klasik yönetim kuramı özet

Yönetim ve Organizasyon

Klasik Yönetim Teorisi (1900-1930): Genel Çerçeve ve Tanım

5 Nisan 2020 1495

Sanayi Devrimi'nin yükselişiydi ve fabrikalar daha yaygın hale geliyordu. Bu fabrikalarda yöneticiler sürekli olarak üretkenliği ve verimliliği artırmanın yollarını arıyordu. Zaman ilerledikçe, işleri yapmanın en iyi yolu,…