satın alma davranışının gösterilmesinde çeşitlilik