değişim evreleri modeli

Yönetim ve Organizasyon

Lewin’ın 3 Aşamalı Değişim Modeli: Çözülme, Değişim ve Yeniden Dondurma

21 Mayıs 2020 13578

Örgütsel değişimin karmaşık bir süreç olması gerekmez. Aslında Kurt Lewin bunu sadece üç adımda yaptı. Bu makale, Lewin'e göre çözülme, değişim ve yeniden dondurmayı içeren örgütsel değişimin…