1. Ana Sayfa
  2. Sınav Soruları
  3. Fizyoloji Komite – Vize – Final Test Sınav Soruları

Fizyoloji Komite – Vize – Final Test Sınav Soruları

Vize - Final Test Soruları

Fizyoloji dersinde komite – vize – final sınavlarına hazırlık çalışması olabilecek 27 adet soru mevcuttur. Başarılar.!

2) Aşağıdaki hormonlardan hangilerinin sentezi için D.E.R gerekir?
1) Androjenler 2)Melatonin 3)Ghrelin 4)Mineralokortikoidler
1,3
2,4
1,4
2,3
1,3,4

Doğru!

Yanlış!

3)Hangisi NO’nun fizyolojik etkilerinden sayılmaz?
1) Vazodilatasyon 2)Arteroskleroz 3)DNA hasarı 4)Ereksiyon
1
2
3
4
2,3

Doğru!

Yanlış!

4) Aşağıdaki hormonlardan hangisi sirkadian ritme bağlı olarak sekrete edilir?
1)Melatonin 2)Tiroksin 3)Aldosteron 4)Kortizol
1
4
2,4
1,3,4
2,3,4

Doğru!

Yanlış!

5) Aşağıdaki durumlardan hangisi infertilitenin nedenleri arasında sayılır?
1) TRH artışı 2) GnRH azalışı 3) Melatonin artışı 4) Hiperprolaktinemi
1,3
2,4
1,3,4
1,2,3
Hepsi

Doğru!

Yanlış!

6) Aşağıdakilerden hangisi glukokortikoidlerin fizyolojik etkilerinden değildir?
1) Hipoglisemi 2)Anti-inflamasyon 3)Strese karşı intolerans 4)İmmunosupresyon
1
2
3
4
1,3

Doğru!

Yanlış!

7) Aşağıdakilerden hangisi adrenal bezlerle ilgili hastalıklardan değildir?
1)Cushing 2)Diabetus insipidus 3)Faokromositoma 4)Addison
1
2
3
4
2,3

Doğru!

Yanlış!

8) Aşağıdakilerden hangisi Tip-I ile TipII diyabet arasındaki önemli farklardan değildir?
1) İnsülin Hormonu 2)Obezite 3)Yaş 4)Hiperglisemi
1
3
4
1,2,4
2,3,4

Doğru!

Yanlış!

9) Aşağıdaki hormonların hangisinin böbreklerde sentezlenmesi gerçekleşir?
1) D-Hormon 2)Angiotensin-II 3)Eritropoetin 4)Renin
1,3
2,4
3,4
1,3,4
Hepsi

Doğru!

Yanlış!

10) Aşağıdaki hormonlardan hangileri savunma sistemimizi güçlendirir?
1)Melatonin 2)Kortizol 3)Prolaktin 4)NO
2
1,3
3,4
1,3,4
Hepsi

Doğru!

Yanlış!

11) Aşağıdakilerden hangisi parathormonun etkilerinden değildir?
Osteoklastların aktivasyonu
Plazma Ca+2 düzeyindeki artış
Deride hiperpigmentasyon
Böbrek fosfatının sekresyonu
D-hormon sentezi

Doğru!

Yanlış!

12) Aşağıdaki etki mekanizmaları göz önüne alınıp karşılaştırıldığında, hangisi daha fazla sayıda second-messenger
kullanabilmektedir?
ADH
Glukagon
Ca+2
Oksitosin
ADH ve Ca+2

Doğru!

Yanlış!

13) Aşağıdaki durumlardan hangisi hipotiroidizmin nedenleri arasında sayılabilir?
1) TRH artışı 2)İyot yetersizliği 3)Haşimoto hastalığı 4)TSH yetersizliği
1,3
2,4
3,4
2,3,4
Hepsi

Doğru!

Yanlış!

14) Aşağıdakilerden hangisi vazopressinin fizyolojik etkilerinden sayılmaz?
Hormon sekresyonu
Volüm artışı
Bütün aquaporinlerin kontrolü
Trombosit aggregasyonue
Periferik damarların vazokonstrüksüyonu

Doğru!

Yanlış!

15) Aşağıdakilerden hangisi vücutta hipertermiye(ısı artoşına) neden olabilir?
Hipotiroidizm
Paget Hastalığı
Toksik Guatr
Jinekomasti
Melatonin artışı

Doğru!

Yanlış!

16) Cushing sendromunun fizyopatolojisinde hangi hormonların sorumlukları söz konusu olabilmektedir?
Glukokortikoidler
ACTH
Adrenal kortex hormaonları
CRH
Hepsi

Doğru!

Yanlış!

17) Aşağıdakilerden hangisi iştahın azalmasına neden olabilmektedir?
Nöropeptid-Y
Leptin
Ghrelin
Tip-I Diyabet
Hiçbiri

Doğru!

Yanlış!

18) Aşağıdaki olaylardan hangisi GH ile insülin hormonu arasındaki etkinlik bakımından en belirgin farklardan biridir?
1) Glukoneogenezis 2)Protein sentezi 3)Lipolizis 4)Glukojenolizis
2
1,3
2,4
1,2,3
1,3,4

Doğru!

Yanlış!

19) Aşağıdaki hormonlardan hangisi kişinin strese karşı dayanıklılığını arttırır?
Kalsitonin
Melatonin
Kortizol
Prolaktin
Hepsi

Doğru!

Yanlış!

20) Aşağıdaki hormonlardan hangisi hücrelerin içerisinde depo edilemez?
1)ANP 2)D-hormon 3)Eritropoetin 4)Leptin
2
3
4
1,2
3,4

Doğru!

Yanlış!

21) Anne karnındaki fetüsün büyümesinde aşağıdaki hotmanların hangisinin rolü vardır?
1) Kortizol 2)Tiroid Hormonları 3)İnsülin 4)GH
1,2
3,4
2,4
1,3
Hepsi

Doğru!

Yanlış!

22) Aşağıdaki hormonların hangisi,antihipertansif etkiye sahiptir?
1) Nörepinefrin 2)ANP 3)Aldosteron 4)ADH
2
3
1,4
1,2,4
Hepsi

Doğru!

Yanlış!

23) Leptin hormonuyla ilgili olarak (db/db)x(ob/ob) genetik yapılı iki rat,parabiyozis deneyine tabi tutulduğunda (ob/ob) ratında hangisi görülür?
1) Hiperfaji 2)Hipoglisemi 3)Kilo kaybı 4)Hiperinsülinemi
1
1,2
2,3
1,3,4
Hepsi

Doğru!

Yanlış!

24) Somatostatin aşağıdaki hormonlardan hangisinin sekresyonunu inhibe etmez?
1)Leptin 2)İnsülin 3)Glukagon 4)GH
1
3
4
1,3
2,3,4

Doğru!

Yanlış!

25) Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi hormonların fizyolojik etkilerini gösterdikten sonra,normal dolaşımdan uzaklaştırılması yollarından biri sayılır?
1) Sekresyon 2)Reabsorbsiyon 3)Konjugasyon 4)Metabolizasyon
1,2
3,4
1,4
2,3,4
Hepsi

Doğru!

Yanlış!

26) Aşağıdaki durumlardan hangisi ilgili hormonun hipersekresyonundan ileri gelir?
Endemik Guatr
Dwarfizm
Tip-I Diyabet
Addison
Hiçbiri

Doğru!

Yanlış!

27) Aşağıdaki durumlardan hangisi hormonların etkinliklerine tesir etmez?
1) Plazmadaki konsantrasyon 2)Reseptörüne karşı affinitesi 3)Hormonun hangi kimyasal gruba ait olduğu 4)Reseptör sayısı
1
2
3
4
1,2,4

Doğru!

Yanlış!

Sonucu görmek için quizi paylaş !

Subscribe to see your results

Fizyoloji Vize – Final – Komite Test Sınav Soruları

%%total%% sorudan %%score%% tane doğru cevap yaptım.

%%description%%

%%description%%

Loading...

Yorum Yap

Yorum Yap