1. Anasayfa
 2. Örgütte Liderlik

Fiedler’in Durumsallık Yaklaşımı Teorisi ve Liderin Durumsal Kontrolü

Fiedler’in Durumsallık Yaklaşımı Teorisi ve Liderin Durumsal Kontrolü
Fiedler'in Durumsallık Yaklaşımı Teorisi ve Liderin Durumsal Kontrolü
0

Fiedler’in durumsallık yaklaşımı teorisi, liderin durumsal kontrolünü dikte eden üç unsur olduğunu belirtir. Üç unsur, görev yapısı, lider / üye ilişkileri ve konumlandırma gücüdür.

Fiedler Teorisi

Bazı yöneticilerin neden çalışanlarını gerçekten tanıdıklarını, bazılarının ise sadece işi bitirmeye odaklandığını hiç merak ettiniz mi? Fiedler’in durumsallık yaklaşımı teorisi, yöneticilerin neden bu kadar farklı davranabileceğini açıklamaya yardımcı olacaktır. Fiedler’in durumsallık yaklaşımı teorisi, tüm çalışanlar için çalışan tek bir liderlik tarzının olmadığını iddia ediyor. Bir liderin önderlik etme kabiliyetini etkileyen durumsal-koşullu faktörlerin olduğunu kabul etti. İşçilerin etkinliği liderin liderlik tarzı ile durumun talepleri arasında ne kadar iyi bir eşleşme olduğuna bağlıdır. Bundan kaynaklanan iki faktör vardır: liderlik tarzı ve durumun olumlu olması (veya durumsal kontrol).

Liderlik Tarzı

Liderlik stili, liderin en az tercih edilen iş arkadaşının en az tercih edilen iş arkadaşı (LPC) ölçeğinde derecelendirilmesiyle belirlenir. Bir liderin en az sevdiği birini (şu anda veya geçmişte) aşağıdaki alanlarda 1-8 ölçeğinde derecelendirmesi istenir:

 • Düşmanca / dost
 • Kooparatif olmayan / kooperatif
 • Düşman / destekleyici
 • Güvenlikli / açık

Lider skoru hesaplar. Bu test, en az tercih edilen iş arkadaşının ne kadar korkunç çalışacağıyla ilgili değildir. Bu liderin iş arkadaşına karşı davranışı ile ilgilidir. Yüksek puan alan lider büyük olasılıkla ilişkiye yöneliktir. Bu yüksek LPC liderleri çalışanlarla ilişki kurmayı sever. Çatışmayı önleme olasılıkları daha yüksektir. Ayrıca karmaşık kararlar vermek için daha donanımlıdırlar.

Düşük puanlı LPC lideri göreve yöneliktir. Bu lider, görev vermek ve işi yapmakla daha fazla ilgileniyor. Bu lider, ilişki kurmayı pek umursamıyor. Düşük LPC lideri ilişkilere değil görevlere odaklandığından, yüksek LPC lideri uygun bir durumda bir takıma liderlik edebilirken, düşük LPC lideri hem olumlu hem de olumsuz durumlarda bir takıma liderlik edebilir.

Bu teorinin temel unsuru, farklı durumlar için farklı liderlik stilleri olmasıdır. Liderlik tarzı belirli duruma bağlıdır. Dolayısıyla, eğer durum hızlı karar almaksa, yüksek LPC lideri iyi sonuç verir. Durum yüksek üretim ise, düşük LPC lideri bunun üstesinden gelmek için daha donanımlıdır, çünkü bu lider çalışanların yaptıklarından hoşlanıp hoşlanmadıklarını umursamıyor. Lider liderlik tarzını belirledikten sonra, belirli bir durum için gerekli durum kontrolü belirlenmelidir.

Durumsal Olumluluğun Üç Boyutu

Durum olumluluğu, lider-üye ilişkileri, görev yapısı ve lider pozisyon gücü – üç boyut yüksek olduğunda ortaya çıkar.

