Muhasebede Ürün Maliyetleri: Tanım ve Örnekler
Muhasebede Ürün Maliyetleri Tanım ve Örnekler
0

Bu makale, ürün maliyetleri kavramının ne olduğunu, dönem maliyetlerinden nasıl farklılaştıklarını ve finansal tablolarla ilgili olarak üretilen malların maliyetinde nasıl kullanıldıklarının tanımını ve örneğini açıklar.

Ürün Maliyetleri Nelerdir?

XYZ A.Ş., telekomünikasyon ihtiyaçları için evleri ve diğer binaları kablolayan işletmeler için telefon kablosu üreten bir şirkettir. Şu anda Bursa’da üretim, destek personeli ve yönetimi içeren 100 kişiyi istihdam eden bir tesisi var. Telefon kablosu üretim süreci, beş farklı üretim hattında bulunan beş farklı makine gerektirmektedir.

Üretime başlamadan önce, XYZ’nin ürün maliyetlerinin ne olduğunu belirlemesi gerekecektir. Ürün maliyetleri, müşterilere satılması amaçlanan bir ürünün üretimi ile ilgili maliyetlerin tümüdür. XYZ şirketi için, ürün maliyetleri doğrudan malzemeler, doğrudan işçilik ve üretim genel giderleridir.

Doğrudan malzemeler, telefon telini üretmek için kullanılan hammaddelerdir. Doğrudan işçilik, üretim sürecini tamamlamak için gereken tüm imalat işçisidir. İmalat genel giderleri, makineleri çalıştırmak için elektrik gibi telefon telini üretmek için yardımcı maliyetlerdir.

İlgili Makale: Ortalama Toplam Maliyet Nedir? – Tanım ve Formül

Dönem Maliyetleri

Ürün maliyetleri ile dönem maliyetleri arasındaki farkı not etmek önemlidir. Mal satışıyla ilgili satış ve yönetim maliyetleri gider olarak kaydedilmektedir. Buna dönem maliyeti denir. Bu maliyet, ürünün üretimi ile doğrudan ilişkili olmadığı için ürün maliyetlerinden farklıdır. Bu tür giderler, üretim sürecinden önce, üretim sırasında veya sonrasında herhangi bir zamanda ortaya çıkabilir, ancak gerçekleştiği zaman diliminde kaydedilmelidir. Bu tür giderler ürün maliyetlerinden tamamen bağımsızdır.

Ürün Maliyetleri Finansal Tabloları Etkiler

Ürün maliyetlerinin tahsisi, XYZ’nin finansal tablolarını farklı şekillerde etkiler. Bilançodaki bir varlık olan nakit, hammadde satın almak için kullanıldığında, hammadde bilançoda bir stok varlığıdır. Üretim sürecinden sonra, XYZ hala depoda telefon kablosuna sahiptir, bu nedenle telefon kablosu bilançoda bir stok varlığıdır. Telefon kablosu bir müşteriye satıldığında, maliyetler, bilançodan satılan malların maliyeti (SMM) altında gelir tablosuna gider. SMM, satışın brüt kârını hesaplamak için telefon kablosunun satış fiyatından çıkarılır.

Örnek

Üretim sürecini ve ürün maliyetlerinin finansal tablolara nasıl tahsis edildiğini gösteren XYZ A.Ş. ile bir örneğe bakalım.

XYZ A.Ş. 2015’in 1. Çeyreğini 50.000 TL nakit ile başladı. Ham maddeleri 2.000 dolara satın alıyorlar. Bu, bir grup telefon kablosu üretmek için gerekli olan tüm hammaddelerdir. Bilançoda envantere 2.000 TL ekliyoruz ve satın alım için 2.000 TL nakit çıkarıyoruz.

Bilanço, 2015 Çeyrek 1
Varlıklar
Nakit48.000 TL
Envanter2.000 TL
Eşitlik
stok, mevcut50.000 TL

XYZ, A.Ş., 2015’in 1. Çeyreği boyunca telefon kablosu yığınını üretiyor. Tel üretmek için beş üretim hattını da kullanıyorlar. Üretilen malların maliyeti çizelgesi, telefon kablosunun üretimi için toplam ürün maliyetini gösterir:

Üretilen Mal Maliyeti Programı
Kullanılan Doğrudan Malzeme2.000 TL
Kullanılan Doğrudan İşçilik600 TL
Kullanılan İmalat Hamuru400 TL
Toplam Üretim Maliyeti3000 TL

Telefon telinin üretimi tamamlanmış ve satılmamış mamul olarak bilançoya kaydedilmiştir.

Bilanço, 2015 Çeyrek 1
Varlıklar
Nakit47,000 TL
Biten mal envanteri3000 TL
Eşitlik
Stok, mevcut50.000 TL

XYZ, A.Ş., 2015’in 1. Çeyreği boyunca telefon hattı yığınını 12.000 liraya satıyor. Satış, gelir tablosuna kaydediliyor. Satış ve idari giderler aynı zamanda telefon kablosunun satışı için gelir tablosuna da kaydedilir. Brüt kar ile toplam giderler arasındaki fark, net kar olup gün sonunda kalan paradır.

İlgili Makale:Muhasebede Dönem Maliyetleri: Tanım ve Örnekler

Gelir Tablosu, 2015 Çeyrek 1
Satışlardan Elde Edilen Gelir12.000 TL
Eksi: Satılan Malların Maliyeti3000 TL
Brüt kar9.000 TL
Satış gideri1000 TL
İdari Gider600 TL
Toplam giderler1,600 TL
Net kazanç7400 TL

XYZ, telefon teli toplu satışı için 7.400 TL kar elde etti. Bilançoda dağıtılmamış kârlar olarak kaydedilir.

Bilanço, 2015 Çeyrek 1
Varlıklar
Nakit59.000 TL
Yükümlülükler
Satış ve Yönetici GiderleriTL 1,600
Eşitlik
stok, mevcut50.000 TL
Dağıtılmamış karlar7400 TL

Makale Özeti

Bir ürün üretildiğinde, onunla ilişkili ürün maliyetleri, doğrudan malzeme, doğrudan işçilik ve üretim yükü, bir ürünün maliyetini belirlemek için kuruluşlar tarafından hesaplanır ve kullanılır. Bu maliyetler, üretimin gerçekleştiği dönemde kaydedilirken, satış ve genel yönetim giderleri, ürün maliyetlerinden bağımsız olarak meydana geldikleri dönemde kaydedilir. Ürün maliyetlerinin tamamı, maliyetleri uygun finansal tablolara tahsis etmek için kullanılan malların üretildiği bir programa göre belirlenir.

İlgili Akademik Makaleler:

 1. Silifke ilçesi’nde serada domates yetiştiren işletmelerin ekonomik performansları ve birim ürün maliyetleri
 2. Çorum ilinde sığır yetiştiriciliği yapan tarım işletmelerinin ekonomik analizi ve hayvansal ürünlerin maliyet unsurlarının araştırılması
 3. Üretim Maliyetlerinin Düşürülmesinde Hedef Maliyetleme Yönteminin Rolü ve Uygulanabilirliğine Yönelik Bir Araştırma
 4. Isparta ilinde elma üretim maliyeti ve gelirinin belirlenmesi
Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  _rendim
  İğrendim
 • 0
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım
Paylaş
İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir