1. Ana Sayfa
  2. Sınav Soruları
  3. Pazarlama Stratejileri Vize – Final Test Soruları 2

Pazarlama Stratejileri Vize – Final Test Soruları 2

Vize - Final Test Soruları

____________, bir amaca ulaşmak, bir sonuca varmak, bir işi kolaylaştırmak için tutulan düzenli yol olarak tanımlanabilir. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayacak seçenek hangisidir?

Correct! Wrong!

Durum analizi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

BCG Matrisinde yer alan “Soru İşaretleri” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

I. İşletme II. Rakipler III. Müşteriler IV. Üreticiler Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri yakın çevre unsurlarındandır?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

I. Toplam pazarın tahmin edilmesi II. Tüketicinin satın alma niyetlerinin incelenmesi III. Pazar payının tahmin edilmesi Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bugünkü pazar talep tahmininin özelliklerindendir?

Correct! Wrong!

I. Tek satıcı, çok sayıda alıcı II. Fiyatlar sabittir. III. Piyasaya giriş engeli var IV. Ürün farklılaştırılması ile rekabet Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri monopol piyasasının özelliklerindendir?

Correct! Wrong!

* Mevcut müşterilerin kullanım oranlarını arttırma * Rakiplerin müşterilerini çekme * Ürünü kullanmayanları fiili müşteri haline getirme Yukarıdaki stratejiler aşağıdaki büyüme stratejilerinden hangisine aittir?

Correct! Wrong!

I. İşletme, düşük maliyet ve düşük fiyatla rekabet avantajı sağlar. II. Tedarik, üretim ve dağıtım gibi faaliyetler en önemli maliyet unsurlarıdır. III. İşletmeye, deneyim ve öğrenme avantajı sağlar. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri maliyet liderliği stratejisi için doğrudur?

Correct! Wrong!

Meydan Okuyucular ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi saldırı strateji çeşitlerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

* Eğlenceye düşkün kişiler moda malları alır. * Statü arayışı içinde olanlar prestijli malları alır. * Durumunu öne çıkartmak istemeyenler gösterişsiz mallar alır. Yukarıdaki örnekler hangi pazar bölümlendirme çeşidine aittir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi hedef pazar seçiminde üzerinde durulması gereken noktalardan biri değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Pazarlama Stratejileri Vize – Final Test Soruları 2
İdare eder

tembel

Çok iyisin

caliskan

Yorum Yap

Yorum Yap