Lider-üye ilişkileri, lider ve çalışanlar arasında var olan güven, saygı ve güven derecesini ifade eder. Görev yapısı, görevlerin çalışanlar için ne ölçüde açıklandığı ve yapılandırıldığı derecesini ifade eder. Lider konum gücü, liderin kendi konumunda doğal güce sahip olma derecesini ifade eder.

Çalışanlar ve liderin birbirlerine güvenmesi, saygı duyması ve güvenmesi durumunda, açık ve yapılandırılmış görevler varsa ve lider pozisyonunda resmi otoriteye sahipse, durum elverişli kabul edilir. Her bir boyutun nasıl çalıştığına dair birkaç örneğe bakalım.

Profesör Ahmet tüm dünyadaki üniversitelerden birkaç dereceye sahiptir. Fizik bölümünde baş profesördür. Öğrencilere özel ders ve ev ödevlerinde yardımcı olma konusunda büyük bir üne sahiptir. Öğrencileri sınıfını seviyor, çünkü gün boyunca yazılı bir gündem, ödev programı ve sınıf etkinliklerini tamamlamak için uygulamalı bir yön veriyor. Profesör Ahmet’in yüksek bir LPC’si var ve ilişki odaklı. Sınıf ortamı duruma elverişlidir.

Düşük LPC liderleri hem olumlu hem de olumsuz durumlarda etkili olma eğilimindeyken, yüksek LPC liderleri uygun durumlarda etkili olma eğilimindedir.

Can, Temizlik Malzemeleri Şirketinde (TMŞ) çöp sınıflandırma süpervizörüdür. 30 çöp ayırıcısını denetler. TMŞ bir sendika mağazasıdır, bu nedenle Can’ın çalışanları işe alma veya kovma konusunda çok az özerkliği vardır. Aslında, resmi bir duruşma olmadan bir çalışanı bile terbiye edemez. Can de tesisindeki adamları tanımıyor. Can molalar ve öğle yemeği sırasında ofisinde kalma eğilimindedir. Çalışırken, çöpleri sıralarken adamları sık sık izliyor, genellikle sıkı yön veriyor. Can düşük bir LPC’ye sahiptir ve göreve yöneliktir. Çöp ayıklama bölümü elverişsiz bir durumdur.

Makale Özeti

Özetle, Fiedler’in durumsallık yaklaşımı teorisi tek bir liderlik tarzı olmadığını savunuyor. Belirli bir durumu belirleyen duruma bağlı faktörler vardır. Bu faktörler liderlik tarzı ve durumsal olumludur.

Liderlik stili, liderin en az tercih edilen iş arkadaşının en az tercih edilen iş arkadaşı (LPC) ölçeğinde derecelendirilmesiyle belirlenir. Bir liderin en az sevdiği birini (şu anda veya geçmişte) aşağıdaki alanlarda 1-8 ölçeğinde derecelendirmesi istenir:

 • Düşmanca / dost
 • Kooperatif olmayan / kooperatif
 • Düşman / destekleyici
 • Güvenlikli / açık

Durum olumluluğu, lider-üye ilişkileri, görev yapısı ve lider pozisyon gücü – üç boyut yüksek olduğunda ortaya çıkar.

Durumun olumlu olmasının üç boyutu vardır. Lider-üye ilişkileri, lider ve işçiler arasında var olan güven, saygı ve güven derecesini ifade eder. Görev yapısı, görevlerin çalışanlar için ne ölçüde açıklandığı ve yapılandırıldığı derecesini ifade eder. Lider konum gücü, liderin kendi konumunda doğal güce sahip olma derecesini ifade eder.

Her üç boyut da yüksek olduğunda, bir lider daha etkili olacaktır. Bununla birlikte, düşük bir LPC sıralayan liderler hem olumlu hem de olumsuz durumlarda etkilidir. Yüksek bir LPC sıralayan liderler genellikle sadece uygun durumlarda etkilidir.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 1
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  _rendim
  İğrendim
 • 0
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 1
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım
Paylaş
İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir