1. Anasayfa
 2. Diğer

Doğal İşsizlik? Tanımı, Bileşenleri, Faktörleri ve Azaltma Yöntemleri

Doğal İşsizlik? Tanımı, Bileşenleri, Faktörleri ve Azaltma Yöntemleri
0

Doğal İşsizlik, bir ekonomide sürekli olarak mevcut olan işsizlik yüzdesi veya seviyesi olarak tanımlanır. Bu belirli miktar, bir ülkenin yaptığı ilerlemelere bakılmaksızın her zaman mevcuttur.

Doğal İşsizlik Nedir?

Her ülke teknolojik olarak kendini yenilemeye çalışıyor. Yenilikler terfi ve ülke daha fırsatlara açık olabilir. Daha önce işler manuel olarak yapılıyordu, ancak şimdi çoğu şey makinelerde otomatik olarak yapılıyor.

Bilgisayarlar ve yapay zeka, manuel işlerin çoğunun yerini aldı ve bu eğilim artıyor. Ancak insan işlerini giderek daha fazla makine devraldıkça, işgücünün yeni nesli ve gönüllü olarak ekonomiye giren işçiler daha fazla fırsat arıyor.

Bu doğal işsizlik ekonomide her zaman mevcut olacaktır. Teknolojik gelişmelerin yanı sıra, doğal işsizliğin başka nedenleri de olabilir.

Doğal işsizlik teorisi, çoğu gelişmiş ekonomide bile işsizliğin asla sıfır olmadığını belirtir. Bunun nedeni sürtünmeli ve döngüsel işsizliğin var olmasıdır.

Ekonomi ne kadar ilerlerse ilerlesin mevcut olabilecek en düşük işsizlik miktarıdır. Ekonomi, fazladan işsizlik olmadan doğal bir işsizlik oranına ulaştığında, ülke GSYİH açısından tam potansiyeline ulaşabilir.

Doğal işsizliğin bileşenleri

1. Sürtünmeli işsizlik

İnsanlar işler arasında geçiş yaptığında, çoğunun işsiz olduğu bir zaman vardır. Bir hafta veya bir ay boyunca olabilir. Bazen insanlar bir başka işe geçmeden önce aylarca işsiz kalırlar.

Bu gibi durumlarda, insanlar iş aradıklarında ancak bulamadıklarında, bunun sürtünmeli işsizlik olduğu söylenir. Yeni mezunlar, beklenmedik bir şekilde işten atılanlar ve iş arayanlar bile aktif olarak sürtünmeli işsizliğe neden oluyor.

Hükümetin sürtünmeli işsizliği azaltmaya odaklanması beklenmektedir.

2. Yapısal işsizlik

Bu tür bir işsizlik, işverenin talepleri ile işçinin sunduğu şeyler arasında bir uyumsuzluk olduğu zamandır. Bu tür bir işsizlik birçok alanda yaygındır. İnsanlar sevmedikleri işte çalışmak zorunda kalıyorlar.

Bunun olmasının birçok nedeni olabilir, en yaygın olanı kaynakların bulunmamasıdır. Bir kişi ailesini doyurmaya yetmediğinde, becerileriyle uyuşmayan bir işi benimsemek zorunda kalır. Bu durumlar işsizlikte bir yapıya yol açmaktadır.

Bir örnek olarak, perakende satış elemanı olarak çalışan ve işsiz kalan bir eczacı verilebilir. Yapısal işsizlik, beceri geliştirme atölyeleri ve çalışanlar için düşük maliyetli eğitim programları ile azaltılabilir.

Bu, çalışanın beğenisine göre doğru işleri bulmasına veya işine uygun beceriler geliştirmesine yardımcı olacaktır.

3. Fazla işsizlik

Çoğu ülkede, asgari ücret yasaları sabittir. Genellikle, mali bütçeleme gerçekleştiğinde, bu asgari ücretler değişme eğilimindedir. Yükseltebilirler veya mevcut bütçeyi düşürebilirler.

