?
Liberal akımların ağırlık kazanması
Kitlesel üretimin arzı artırması
Talep artışının arz artışından daha az olması
Hammadde ihtiyacının artması
Yaklaşan I. Dünya Savaşı

Doğru!

Yanlış!

2. Osmanlı dış ticaret bilançosundaki açıklar 1850’ye kadar nasıl karşılanmıştır?
Emisyon artışlarıyla
Değerli maden ihracıyla
Devalüasyon yaparak
Dış ticarete kotalar koyarak
Reel faizi yükselterek

Doğru!

Yanlış!

3. Osmanlı’nın son döneminde ticaret, sanayi ve hizmet sektörlerinde yaratılan sermayenin, diğer sektörlerle bütünleşememesinin nedeni nedir?
Dikey pazarlama ağlarının olmaması
Yatırım tasarruf eşitsizliği
Serbest dış ticaret politikası
Kalkınmada öncelikli yöre uygulaması
Etnik işbölümü ve uzmanlaşma

Doğru!

Yanlış!

4. Aşağıdakilerden hangisi batı devletlerinin baskısıyla 1858 Arazi Kanunu’nun değiştirilen hükümlerinden biridir?
Tarımda özel mülkiyete izin verilmesi
Toprak alım satımının yasak olması
Yabancıların toprak satın alamaması
Tarımda makineleşmeye önem verilmesi
Atıl toprakların tarım alanına dönüştürülmesi

Doğru!

Yanlış!

5. Osmanlı döneminde Teşvik-i Sanayi Kanunu Talimatnamesi hangi yıl yayınlanmıştır?
1913
1914
1917
1920
1927

Doğru!

Yanlış!

6. Aşağıdakilerden hangisi 1917 tarihli Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun öngördüğü teşviklerden biri değildir?
Yeni kurulacak kuruluşlara kredi verilmesi
5 dönüm arazinin bedava verilmesi
Kuruluş için gerekli malzemelerin ithalatının gümrük resminden muaf olması
İhtiyaç duyulan hammaddelerin gümrük resminden muaf olması
İhracatın gümrük resminden muaf olması

Doğru!

Yanlış!

7. Aşağıdakilerden hangisi 1917 tarihli Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun başarısızlık nedenlerinden biri değildir?
Geç kalınmış olması
I. Dünya Savaşı’nın başlamış olması
Sermaye yetersizliği
Girişimci yetersizliği
Teşvik koşullarının ağır olması

Doğru!

Yanlış!

8. Osmanlı’nın son döneminde Bankacılık sektörünün en önemli gelişme nedeni nedir?
Reel sektöre verilen krediler
Demiryolu yapım imtiyazları
Bankacılığın kar getirmemesi
Osmanlı’nın mali sisteminin kötü olması ve borç almak istemesi
Düyun-u Umumiye

Doğru!

Yanlış!

9. 1928 Paris Antlaşması ile Osmanlı’dan Türkiye’ye kalan borç mirası ne kadardır?
84.4 milyon TL
84.5 milyon TL
84.6 milyon TL
84.7 milyon TL
85.6 milyon TL

Doğru!

Yanlış!

10. Düyun-u Umimiye İdaresi aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?
İpek ihracatımızı artırmıştır
Gümrük gelirlerini azaltmıştır
Düşük faizli kredi uygulaması başlatmıştır
Tütün üretimini azaltmıştır
Dış borçların maliyetini düşürmüştür

Doğru!

Yanlış!

11. İzmir İktisat Kongresi ne zaman toplanmıştır?
7 Şubat 1923
17 Şubat 1923
7 Mayıs 1923
11 Eylül 1923
17 Şubat 1920

Doğru!

Yanlış!

12. Aşağıdakilerden hangisi İktisad-i Misak ile ilgili kararlardan biri değildir?
İthal ikameci sanayileşme politikası
Serbest pazar ekonomisi
Yabancı sermayeye açıklık
İhraç ürünlerinin kalitesini ve çeşitliliğini artırmak
Hiçbiri

Doğru!

Yanlış!

13. Aşağıdaki gruplardan hangisi İzmir İktisat Kongresine katılmamıştır?
Sanayici
Çiftçi
Tüccar
İşçi
Memur

Doğru!

Yanlış!

14. 1929’a kadar etkin bir gümrük politikası neden uygulanamamıştır?
Lozan Antlaşması gereği
Paris Antlaşması gereği
Düyun-u Umumiye nedeniyle
I. Dünya Savaşı nedeniyle
Baltalimanı Antlaşması gereğ

Doğru!

Yanlış!

15. Aşağıdakilerden hangisi İzmir İktisat Kongresi’nde Tüccar Kesimi’nin önerilerinden biri olarak kayıtlara geçmemiştir?
Tütün Reji’si ve Aşar Vergisi kaldırılsın
Bir ticaret bankası kurulsun
Gelir vergisi yeniden düzenlensin
Ulaştırma ve haberleşmede tüccarlara kolaylık sağlansın
Gümrük, borsa ve kambiyo işlemlerine çeki düzen verilsin

Doğru!

Yanlış!

16. Aşağıdakilerden hangisi Aşar’ın kaldırılması ile uğranılan gelir kaybını karşılamak için kullanılmamıştır?
Muamele Vergisi
Arazi Vergisi
Muvazene Vergisi
Tekelleşme
Hepsi

Doğru!

Yanlış!

17. Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu (TPKKK) hangi yıl çıkarılmıştır?
1927
1928
1929
1930
1931

Doğru!

Yanlış!

18. Büyük Buhran döneminde dış ticaret hadlerinin aleyhimize dönüş nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Dış ticaretimizde pozitif bakiye veriyor olmamız
Tarım ürünleri fiyatlarının sanayi ürünleri fiyatlarından daha hızlı düşmesi
1929’dan sonra etkin bir gümrük koruması başlatmış olmamız
Hammadde ithalatçısı olmamız
Hiçbiri

Doğru!

Yanlış!

19. Aşağıdakilerden hangisi 1930’lu yıllarda uygulanan devletçilik anlayışının temel ilkelerinden biridir?
Özel kesimin yapamadıklarını yapmak
Kurulan kuruluşların zamanı geldiğinde özelleştirilmesi
Kurulan kuruluşların kendi yatırımlarını kendilerinin finanse etmesi
Özel kesimle rekabet etmeyip tam tersine destekçi olunması
Hepsi

Doğru!

Yanlış!

20. Aşağıdakilerden hangisi I. Beş Yıllık Sanayileşme Planı’nda olduğu halde, süresi içinde yetiştirilemeyen yatırımlardan biridir?
Kastamonu Kendir Fabrikası
İstanbul Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası
Karabük Demir Çelik Fabrikası
Diyarbakır Ergani Bakır İzole Fabrikası
Keçiborlu Kükürt Fabrikası

Doğru!

Yanlış!

Sonucu görmek için quizi paylaş !

Subscribe to see your results

Türkiye Ekonomisi Vize – Final Test Soruları

%%total%% sorudan %%score%% tane doğru cevap yaptım.

%%description%%

%%description%%

Loading...

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 1
  _rendim
  İğrendim
 • 0
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım
Paylaş

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorumlar (1)

 1. Çok iyi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir