uluslararası pazarlama çevresini etkileyen faktörler

1 Haz, 2020 10969

Uluslararası Pazarlama Çevresi: Kültür, Ekonomi, Teknoloji ve Diğerleri

Uluslararası pazarlama planlarının, yerel versiyondan oldukça farklı, özel bir pazarlama karması bulunmaktadır. Pazarlama yöneticileri, ekonomik,...