iç ilişkilendirme

Sosyal Psikoloji

İlişkilendirme Biçimlerindeki Kültürel Farklılıklar

29 Mart 2020 1188

İnsanlar neden bu şekilde davranıyor? Sorusunun cevabı olarak birçok faktörü verebiliriz. Bu makalede kültürel farklılıkların atıf kalıplarını nasıl belirleyebileceğini tartışacağız. İçsel ve dışsal nitelikleri tanımlarız ve bireyselci kültürlerin…