Piyasa Dengesi Nedir? Tanımı, Nedenleri ve Avantajları
Piyasa Dengesi Nedir? Tanımı, Nedenleri ve Avantajları
0

Piyasa Dengesi kavramı, Ekonomik Denge kavramından Ekonomi konusuna dayanmaktadır. İktisatta arz ve talep eğrisinin kesiştiği ve Ekonomik Denge olarak adlandırıldığı bir kavram vardır.

Dolayısıyla Pazar Dengesi, satıcılar tarafından üretilen mal miktarının alıcılar tarafından aranan mal sayısına eşit olduğu bir durumdur. Bu piyasa tam bir denge durumundadır. Talep ve arz eşit olduğunda, fiyat sabit kalma eğilimindedir ve dış koşullardan etkilenmez ayrıca piyasanın dengede olduğu söylenir.

Piyasa Dengesinin üç nedeni:

 1. Müşteri tarafından talep edilen mal veya hizmet miktarı = satıcı tarafından üretilen miktar
 2. Arz ve talep edilen miktar = denge miktarı
 3. Alıcılar tarafından alınan fiyat = denge durumundaki fiyat

Dengesizlik: Denge kavramını bilmek için, Dengesizlik kavramını da bilmek son derece önemlidir. Adından da anlaşılacağı gibi, denge olmadığında veya arz ve talebin hiç eşit olmadığı ve küçük veya büyük yüzde olarak değiştiği durum, Dengesizlik olarak bilinmektedir. Pazar sürekli dengesizlik içindedir ve her şirket dengeyi sağlamaya çalışmaktadır.

Piyasa Dengesi Türleri:

İki ana Pazar Dengesi türü vardır :

Her ikisi de ekonominin genel dengesini belirlemek için incelenir ve birinin diğerine bağımlılığı vardır. Kısmi denge, belirleme ve analizin başlangıcı iken, Genel denge bir adım öndedir.

 1) Kısmi Denge

Burada denge, kısmen veya daha ziyade tek bir varlık, bir şirket veya bir birey olarak görülmektedir. Bir değişken her zaman bir şirket, endüstri veya müşteri olabilen tek bir birimdir. Bu tür bir denge, seçici veya kısmi bir veri aralığına dayanır. Bu tür analizler yalnızca ekonominin belirli bir sektörü için yapılır. Bu yöntem Genel Denge için başlangıç ​​görevi görür ve ekonomik faktörlerdeki değişiklikleri tahmin etmede yardımcı olmaktadır.

2) Genel Denge

Adından da anlaşılacağı gibi, bu, tekli varlıklar veya birimlerle ilgilenen Kısmi Denge’nin aksine genel değişkenlerle ilgilenir. Bu, tüm tek birimleri tek bir büyük varlık olarak kabul eder. Doğası gereği Kısmi Dengeden daha kapsamlı olduğundan, toplanan bilginin doğası gereği kısmi dengeyi takip eder. Bu denge, tüm ekonomiyi tanımlamada ve pazarın sorunlarını bir bütün olarak anlamada yararlıdır. Bir ekonominin farklı bölümleri veya varlıkları arasındaki karşılıklı ilişkileri belirlemektedir.

Piyasa Dengesini Etkileyen Faktörler:

 1. Aşırı Talep: Aşırı talep genellikle denge noktasını değiştirir ve istikrarsızlık vardır. Fiyatlar yükselir ve talep azalmayana kadar uzun süre yükselmeye devam eder. Bu dengesizlikle sonuçlanır.
 2. Fazla Arz: Fiyatlar düşer ve firmalar ürünler üzerinden kar edemezler. Yine aşırı arz, dengeyi değiştirir ve istikrarsızlıkla sonuçlanır.
 3. Hem talep hem de arzdaki değişiklikler: Hem talep hem de arzdaki değişikliklerin kaçınılmaz olduğu belirli zamanlar vardır. Bu gibi durumlarda, piyasa dengesi karışır ve büyük bir varyansla değişir veya yer değiştirir. İktidardaki hükümet, yasalar, doğal afet vb. Gibi şeylerden sonra hem arz hem de talep etkilenir.
 4. Rekabet etmenleri: İlgili sektördeki rekabet seviyesi genellikle fiyatı etkiler ve dolayısıyla sırasıyla piyasa dengesini etkiler. Rekabetçi bir pazarda, düşük maliyetli sonuçlar daha yüksek hacimler ve yüksek maliyetler ile sonuçlanır ve her iki fiyatlandırma stratejisi de talep ve tedarik zinciri bozulduğu için pazar dengesini etkiler. Orta fiyatlı ürünler dengeye yakın ancak orta segment gelir popülasyonunu çekemiyor çünkü bunların birkaçı düşük maliyetli ürünlere ve çok azı diğer tür ürünlere yöneliktir.
 5. Stratejik faktörler: Yukarıda sayılanlar dışında, hükümet, siyasi ve hukuki faktörler, hava durumu, talebin niteliği, insanların beğenisindeki değişim gibi Pazar Dengesini etkileyen çok sayıda faktör olabilir. Dengeye ulaşmak için, şirketler fiyatlandırma konusunda sürekli olarak doğaçlama yapmalıdır.

Piyasa Dengesinin Önemi:

 1. Durgunluk: Piyasa Dengesi teorik bir kavram olduğu kadar, pratikte yapılmaya çalışılsa bile takip edilemez. Bunun nedeni, talebin her zaman arz ile eşit olacağı ve piyasada durgunluk olacağı açıktır. Denge çalışması, daha önemli olan denge içi durumu belirlemede yardımcı olmaktadır.
 2. Ölü ağırlık kaybı: Dengeye ulaşılamazsa, üretici rantını maksimize etmemek için şirketlerde her zaman bir israf kaybı vardır. Google gibi büyük şirketler, ürünleri denge fiyatlarından satmış olsalardı bugün farklı olurdu.
 3. Maliyet: Şirketler, üretim maliyetleri, envanter maliyetleri ve dengesizlik nedeniyle oluşan diğer birçok gider gibi dengeye ulaşırlarsa maliyetleri önemli ölçüde azaltabilirler. Düşürülen maliyetler ayrıca müşterilere de aktarılabilir.

Piyasa Dengesinin Avantajları:

Piyasa Dengesinin Avantajları
 1. Her şirketin ideal olarak ulaşması gereken minimum denge noktasını belirlemeye yardımcı olmaktadır.
 2. Her sektörün ve tüm şirketlerin minimum denge noktasını çizmeye ve sayısal olarak belirlemeye yardımcı olmaktadır.
 3. Tek tek şirket ve kuruluşlara ve ayrıca bir bütün olarak ekonomiye uygulanabilir.

Piyasa Dengesinin Dezavantajları:

 1. Teorik olarak piyasa dengesini belirlemek mümkün olabilir ancak pratikte şirketlerin mükemmel bir piyasa dengesine ulaşması imkansızdır çünkü talep ve arz asla eşit olamaz. Bir şirket cari yılda satılabilecek birim sayısını kesin olarak belirleyemez ve müşteriler satın alma güçlerini de belirleyemez.
 2. Şirketin daha fazla büyümesini etkileyebilecek olan Tam Piyasa Dengesini elde ederlerse şirketler için kar olmayacaktır. Bu aynı zamanda o şirketin pazardaki varlığını da etkileyecektir.
 3. Piyasa dengesini hesaplamak, FMCG endüstrileri veya talebin çok yüksek olduğu ve birçok faktörden etkilendiği diğer bölümler için yorucudur. Bu gibi durumlarda, gerçek talebe yakın bir keyfi sayı alınır ve piyasa dengesini belirlemede doğru olmayabilir.

İlgili Akademik Makaleler

 1. Piyasada Belirsizliğin Giderilmesinde Girişimcinin Rolü
 2. İktisatta denge ve dengesizlik kavramlarına yönelik kuramsal tartışmalar
 3. Arz ve Talep Kanunu
 4. Sabit Fiyat Geçici Genel Denge Modelleri
 5. Elektrik Enerji Piyasasında Arz-Talep Dengesi ve Fiyat Etkileşimi
Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 1
  _rendim
  İğrendim
 • 0
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım
Paylaş

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir