örgüt kültürü ve iklimi

Yönetim ve Organizasyon

Örgüt Kültürü: İç ve Dış Değişim Nasıl Olmalıdır?

18 Nisan 2020 1155

Bir şirket içindeki süreçleri ve sistemleri değiştirmeyi içeren örgütsel değişim genellikle mevcut grup normlarını, inançlarını ve değerlerini etkiler. Bu, değişikliği yöneticiler için bir zorluk haline getirir. Yöneticilerin…