Planlama Türleri: Stratejik, Taktiksel, Operasyonel ve Acil Durum Planlaması
Planlama Türleri: Stratejik, Taktiksel, Operasyonel ve Acil Durum Planlaması
0

Bu makale, yöneticiler tarafından stratejik, taktiksel, operasyonel ve acil durum planlaması dahil olmak üzere kullanılan dört planlama türünü açıklayacaktır. Tek kullanımlık planlar, sürekli planlar, politika, prosedür ve kural gibi terimler de tanımlanacaktır.

Planlama Planlaması

Hiç ‘Plan yapamayanlar, yapmayı planlayanlar’ duydunuz mu? Hayatın tüm yönleriyle konuşamasam da, bu kesinlikle iş dünyasında doğrudur. Yöneticiler kendilerini her türlü şeyi planlarken bulurlar. Öyle ki, planlama yönetimin dört ana işlevinden biridir. Bunu yaparken, bir yönetici bir örgüt hedefine doğru çalıştığından emin olabilir.

Bir yöneticinin şirket hedeflerini takip etmek için kullanacağı operasyonel, taktiksel ve stratejik olmak üzere üç ana plan türü vardır. Bu üç plan tipini basamak taşları olarak düşünürseniz, birbirleriyle ilişkilerinin örgütsel hedeflere ulaşmada nasıl yardımcı olduğunu görebilirsiniz. Taktik planlara ulaşmak için operasyonel planlar gereklidir ve taktik planlar stratejik planlara ulaşılmasını sağlar. Daha sonra, gerçek planlama tarzında, başarısız olan planları yedekleme planları da vardır. Bunlar acil durum planları olarak bilinir. Her bir plan türünün yöneticiler tarafından nasıl kullanıldığını daha iyi anlamak için, Beko‘dan bir örneğe ve Ahmet, Ayşe ve Ali’in planlama sorumluluklarını nasıl yerine getirdiğine bakalım.

Stratejik Planlar

Farklı plan türleri arasındaki ilişkiyi en iyi şekilde anlamak için en baştan başlayalım. Stratejik planlar, tüm organizasyon düşünülerek tasarlanır ve bir kuruluşun misyonu ile başlar. CEO’lar veya başkanlar gibi üst düzey yöneticiler, kuruluşun arzulanan gelecekteki ve uzun vadeli hedeflerinin bir resmini çizmek için stratejik planlar tasarlayacak ve uygulayacaktır. Esasen, stratejik planlar örgütün üç, beş, hatta on yıl içinde olmak istediği yeri ileriye götürmektedir. Üst düzey yöneticiler tarafından sağlanan stratejik planlar, alt düzey planlama için bir çerçeve görevi görür.

Ahmet, Beko’nun üst düzey yöneticisidir. Üst düzey bir yönetici olarak Ahmet, kuruluşun uzun vadeli hedeflerine ulaşılmasını sağlamak için stratejik planlamayı kullanmalıdır. Ahmet için bu, büyümeye ulaşmak, üretkenliği ve karlılığı artırmak, yatırım getirisini artırmak, müşteri hizmetlerini geliştirmek ve faaliyet gösterdiği topluma geri dönüş yollarını bulmak için uzun vadeli stratejiler geliştirmek anlamına gelir.

Örneğin, Ahmet’in büyüme, verimlilik ve karlılığı artırma ve yatırım getirisini artırma konusundaki stratejik planları, şirketin istenen geleceğinin bir parçasıdır. Stratejik planlar aynı zamanda çok düzeyli katılımı gerektirme eğilimindedir, böylece kuruluşun her seviyesi stratejik olarak planlanan hedeflere ulaşmada önemli bir rol oynar. Ahmet gibi üst düzey yöneticiler, orta ve alt düzey yöneticilerin bu hedeflerle uyumlu uyumlu planlar oluşturabilmeleri için kuruluş hedeflerini geliştirir.

Taktik Planları

Örgütsel planlamanın nasıl geliştiği konusunda genel bir fikriniz olduğuna göre, taktik planlama olarak bilinen bir sonraki planlama seviyesine bakalım. Taktik planlar, stratejik planları kuruluşun farklı bir alanıyla ilgili belirli planlara çevirerek destekler. Taktik planlar, alt düzey departmanların stratejik planın parçalarını yerine getirme sorumluluğu ve işlevselliği ile ilgilidir.

Örneğin, Beko’nun orta düzey yöneticisi Ayşe, Ahmet’in üretkenliği artırmak için stratejik planını öğrendiğinde, Ayşe bunun gerçekleşmesini sağlamak için olası taktik planları hemen düşünmeye başlar. Ayşe için taktik planlama, üretilecek dolabı hazırlamak için gereken süreyi kısalttığı veya belki de zaman miktarını hızlandırabilecek daha iyi bir makine satın almaya çalıştığı kanıtlanan kalıp yapımında yeni bir süreci test etmek gibi şeyleri içerebilir. Bir dolap üretmek veya hatta teslimat yollarını ve sürücüleri daha iyi haritalamak için yollar düşünüyor. Taktik planlamacı olarak Ayşe, stratejik plandan daha kısa bir süre alan ve kapsamı daha dar olan bir dizi hesaplanmış eylem yaratmalı, ancak yine de örgütü uzun vadeli hedefe yaklaştırmaya yardımcı olacaktır.

Operasyonel planlar

Operasyonel planlar ön cephe veya düşük seviyeli yöneticiler tarafından yapılan planlardır. Tüm operasyonel planlar, kuruluşun en düşük seviyelerinde gerçekleşen spesifik prosedürlere ve süreçlere odaklanır. Yöneticiler, bölümün rutin görevlerini yüksek düzeyde ayrıntı kullanarak planlamalıdır.

Beko’nun cephe müdürü Ali operasyonel planlamadan sorumlu. Ali için operasyonel planlama faaliyetleri, her hafta çalışanların programlanması; envanterin değerlendirilmesi, sipariş edilmesi ve stoklanması; aylık bir bütçe oluşturmak; çeyrek için belirli bir ürünün (çok programlı buzdolabı gibi) satışlarını artırmak için bir tanıtım reklamı geliştirmek veya bir çalışanın yıl için performans hedeflerini belirlemek.

Operasyonel planlar tek kullanımlık veya devam eden planlar olabilir. Tek kullanımlık planlar yalnızca bir kez kullanılması planlanan planlardır. Bunlar, tekrarlanmayacak ve genellikle sona ermesi olan faaliyetleri içerir. Aylık bir bütçe oluşturmak ve belirli bir ürünün satışını artırmak için çeyrek için promosyon reklamı geliştirmek, Ali’in tek kullanımlık planlamayı nasıl kullanacağına örnektir.

Devam eden planlar, zaman testine dayanacak şekilde inşa edilmiş planlardır. Birkaç kez kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve gerektiğinde değişikliklere uğrarlar. Bir çalışanın yıl içindeki performans hedeflerini belirlemek, Ali’in gerekirse geliştirmesi, değerlendirmesi ve güncellemesi gereken sürekli bir plan olarak kabul edilir. Devam eden planlar genellikle bir politikaprosedür veya kuraldır. Politikalar, bir yöneticiye, yönetici olarak rolünün rutin sorumluluklarını anlamada yardımcı olan genel ifadeler veya yönergelerdir. Politika örnekleri, işe alım, eğitim, anahat değerlendirme ve performans değerlendirmelerini değerlendirme ve astları disipline etme ve sonlandırma gibi şeyleri içerir. Bir prosedür, envanterin değerlendirilmesi, sipariş edilmesi ve stoklanması gibi belirli bir görevi yerine getirmek için adım adım süreci detaylandırır. Bir kural, yöneticilere ve çalışanlara örgütün bir üyesi olarak yapmaları ve yapmamaları gereken belirli ve açık davranış kuralları sağlar.

Acil Durum planları

En iyi planlar bile, özellikle günümüzün hızlı, kaotik iş ortamında başarısız olabilir ve bu nedenle, her seviyedeki yöneticilerin acil durum planlamasına katılması önemlidir. Acil durum planları, bir yöneticinin öngörülen sonucu üretememesi durumunda ve ne zaman başarısız olursa uygulanabilecek alternatif bir hareket tarzı sunarak bir yöneticinin esnek ve değişimli olmasını sağlar. Bir beklenmedik durum planına sahip olmak ekstra bir iş gibi görünebilir, ancak paraşütle atlama sırasında yedek bir paraşüt gibi, buna sahip olmak ve ona ihtiyaç duymamak ve ona sahip olmaktan daha iyi değildir.

Makale Özeti

Hadi gözden geçirelim. Planlama, yöneticinin örgütsel bir hedefe ulaşmayı amaçlayan stratejik eylem adımlarını geliştirmesine ve uygulamasını sağlayan yönetimin dört işlevinden biridir. Operasyonel, taktik ve stratejik planlama olmak üzere üç ana planlama türü vardır. Beklenmedik durum planlaması olarak bilinen dördüncü bir planlama türü, orijinal bir plan öngörülen sonucu üretemezse ve uygulayabildiğinde uygulanabilecek alternatif bir eylem yoludur. Operasyonel, taktik ve stratejik planlamayı, her birinin daha büyük bir örgütsel hedefe doğru çalışmakta rol oynadığı bir dizi basamak taşı olarak düşünmeye yardımcı olur. Taktik planlar elde etmek için operasyonel planlar gereklidir ve taktik planlar stratejik planlara ulaşılmasını sağlar.

Örgütsel hedeflere ulaşmak, kurumun arzulanan geleceğinin ve uzun vadeli hedeflerinin bir resmini çizen, verimlilik veya kârlılık gibi stratejik planlar oluşturan üst düzey yöneticilerle başlar. Bu stratejik planlar, alt düzey planlama için bir çerçeve görevi görür. Taktik planlar, stratejik planları kuruluşun farklı bir alanıyla ilgili belirli planlara çevirerek destekler.

Taktik planlar, üretim süresini kısaltabilen yeni bir ürünün test edilmesi gibi stratejik planın parçalarını yerine getirmek için alt düzey departmanların sorumluluğu ve işlevselliği ile ilgilidir.

Operasyonel planlar, cephe hattı veya alt seviye yöneticiler tarafından yapılır ve kuruluşun en düşük seviyelerinde, neredeyse bireysel düzeyde gerçekleşen belirli prosedürlere ve süreçlere odaklanır. Operasyonel planlara örnek olarak her hafta çalışanların programlanması; envanterin değerlendirilmesi, sipariş edilmesi ve stoklanması veya aylık bütçe oluşturulması.

Operasyonel planlar tek kullanımlık veya devam eden planlar olabilir. Tek kullanımlık planlar yalnızca bir kez kullanılması planlanan planlardır. Bunlar, tekrarlanmayacak ve genellikle aylık bütçe gibi süresi dolan etkinlikleri içerir. Devam eden planlar, zaman testine dayanacak şekilde inşa edilmiş planlardır. Birkaç kez kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve gerektiğinde değişikliklere uğrarlar. Bir çalışanın yıl içindeki performans hedeflerini belirlemek, devam eden bir plan olarak kabul edilecektir. Devam eden planlar genellikle bir politikaprosedür veya kuraldır.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 3
  be_endim
  Beğendim
 • 4
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 1
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  _rendim
  İğrendim
 • 0
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım
Paylaş
İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir