Anatomi Vize – Final – Komite Test Sınav Soruları 5
Vize - Final Test Soruları
0
1. Hangi oluşum fossa cranii anterior’da yer alır?
Foramen caecum
Foramen jugulare
Fissura orbitalis inferior
Foramen lacerum
Fissura orbitalis superior

Doğru!

Yanlış!

2. M.transversus menti sıklıkla hangi kasla devam eder?
M. mentalis
M. depressor anguli oris
M. buccinator
M. depressor labii inferior
M. orbicularis oris

Doğru!

Yanlış!

3. N.suboccipitalis hangi kası innerve etmez?
M. Rectus capitis post. minor
M. Obliquus capitis sup.
M. Rectus capitis ant.
M. Obliquus capitis inf.
M. Rectus capitis post. Majör

Doğru!

Yanlış!

4. Aşağıdaki yapılardan hangisi sağ atriumun içerisinde yer almaz?
Crista terminalis
Fossa ovalis
Ostium sinüs coronarii
Musculi pectinati
Musculus papillaris

Doğru!

Yanlış!

5. Kalbin mutlak matite alanı hangi intercostal aralıklar arasındadır?
1. ve 2
2. ve 3.
3. ve 4.
4. ve 5.
5. ve 6.

Doğru!

Yanlış!

6. Hangi damar trachea’yı besler?
A. Thyroidea inferior
A. Pericardiophrenica
A. Thracica interna
A. Musculophrenica
A. İntercostalis

Doğru!

Yanlış!

7. Hangi kas art. temporomandibularis’e protraksiyon yaptırır?
M. Geniohyoideus
M. Mylohyoideus
M. Pterygoideus lateralis
M. Platysma
M. Digastricus

Doğru!

Yanlış!

8. Akciğerde bronşları kasan(daraltan) sinir hangisidir?
N. Bronchialis
N. Vagus
N. Sympathicus
N. Splanchnicus
N. İntercostalis

Doğru!

Yanlış!

9. Duodeum’un yansıyan ağrısı hangi bölgeye akseder?
Bel bölgesi
Regio hypochondriaca dextra
Regio umbilicalis
Regio hypochondriaca sinistra
Regio epigastrica

Doğru!

Yanlış!

10. Hangisi v. cava inferior’a dökülmez?
V. Renales
Vv. Phrenica inferior
V. Suprarenalis sinistra
Vv. Hepaticae
V. Lumbales

Doğru!

Yanlış!

11. Dalağın normal ağırlığı kaç gramdır?
50
200
75
150
100

Doğru!

Yanlış!

12. Karaciğer patolojilerinde omza vuran ağrı hangi yolla taşınır?
N. Vagus
N. Phrenicus
N. Splanchnicus major
N. İschiadicus
N. Glossopharyngeus

Doğru!

Yanlış!

13. Hipofiz önde hangi oluşumla komşudur?
Area preoptica
Chiasma opticum
Tuber cinereum
Sinus cavernosus
Corpus mamillare

Doğru!

Yanlış!

14. Medulla spinalis’te el ve ayak kaslarını innerve eden çekirdek gurubu hangisidir?
Posterolateral
Anterior
Retroposterolateral
Central
Anteroposteral

Doğru!

Yanlış!

15. Hangi yol ağrı ve ısı duyusu taşır?
Fasc. Gracilis
Trac. Spinothalamicus ant.
Trac. Spinoreticularis
Trac. Spinothalamicus lat.
Trac. Spinotectalis

Doğru!

Yanlış!

16. Mesencephalon’da tectum ile tegmentum arasında hangi oluşum yer alır?
Aquaductus cerebri
Substantia perforanta posterior
Nuc. ruber
Crus cerebri
Substantia nigra

Doğru!

Yanlış!

17. Falx cerebelli nereye yerleşmiştir?
Fissura horizontalis
İncisura cerebelli posterior
Fissura prima
İncisura cerebelli anterior
Fissura posterolateralis

Doğru!

Yanlış!

18. Hangi oluşum epithalamus’a dahildir?
Stria terminalis
Colliculus superior
Corpus geniculatum laterale
Colliculus inferior
Stria medullaris thalami

Doğru!

Yanlış!

19. Limbik sistem diencephalon’un hangi bölgesini tanımlamak için kullanılan ifadedir?
Thalamus
Subthalamus
Hypothalamus
Epithalamus
Metathalamus

Doğru!

Yanlış!

20. Ganglion pterygopalatinum’a preganglioner parasempatik lifler hangi çekirdekten gelir?
Nuc. Solitarius
Nuc. Lacrimalis
Nuc. Salivatorius inferior
Edinger-Westphal
Nuc. Salivatorius superior

Doğru!

Yanlış!

Sonucu görmek için quizi paylaş !

Subscribe to see your results

Anatomi Vize – Final – Komite Test Sınav Soruları 5

%%total%% sorudan %%score%% tane doğru cevap yaptım.

%%description%%

%%description%%

Loading...

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 4
  be_endim
  Beğendim
 • 3
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 1
  e_lendim
  Eğlendim
 • 4
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 12
  _rendim
  İğrendim
 • 5
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 15
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım
Paylaş

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir