1. Anasayfa
 2. Yönetim ve Organizasyon

Yönetimde Durumsallık Yaklaşımı: Tanım ve Örnek

Yönetimde Durumsallık Yaklaşımı: Tanım ve Örnek
Yönetimin Durumsallık Yaklaşımı: Tanım ve Örnek
0

Yönetime durumsallık yaklaşımı, yönetim tekniklerinin koşullara bağlı olması gerektiğini savunmaktadır. Bu makalede, yönetimde durumsallığın ne olduğunu ve durum yönetiminin temel öğelerini öğreneceksiniz.

Durumsallık Yaklaşımı Tanımı

Bir yönetiminde durumsallık yaklaşımı yönetim etkinliği yönetim davranışları ve spesifik durumların uygulaması arasında etkileşimin üzerine, koşullu veya bağlı olduğunu teorisine dayanmaktadır. Başka bir deyişle, yönetme şekliniz koşullara bağlı olarak değişmelidir. Tek beden herkese olmaz.

Durumsallık Yaklaşımı Teorisi

Yönetim için durumsallık yaklaşımı, yönetim psikoloğu Fred Fielder tarafından geliştirilen liderlik etkinliği durumsallık teorisinde temelini bulur. Teori, liderlik etkinliğinin, grup etkinliği ile ilgili olduğu için, iki faktörün bir bileşeni olduğunu belirtir: görev motivasyonu veya ilişki motivasyonu ve koşullar. Görev motivasyonunu veya ilişki motivasyonunu en az tercih edilen iş arkadaşı (LPC) ölçeğiyle ölçersiniz.

LPC ölçeği, yöneticiden en az sevdiği kişiyi düşünmesini ve daha sonra bu kişiyi her biri 8 puanlık bir ölçeği içeren bir dizi soruya göre derecelendirmesini ister. Örneğin, bir puan kooperatif olmaz ve sekiz puan kooperatif olur. Fielder, LPC puanı daha yüksek olan kişilerin iş ilişkilerinde uyumu korumaya çalıştıklarına inanırken, LPC puanı daha düşük olan kişiler görev başarısına odaklanmak için motive edilir.

Teori, görev veya ilişki motivasyonlarının yöneticinin grubun durumsal olumluluğunu veya sonucunu hem kontrol edip etkileyip etkilemeyeceğine bağlı olduğunu belirtir. Teoriye göre, durumsal olumlulanabilirliği üç faktörle değerlendirebilirsiniz:

 1. Lider-üye ilişkileri – Bu faktör yöneticinin astları ile işbirliğine dayalı ilişkileri algılamasına hitap eder. Başka bir deyişle, sizinle çalışanlarınız arasındaki işbirliği iyi mi kötü mü?
 2. Görev yapısı – Bu faktör, iş görevinin yapısının yüksek düzeyde yapılandırılmış, standart prosedürlere tabi olup olmadığı ve yeterli değerlendirme ölçütlerine tabi olup olmadığı ile ilgilidir. Bir montaj hattının çalışması gibi belirli görevlerin yapılandırılması, standartlaştırılması ve değerlendirilmesi kolaydır.
 3. Pozisyon gücü – Bu faktör, yöneticinin yetki seviyesinin cezalandırıcı veya ödüllendirici davranışa dayanıp dayanmadığını sorar. Örneğin, yemlik otoritesini satış hedeflerine ulaşmak için ikramiye sağlamaktan ya da çalışanları hedeflere ulaşamaması için sonlandırmaktan mı alıyor?

Lider-üye ilişkileri, görev yapısı ve pozisyon gücünün birleşimi oktanlar ile sekiz arasında değişen farklı durumlar yaratır. Bu sekiz durumu üç geniş kategoriye ayırabilirsiniz: uygun durumlar, ara durumlar ve olumsuz durumlar. Teoriye göre, her durum yüksek veya düşük LPC yöneticileri tarafından en iyi şekilde ele alınmaktadır. Teori, yüksek LPC yöneticilerinin ara durumlarda çalışan grubu davranışını etkilemede en etkili olduğunu, düşük LPC yöneticilerinin ise olumlu veya elverişsiz durumlarda en etkili olduğunu savunmaktadır.

Durumsallık Yaklaşımı Örneği

Kavram göründüğünden çok daha basit. Açıklığa kavuşturmak için bir örnek kullanalım. Diyelim ki yönetimin etkinliğini değerlendirmek için bir motosiklet şirketi için dışarıdan danışman olarak işe alındınız. Acil durum yönetimi yaklaşımını şirketi değerlendirmek ve tavsiye etmek için kullanmaya karar verdiniz. LPC puanını belirlemek için yönetim ekibinin her bir üyesini test ederek başlarsınız. Daha sonra şirkette var olan durumların türünü ve durumların çoğunun elverişsiz veya elverişli durumlar olduğunu belirlersiniz.

Şirketteki durumların çoğunu yönetmek için en uygun oldukları için, şirkete düşük LPC puanlarına sahip yöneticileri kolaylaştırmak için yönetimini eğitmesini tavsiye edersiniz. Bu, bir fabrikada mantıklıdır, çünkü düşük LPC motivasyonlu bir kişi, üretim görevlerinde çok önemli olan görev tamamlamaya odaklanmak için motive edilir. Durumla başa çıkmak için en etkili yönetim türünü eşleştirdiniz.

Makale Özeti

Yönetimde durumsallık yaklaşımı Fielder teorisiyle ortaya çıkmıştır. Teori, bir yöneticinin etkililiğinin görev veya ilişki, motivasyon ve duruma etkileşime dayandığını savunur. Başka bir deyişle, belirli koşullar, ya görevin tamamlanmasını motive etmeye ya da uyumlu grup ilişkilerini sürdürmeye odaklanan farklı yönetim yaklaşımları gerektirir.

Lider-üye ilişkilerigörev yapısı ve pozisyon gücünün seviyesine ve kombinasyonuna bağlı olarak bir durumun uygun, orta veya olumsuz olup olmadığını belirleyebilirsiniz. Yüksek LPC puanlarına sahip yöneticiler en iyi ara durumlarda çalışanları yönetirken, düşük LPC puanlarına sahip yöneticiler ise çalışanları olumlu veya olumsuz durumlarda yönetmede en iyisidir.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 4
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 1
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 1
  _rendim
  İğrendim
 • 0
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım
Paylaş

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir