1. Anasayfa
 2. Sınav Soruları

Pazarlama Stratejileri Vize – Final Test Soruları

Pazarlama Stratejileri Vize – Final Test Soruları
Vize - Final Test Soruları
0
1. Strateji ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Askeri alandan işletme ve pazarlamaya uyarlanmış bir kavramdır.
Yenilik, ilerleme ve uyumu ifade eder.
Günlük kararlardır.
Sonuca yönelik ve dinamik kararlardır.
Meydana gelen değişiklikleri denetim altına alan yönetsel bir araçtır.

Doğru!

Yanlış!

2. _________, işletmenin temel amaç ve hedefleri ile ilişkili olan beş yıl ve daha uzun
süreli planları içerir.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayacak seçenek hangisidir?
Taktik planlar
Operasyonel planlar
Stratejik planlar
Orta vadeli planlar
Örgütsel planlar

Doğru!

Yanlış!

3. İş portföy analizi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Stratejik iş birimleriyle ilgili hareket tarzları belirlenir.
Stratejik iş birimlerinin çekiciliğini değerlendirir.
SWOT analizi, bir iş portföy analiz tekniğidir.
İşletmenin yatırım, geliştirme ve piyasadan çekme kararlarını değerlendirir.
BCG Matrisi, bir iş portföy analizi tekniğidir.

Doğru!

Yanlış!

4. İç çevre analizi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
İşletmenin elinde bulunan kaynakların, süreçlerin, uygulamaların ve başarıların değerlendirilmesidir.
Fırsatları ve tehditleri analiz etmede önemli bir rol oynar.
İşletmede bireysel çalışmanın artmasına yol açar.
İşletmenin başarısının artmasına neden olur.
İşletmenin zayıf ve güçlü yönlerinin tespitinde önemli bir unsurdur.

Doğru!

Yanlış!

5. I. Müşteriler daha bilinçli ve bilgilidir.
II. Müşteriler daha özgür ve katılımcıdır.
III. İşletme tarafından tanınmamak, müşterinin işletmeyi bırakmasına sebep olmaktan
çıkmıştır.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri yeni nesil müşteriler için doğrudur?
Yalnız III
I ve III
II ve III
I ve II
I, II ve III

Doğru!

Yanlış!

6. ___________, yeni yatırımlar yapabilmek için pazar şartlarının elverişli olması
anlamına gelmektedir.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayacak seçenek hangisidir?
Pazar potansiyeli
Pazar çekiciliği
Pazar talebi
Pazar büyüklüğü
Pazar unsurları

Doğru!

Yanlış!

7. Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet piyasası için yanlıştır?
Gerçek dünyada tam rekabet bir piyasa bulmak zordur.
Piyasada çok fazla alıcı ve satıcı bulunmaktadır.
Her işletme farklı tip ürünler üretip, satmaktadır.
İşletmeler piyasaya kolayca girebilmekte ve çıkabilmektedir.
Alıcı ve satıcılar piyasayla ilgili tüm bilgilere sahiptir.

Doğru!

Yanlış!

8. Büyüme stratejileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Büyüme, satış hacminin artışı ile açıklanır.
Büyümeden söz edebilmek için mutlaka sayısal veriler gerekmektedir.
Büyüme hızı yüksek olan işletmeler pazarda uzun süreli yer alırlar.
Büyüme hızının kontrol edilememesi işletme için kötü sonuçlar doğurabilir.
Büyüme; ürün ve pazar boyutunda olabilir.

Doğru!

Yanlış!

9. Farklılaştırma stratejisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
İşletme, ürün ve hizmetleri rakiplere kıyasla farklılaştırıp müşteri beğenisine sunar
Farklılaştırma ile işletme rakiplerine, müşteri algısı açısından yakınlaşarak rekabet avantajı sağlar.
Farklılaştırılmış ürünler genelde fiyat duyarlılığı düşük müşterilere çekici gelmektedir.
Müşteri sadakati sağlar.
Farklılaştırma bir pazarlama stratejisi olup fonksiyonel bir stratejidir

Doğru!

Yanlış!

10. Pazar liderleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Fırsatları yakalayarak öncü olurlar.
Rakiplerinden ayrılan özgün stratejiler üreterek farklılaşırlar.
Pazar liderliği diğer rakipler tarafından da kabul edilmektedir.
Pazar liderleri ancak yeni pazarlar yaratarak lider olabilirler.
Ürün bileşenleri, fiyat ve tutundurmada liderliği kabul edilmiş işletmelerdir.

Doğru!

Yanlış!

11. Saldırı stratejileriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Pazarda iyi bir konum elde etmek amacıyla işletmelerin uyguladığı stratejilerden biridir
Saldırı stratejilerinde amaç pazarda lider konuma gelebilmektir.
Saldırı stratejileri sadece sektörde yetersiz olan küçük ve yerel işletmelere uygulanabilir.
Saldırı stratejileri farklı konuma sahip işletmeler tarafından uygulanabilir.
Hem büyük hem de küçük işletmelere tarafından benimsenen stratejilerdir.

Doğru!

Yanlış!

12. I. Tutundurma mesaj ve araçları daha etkin kullanılır.
II. Pazardaki değişimler daha iyi izlenir.
III. Markanın gücü daha iyi analiz edilir.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri pazar bölümlendirmenin
yararlarındandır?
Yalnız II
I ve II
II ve III
I ve III
I, II ve III

Doğru!

Yanlış!

13. I. Pazar bölümün büyüklüğü ve büyüme hızı
II. Pazar bölümün yapısal çekiciliği
III. İşletmenin amaç ve kaynakları
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri hedef pazar seçimini etkileyen
faktörlerdendir?
Yalnız I
I ve II
II ve III
I ve III
I, II ve III

Doğru!

Yanlış!

14. I. Rekabet avantajı sağlar.
II. Ürünün veya işletmenin özelliklerine vurgu yapılabilir.
III. Tüketici açısından anlamlı olmalıdır.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri konumlandırma için doğrudur?
Yalnız I
I ve II
II ve III
I ve III
I, II ve III

Doğru!

Yanlış!

Sonucu görmek için quizi paylaş !

Subscribe to see your results

Pazarlama Stratejileri Vize – Final Test Soruları

%%total%% sorudan %%score%% tane doğru cevap yaptım.

%%description%%

%%description%%

Loading...

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 2
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  _rendim
  İğrendim
 • 0
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım
Paylaş
İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir