1. Anasayfa
 2. Yönetim ve Organizasyon

Bürokrasi Nedir? – Max Weber Gayri Resmi Yönetim Teorisi

Bürokrasi Nedir? – Max Weber Gayri Resmi Yönetim Teorisi
Bürokrasi Nedir? - Max Weber Gayri Resmi Yönetim Teorisi
0

Örgütlerin aileler gibi yönetildiği bir dönemde Max Weber, örgütlere daha resmi bir yapı getirmenin yollarını aradı. Weber, örgütlerin daha yetkili, katı ve yapılandırılmış olduğu bürokratik yönetim fikrini yarattı. Bu makale, bürokrasinin gelişimini ve bürokratik örgütlerin ortak özelliklerini tanımlayacaktır.

Bürokrasinin Gelişimi

1800’lerin sonlarında, Max Weber kuruluşları bir aile gibi işletmelerini ya da bazılarımızın ‘anne’ olarak adlandırdığı şeyleri eleştirdi. Weber, denetçilerin ve çalışanların bu gayri resmi organizasyonunun, iktidar yanlış yerleştirildiği için bir şirketin potansiyel başarısını engellediğine inanıyordu. Çalışanların örgüte değil patronlarına sadık olduklarını hissetti.

Weber, bürokrasi olarak bilinen daha resmi, katı bir örgüt yapısına inanıyordu. Örgütlerin bu kişisel olmayan görüşü, kuralların, resmi meşru otoritenin ve yeterliliğin uygun yönetim uygulamalarının özellikleri olduğu resmi bir yapı izledi. Bir denetim otoritesinin gücünün, bireyin kurum içindeki pozisyonuna, mesleki yeterlilik seviyesine ve denetim otoritesinin açık kurallara ve düzenlemelere bağlılığına dayanması gerektiğine inanıyordu. Bürokrasi fikrini daha iyi anlamak için, bazı özelliklerine bakalım.

Bürokratik Organizasyonların Özellikleri

İyi tanımlanmış bir resmi hiyerarşi ve emir komuta zinciri, bir kurum içindeki otorite seviyesini ayırt eder. Daha yüksek mevkilere sahip olan bireyler, hiyerarşi içinde daha düşük mevkileri denetler ve yönlendirir. Örneğin, Yönetici Ahmet dört satış temsilcisinden oluşan bir ekibi denetler. Ahmet’in bir süpervizör olarak kuruluş içindeki konumu, örgütsel hedeflerin gerçekleştirilmesini sağlamak için eylemlerini yönlendirmek ve kontrol etmek için bu dört satış temsilcisi üzerinde yetki verir.

Kurallara ve düzenlemelere göre yönetim, hem kurumsal hem de yönetim uygulamalarında tutarlılığı kolaylaştıran bir dizi standart işletim prosedürü sağlar. Örneğin, bir çalışan hastalandığında ve o gün işe giremediğinde, doğrudan amirlerine bilgi vermelidir. Ahmet’in satış temsilcilerinden biri hastalanırsa, yokluklarından haberdar etmek için onu doğrudan aramaları beklenir. Bunu yapmayan tüm çalışanlar feshedilecektir. Megan’ın tüm çalışanlarının bu kurala uyması ve Megan’ın bu kuralı çalışanları arasında eşit şekilde uygulaması beklenir.

İş bölümü ve iş uzmanlığı, çalışanları örgütsel görevleriyle uyumlu hale getirmek için kullanılır. Bu şekilde, bir çalışan, deneyimlediği şeyler üzerinde çalışacak ve nasıl iyi yapacağını bilecektir. Örneğin, Ahmet’in satış temsilcilerinden ikisinin, o bölgedeki geniş deneyimleri nedeniyle şehrin batı bölgesindeki satıcılara ürün satmakta deneyimli olduğunu varsayalım. Ahmet daha sonra bu iki çalışanı o bölgeden sorumlu kılacak ve diğer iki satış temsilcisini doğu bölgesine yerleştirecekti.

Yöneticiler, tarafsız bir karar verilebilmesi için tüm çalışanlara adil ve eşit muameleyi teşvik etmek amacıyla çalışanlarla kişisel olmayan bir ilişki sürdürmelidir. Bu Ahmet’in çalışanlarıyla dostça davranmaması gerektiği anlamına gelmez. Ahmet, çalışanlarıyla profesyonelce dostça davranmalı ve iş ve zevk arasında açık bir ayrım sağlamak için çalışmalıdır. Örneğin, Ahmet çalışanları ile iş dışında vakit geçirmekten kaçınmalıdır. Dört satış temsilcisinin işten sonra buluşması ve bir içecek alması kabul edilebilir olsa da, Ahmet böyle bir etkinliğe katılmaktan kendini affetmelidir.

Kişilik değil yetkinlik, iş atamasının temelidir. Bir çalışan, işi gerçekleştirme deneyimine ve yeterliliğine bağlı olarak bir kuruluş içinde seçilmeli, yerleştirilmeli ve terfi ettirilmelidir. Örneğin, Ahmet ekibinde beşinci satış temsilcisi için yer bulduysa, bir kişinin pozisyonun görevlerini başarıyla yerine getirme yeteneğine dayanarak işe alım yapmalı ve yeni bir satış temsilcisi yerleştirmelidir. Örneğin, arkadaşı olduğu birini işe almak, Ahmet’in kötü bir karar olacaktır, çünkü arkadaşının yetkili bir satış temsilcisi olduğuna dair bir garanti yoktur.

Resmi yazılı kayıtlar, tutarlılık ve hesap verebilirliği korumak için kuruluş ve üyeleri tarafından alınan tüm kuralları, düzenlemeleri, prosedürleri, kararları ve eylemleri belgelemek için kullanılır. Politika ve prosedürler el kitabı resmi kayıtlara iyi bir örnektir.

Makale Özeti

İncelemek için Max Weber bir örgütün resmi olmayan bir şekilde yönetilmesi fikrinden hoşlanmadı. Bürokrasi olarak bilinen çok daha katı ve biçimsel bir yapıya inanıyordu. Bir bürokrasinin özellikleri şunları içerir: 1) İyi tanımlanmış bir resmi hiyerarşi ve emir komuta zinciri; 2) Kural ve yönetmeliklerle yönetim; 3) İş bölümü ve iş uzmanlığı; 4) Yöneticiler çalışanlarla kişisel olmayan bir ilişki sürdürmelidir; 5) Yetki, kişilik değil, iş randevusunun temelidir ve 6) Resmi yazılı kayıtlar.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  _rendim
  İğrendim
 • 0
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım
Paylaş
İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir