Örgütsel Değişim modeli

Yönetim ve Organizasyon

Kotter’in 8 Adımlı Örgütsel Değişim Yönetim Modeli

21 Mayıs 2020 2866

Bu makale, Kotter'in sekiz aşamalı değişim modelinde yer alan adımları içerir: aciliyet yaratmak, güçlü bir koalisyon oluşturmak, değişim vizyonu oluşturmak, vizyonu iletmek, engelleri kaldırmak, kısa…