plan türleri işletme dersi

15 Nisan 2020 8931

Planlama Türleri: Stratejik, Taktiksel, Operasyonel ve Acil Durum Planlaması

Bu makale, yöneticiler tarafından stratejik, taktiksel, operasyonel ve acil durum planlaması dahil olmak üzere kullanılan…