Ne zaman asgari ücret kanunlarında bir değişiklik veya azalma olursa, bu, işsizlik fazlasıyla sonuçlanır. Örneğin, hükümet asgari ücreti yüz lira artırmaya karar verirse, birçok işçi işten çıkarılabilir. Bunun nedeni, doğal işsizliğe neden olacak daha düşük işgücü taleplerinin olacağıdır.

Doğal işsizliği etkileyen faktörler

1. Teknolojik gelişmeler

Dünya her geçen gün teknolojik yeteneklerini artırıyor. Dünyayı küçülten, insanları yakınlaştıran ve fiziksel çalışmayı azaltan onlarca ve binlerce icat gerçekleşiyor.

Bu teknolojik gelişmeler, doğal işsizlik oranını doğrudan etkiliyor. Verimlilikte beklenen bir artış olduğunda, işgücü talebini artırabilir. Değişim uzun süre devam ederse doğal işsizlik oranı düşer.

2. Kamu politikaları

Doğal işsizlik oranı, hükümet politikalarından doğrudan etkilenir. Hükümet, iş piyasasını tüm adaylar için daha erişilebilir hale getirebilir. Sürtünme işsizliğini yansıtan ve azaltan bilgi maliyetini düşürür.

İş aramak için harcanan süre azaltılabilir ve böylece sürtünme işsizliği azaltılabilir. Eğitim programlarını sübvanse etmek veya adayın sürekli öğrenmesini desteklemek, pratik becerilerini geliştirmek gibi başka yöntemler de vardır. Pek çok ülke, işsiz kalan çalışanlar için işsizlik sigortası ve sosyal yardımlar sağlamaktadır.

İşsizlik yardımlarının yeterli olduğu durumlarda, işsiz olmanın fırsat maliyeti daha azdır. Bu, çalışanın uygun bir tam zamanlı iş bulmaya motive olmamasına neden olur.

Örneğin, işsizlik sigortası çalışanın maaş skalasından daha iyi olduğunda, çalışan tam zamanlı çalışmama konusunda rahattır.

3. Beceriler ve eğitim

Çalışanın becerileri ve eğitim geçmişi, doğal işsizlik oranını doğrudan etkiler. Sınırlı sayıda beceriye sahip bir çalışan, işe girerken sorunlarla karşılaşacaktır. Bunun aksine, aktarılabilir birçok beceriye ve iş deneyimine sahip bir çalışan, bir iş bulurken nispeten daha az sorun yaşayacaktır.

Birden fazla beceriye sahip bir işçi, becerilerinden herhangi biri herhangi bir zamanda kullanılacağından, kendisini asla bir işin dışında bulamaz. Eğitim geçmişi de sorunlar birçok kez işe yarar.

Örneğin, güçlü bir iş idaresi geçmişi veya MBA’si olan bir kişi her zaman iş bulacaktır. Pazar genelinde iş kuralları aynı olduğu için sektörde çalışabilir.

Benzer şekilde, Eczacılık, poli-teknik vb. gibi belirli meslekler, kendi sektörlerinde kapsama sahip olacak ve kişinin uzun süre işsiz kalmamasını sağlayacaktır.

4. Histerisiz

Bu tür bir işsizlik, durgunluk nedeniyle ortaya çıkıyor. Örneğin, son COVID-19 salgını, neredeyse tüm sektörlerde dünya çapında bir durgunluğa neden oldu. Bu, işin çalışmamasına neden oldu ve bu da işsizliğe yol açtı.

Şubat – Mart 2020’den itibaren başlayan salgın birçok kişiyi işsiz bıraktı ve uzun süre işsiz kalmak birçok insanı işsiz ve motivasyonsuz kıldı.

Uzun zamandır hiçbir yerde işe alım yok ve bu, tüm sektörlerdeki işçiler arasında histeriye neden oldu. Pandemi sektöre özgü olmadığından, histeri de sektöre özgü değildir. Çoğu şirket maliyet düşürmeye büyük bir seçenek olarak başvururken, Amazon, Walmart ve Facebook gibi pek çok şirket milyonlarca kâr bildirdi.

