1. Anasayfa
 2. Sosyal Psikoloji

Sosyal Psikolojinin 7 Başlıca Teması

Sosyal Psikolojinin 7 Başlıca Teması
Sosyal Psikolojinin 7 Başlıca Teması
0

Sosyal psikoloji yedi ana temaya veya kategoriye ayrılabilir. Her temanın altında, daha spesifik konulardan oluşan bir dizi vardır. Bu derste, yedi temanın her birine ve her temanın ele aldığı konu örneklerine bakacağız.

Sosyal Psikoloji

Sosyal psikoloji, toplumun bireylerin davranış, düşünme ve hissetme şeklini nasıl etkilediğine dair bilimsel bir çalışmadır. Örneğin, sosyal psikologlar insanların nasıl tutum oluşturduklarını veya gruplar halinde nasıl çalıştıklarını inceleyebilirler.

İnsanlar ve toplum çok karmaşık olduğu için sosyal psikolojideki konular sonsuz gözüküyor. Ancak sosyal psikolojideki çoğu konu yedi ana temadan birine girmektedir. Bu temaları sosyal psikolojide yapılan araştırmaları sınıflandırmanın bir yolu olarak düşünebilirsiniz. Ana temalar:

 • Sosyal biliş ve algı
 • Sosyal bağlamda benlik
 • Tutumlar ve ikna
 • Grup kararları
 • Çekim ve yakın ilişkiler
 • Prososyal davranış
 • Stereotipler, önyargı ve ayrımcılık

Her birine biraz daha yakından bakalım.

Sosyal Biliş ve Algı

İlk tema sosyal biliş ve algıdır.

Biliş temel olarak düşünce süreçleridir, bu yüzden sosyal biliş insanların toplum bağlamında düşünme biçimidir. Bu, toplumun düşünme şeklimizi etkilediği anlamına gelebilir, ancak daha çok etrafımızdaki dünyayı anlamamızın yolunu ifade eder. İlk olarak, etrafımızdaki dünyayı algılıyoruz ve sonra düşünce yoluyla anlamlıyoruz.

Sosyal biliş ve algı kategorisine giren konulara örnek olarak düşündüğümüzde kullandığımız kısayollar, örneğin bir restorana gidip neler olacağını veya bazı şeyleri hatırlamamıza yardımcı olacak bilgileri düzenleme yolumuzu örnek verebiliriz. Ayrıca sosyal biliş ve algıya dahil olmak, etrafımızdaki dünyada kendimizi nasıl gördüğümüz ve bunun bizi nasıl etkilediğidir.

Sosyal Bağlamda Benlik

Sosyal psikolojideki bir başka tema da toplumsal bağlamdaki benlik temasıdır. Yani kendimizi nasıl tanımlıyoruz ve diğerleri bizi nasıl tanımlıyor. Birisi size, ‘Bana kendinden bahset’ dedi. Ne dersin? Başkalarıyla nasıl etkileşime giriyorsun?

Sosyal bağlamda benlik kategorisine giren konulara örnek olarak iç gözlem verilebilir. Kendi düşüncelerimiz ve hislerimizin ne kadar farkında olduğumuz, düşündüğümüz ve içimizden bir şeyler yapmaya motive olup olmadığımıza biz karar verebiliriz. Tabii kimi zaman da dışsal ödüller bizi motive edebilir. Ayrıca, başkalarının bizi nasıl gördüğü ve bizim kendimizi nasıl görüp nasıl kontrol ettiğimizi de içerir.

Tutumlar ve İkna

Sosyal psikolojide bir sonraki ana tema tutum ve ikna. Bu oldukça basittir: İnsanları ve durumları hissetme ve düşünme şeklimizi ve insanların bir şeyler hakkında düşünmeye veya inanmaya ikna olma biçimlerini kapsar.

Tutum ve ikna konularında duygularımızın tutumlarımızı nasıl etkilediği ve bir şeye inanmaya nasıl ikna edilebileceğimiz gibi konular yer alır.

Grup Kararları

Sosyal psikolojideki bir diğer önemli tema grup kararlarıdır. Gruplar halinde çalışmak insanların düşünme biçimini nasıl değiştirir? Gruplar bir karara varmak için nasıl birlikte çalışırlar? Bunlar bu kategoride ortaya atılan sorulardır.

Grup kararları başlığı altında ele alınan konulara örnek olarak, insanların gruplara katılmamaları, bazı insanların gruplarda kendi başlarına yaptıkları kadar nasıl çalışamayacakları ve bazı grupların hatalı kararlar vermeleri gibi konular verilebilir.

Çekim ve Yakın İlişkiler

Cazibe merkezleri ve yakın ilişkiler, sosyal psikolojide karşılaşacağınız bir diğer önemli temadır. Bu kategori, insanların neden birbirlerine çekildikleri ve aşkın nasıl çalıştığıyla ilgilidir.

Bu kategorideki konulara örnek olarak insanların başkalarına çekilmesine neden olan süreçler, aşkın ne olduğu ve neyin işe yaradığı gösterilebilir.

Prososyal Davranış

Bir sonraki temamız olan prososyal davranış, toplum için iyi olan herhangi bir davranıştır. Örneğin, gönüllü çalışma veya muhtaç insanlara yardım eli uzatmak prososyal davranışlara örnektir.

Bu kategorideki konular, insanları özgecilikle hareket ettiren şey, saf özgecilik gibi bir şey olup olmadığına ve başkalarına yardım etmenin insanların tutumlarını ve duygularını nasıl etkilediğini içerir.

Kalıp Yargılar, Önyargı ve Ayrımcılık

Sosyal psikolojideki son ana tema klişeler, önyargı ve ayrımcılıktır. Şimdi, birçok insan için, bunların hepsi aynı şey gibi görünebilir, ancak değildir.

Bir klişe bir grubun üyelerinin tipik özellikleri ile ilgili bir genellemedir. Örneğin, Amerikalılar hakkındaki klişeler işkolik olmalarıdır.

Bir önyargı , bir grubun bir üyesi hakkında, yalnızca o grubun üyesi oldukları gerçeğine dayanan bir tutumdur (olumlu veya olumsuz). Örneğin, yeşil gözlü insanları seven biri, onların lehine önyargılıdır.

Ayrımcılık ise önyargınıza etki eden bir durumdur. Örneğin, birisi uzun boylu insanları sevmez ve daha sonra sadece uzun boylu olmalarına dayanarak birini işe almayı reddederse, ayrımcılık gösterir.

Klişeler, önyargı ve ayrımcılık temasıyla ilgili konulara örnek olarak ayrımcılığın nedenleri ve etkileri (ırkçılık veya cinsiyetçilik gibi), insanların yaşamlarında önyargı geliştirme ve kullanma yöntemleri ile önyargı ve ayrımcılığın nasıl azaltılacağı gösterilebilir.

Makale Özeti

Sosyal psikoloji birçok konuyu kapsar ve konuları ana temalara bölmek genellikle yararlıdır. Sosyal psikolojide yaygın olarak görülen temalardan bazıları şunlardır:

 • Sosyal biliş ve algı
 • Sosyal bağlamda benlik
 • Tutumlar ve ikna
 • Grup kararları
 • Çekim ve yakın ilişkiler
 • Prososyal davranış
 • Stereotipler, önyargı ve ayrımcılık
Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 1
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  _rendim
  İğrendim
 • 0
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım
Paylaş
İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir