1. Ana Sayfa
  2. Sınav Soruları
  3. Muhasebe Denetimi Vize Final Testi Sınav Soruları 1

Muhasebe Denetimi Vize Final Testi Sınav Soruları 1

Vize - Final Test Soruları

Aşağıdakilerden hangisi iç kontrol sisteminin oluşturulamasındaki amaçlardan biridir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi denetim kavramı unsurlarından değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi etik ilkeler içerisinde yer almaz?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi denetimin tamamlanması safhası için yanlış bir ifadedir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi planlama aşamasında müşteri işletme hakkında toplanacak bilgiler içerisinde yer almaz?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi iç kontrol sisteminin oluşturulamasındaki amaçlardan biridir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi finansal tablolarda hata veya hileden kaynaklanan yanlışlıkların nedenlerinden değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi işlem türleri ve olaylara ilişkin yönetim iddiaları arasında yer almaz?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi Sertifikalı Hile Denetçileri Birliği (ACFE) tarafından belirlenen hile unsurları arasında yer almaz?

Correct! Wrong!

Standart denetim raporunda yer alan denetim görüşü aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi satışlar döngüsündeki işlemler gerçekleştirilirken hazırlanan belgelerdendir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi satın alma döngüsündeki işlemler gerçekleştirilirken hazırlanan belgelerden biridir?

Correct! Wrong!

Muhasebe Denetimi Vize - Final Test Soruları 1

tembel

caliskan

Yorum Yap

Yorum Yap