Bazı alanlarda büyüme var, ancak bu, diğer endüstrilere kıyasla önemli ölçüde daha az. Ama gerçekten de bu, doğal işsizlik oranını etkiledi.

Doğal işsizliği azaltma yöntemleri

Bir hükümetin doğal işsizliği azaltmayı tercih edebileceği birçok yöntem vardır. Bu yöntemler şunlardır:

 1. İnsanları eğitmek. Bir kişi eğitildiğinde – beceriye özel eğitim ya da genel eğitim – onda kendi kendine düşünmeyi sağlar. Kendisine sormaya ve kendisi için uygun olan olası seçenekleri araştırmaya başlayacaktır. Bu, onu hiç düşünmediği diğer çoklu seçeneklerle tanıştırabilir. Karar verirse, becerilerini eğitimi kullanarak geliştirebilir. Böylece, her durumda, eğitim, doğal işsizliğin azaltılmasına yardımcı olacaktır.
 2. Bu günlerde yer değiştirme herkes için mümkün değil. Pek çok insan uzaktaki bazı yerlerde daha iyi fırsatların farkındadır ancak aileleri nedeniyle oraya taşınamazlar. Her şeyi bir yerden diğerine taşımak büyük bir karardır ve herkes buna hazır değildir. Yer değiştirme daha yönetilebilir hale getirilirse ve kolaylaştırma sağlanabilirse, insanların işten işe kolayca geçmelerine yardımcı olacaktır. Bu aynı zamanda doğal işsizliğin azaltılmasında önemli bir rol oynayacaktır.
 3. Daha kolay işe alma ve işten çıkarma çalışanları da doğal işsizliğin azaltılmasında önemli bir rol oynar. İnsanları işe almak, şirketlerin birden fazla kişiyi dahil etmesini gerektiren uzun ve ayrıntılı bir süreçtir. Bahsetmiyorum bile, birçok kaynağı kullanacak onaylar, dokümantasyon ve diğer SÇP’ler olacaktır. Bu kadar çok şeyden geçmek zorunda kalmak, bazı şirketlerin işe almaya değer olup olmadığını düşündürür. Bazı şirketler bunun yerine diğer çalışanların iş sorumluluğunu artırarak işi dağıtır. Mevcut çalışanları korumanın yenisini işe almaktan daha ucuz ve daha kolay olduğunu düşünüyorlar.

Sonuç:

Doğal işsizlik, büyümesine veya gelişmesine bakılmaksızın her ekonomide mevcuttur. Bir ekonomi geliştirilebilir ve yine de doğal işsizliğin belirli bir yüzdesine sahip olabilir. Pratik olarak iptal edilemezken, düşük bir seviyeye indirilebilir.

Doğal işsizliğe birçok faktör katkıda bulunur, ancak bu faktörlerin doğal işsizliği kontrol etmek için kontrol edilmesi gerekir.

İlgili Akademik Makaleler:

TÜRKİYE İÇİN İŞSİZLİK HİSTERİSİ YA DA DOĞAL İŞSİZLİK ORANI HİPOTEZİNİN GEÇERLİLİĞİNİN SINANMASI

DOĞAL İŞSİZLİK ORANI MI YOKSA; İŞSİZLİK HİSTERİSİ Mİ?: OECD ÜLKELERİ İÇİN YENİ NESİL PANEL BİRİM KÖK TESTLERİNDEN KANITLAR (1980-2015)

Türkiye İçin İşsizlik Histerisine Karşın Doğal Oran Hipotezinin Doğrusal Dışı Yöntemlerle Sınanması

Türkiye için İşsizlik Histerisi mi, Yoksa Doğal Oran Hipotezi mi Geçerlidir?

İŞSİZLİK, BEVERIDGE EĞRİSİ VE TÜRKİYE İŞGÜCÜ PİYASASINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  _rendim
  İğrendim
 • 0
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım
Paylaş

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir