Anatomi Vize – Final – Komite Test Sınav Soruları 3
Vize - Final Test Soruları
0
1. M.trapezius hangi hareketi yaptırmaz?
Scapulaya elasyon
Kola 90 derecenin üzerinde abduksiyon
Scapulaya retraksiyon
Scapulaya iç rotasyon
Scapulaya depresyon

Doğru!

Yanlış!

2. Hangi arter memeyi besler?
A.thoracoacromialis
A.subscapularis
A.musculophrenica
A.thoracica superior
A.suprascapularis

Doğru!

Yanlış!

3. Hangi damar gl. parotis içerisinde yer almaz?
A. facialis
A. auricularis posterior
A. maxillaris
A. transversa fascia
A. temporalis superficialis

Doğru!

Yanlış!

4. Viscerocranium kemiklerine ilişkin bilgilerden hangisi yanlıştır?
Ramus mandibulae’nın üst tarafinda önde proc.condylaris yer alır.
Maxilla mandibula hariç viscerocranium kemiklerinin tümüyle eklem yapar.
Os lacrimale en küçük cranium kemiğidir.
Kırık olgularının en çok görüldüğü viscerocranium kemiği os nasaledir.
Spina nasalis anterior maxilla tarafından oluşturulur.

Doğru!

Yanlış!

5. Aşağıdaki kaslardan hangisi parmaklara adduksiyon yaptırır?
Mm.interossea dorsalis
Mm.interossea palmaris
Mm.lubricales
N.flexor digitorum profundus
M.fIexcr digitorum s.f.

Doğru!

Yanlış!

6. Hangi oIuşumun trigonum lumbale ile ilgisi yoktur?
M. obliquus internus abdominis
Crista iliaca
M. transversus abdominis
M. latissimus dorsi
M. obliquus externus abdominis

Doğru!

Yanlış!

7. Aşağıdaki kaslardan hangisini N.medianus inerve etmez?
M.flexor pollicis brevis, caput superficialis
M.oppenens pollicis
1.lumbrical kas
M.adductor pollicis
M.abductor pollicis brevis

Doğru!

Yanlış!

8. Scalp’in kaçıncı tabakası galea aponeurotica’yi içerir?
3
5
1
4
2

Doğru!

Yanlış!

9. Hangi oluşum cartilagio thyroidea'ya ait değildir?
Linea obligua
Angulus thyroidea
Cornu superior
Prominentia laryngea
Petiolus

Doğru!

Yanlış!

10. Damarlar etrafından önkol ve ele kadar gelen sempatik sinirler hangi gangliondan çıkarlar?
Genglion cervicale superior
Ganglion stellatum
Ganglion cervicale medius
Ganglion nodosum
Ganglion submandibulare

Doğru!

Yanlış!

11. Hangisi extrapyramidal sisteme ait bir çekirdektir?
Nuc. salivarius inferior
Nuc. olivarius superior
Nuc. solitarius
Nuc. olivarius inferior
Nuc. salivarius superior

Doğru!

Yanlış!

12. Hangi oluk hemisferlerin alt yüzünde seyreder?
Sulcus preoccipitalis
Sulcus circularis insulae
Sulcus occipitalis transversus
Sulcus cinguli
Sulcus olfactorius

Doğru!

Yanlış!

13. Böbreklerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Hilum renalede en önde v.renalis yer alır.
Böbreği saran yapılardan organı pozisyonunda tutan en önemli yapı fascia renaIis’tir.
A.interlobuIarisIer’den afferent arterioI’Iar çıkar.
Afferent arteriol v.interIobularis’i oIuşturur
Sol böbrek, Th11- L2 vertebra seviyesindedir.

Doğru!

Yanlış!

14. Kalın bağırsaklara ilişkin verilen bilgilerden yanlış olanı işaretleyiniz?
Colon’un en uzun ve en hareketli bölümü Colon transversum’dur.
Rectum ve appendix vermiformiste taeniae coli bulunmaz.
Appendices epiploicae en çok colon transversum'da bulunur.
Appendix vermiformis’in caecum'a tutunduğu yere, klinikte McBurney noktası denilmektedir.
Gençlerde appendisitin nedeni genellikle bir fekaIit’tir.

Doğru!

Yanlış!

15. Aşağıdaki kadın dış genital organlarından erkeklerdeki karşılığı yanlış eşleştirişmiş olanı işaretleyiniz.
Bulbus vestibuli- corpus spongiosum penis
Gld.vestibularis major- prostat
Labium minus pudendi- penis derisi
Labium majus pudendi- scrotum
Clitoris- corpus cavernosum penis

Doğru!

Yanlış!

16. Aşağıdakilerden hangisi spatium perinei profundum’da yer alır?
Corpus perineale
N.ischiocavernosus
V.perinealis
Gld.vestibularis majorlar
Gld.bulbourethralisler

Doğru!

Yanlış!

17. Şiddetli karın ağrısı ve şok tablosu içinde 40 yaşında bir kadın 12 saat içinde ölüyor. Otopsisinde karın içinde omentumunda belirgin olmak üzere oldukça sert, beyaz, küçük modüller tespit ediliyor. Bu duruma aşağıdaki eşleymelerden hangisi uygundur?
Mide-Likefaksiyon nekrozu
Appendiks-Gangrenöz nekroz
İnce bağırsak-Kazeifikasyon nekrozu
Mezenter lenf bezleri-Kazeifikasyon nekrozu
Pankreas-Enzimatik yağ nekrozu

Doğru!

Yanlış!

18. Aşağıdaki sitopatolokik inceleme örneklerinden hangisi seröz boşluktan alınan efüzyon örneği olabilir?
Tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi
Servikal smear
Balgam
Plevral sıvı
Bronş lavajı

Doğru!

Yanlış!

19. N.cochlearis ile ilgili hangi ifade yanlıştır?
Corti organından ses ile ilgili duyuları alır.
Birinci nöronu ganglion spirale içerisinde bulunur.
Lifleri tractus foraminosus spiralisten geçer.
Sulcus bulbopontiniustan beyin sapına girer.
Beyin sapında 4 adet nücleus cochlearis vardır.

Doğru!

Yanlış!

20. Fascia cervicalis superficialis hangi kası sarar?
M. platsyma
M. deltoideus
M. trapezius
M. pectoralis major
M. sternocleidomastoideus

Doğru!

Yanlış!

Sonucu görmek için quizi paylaş !

Subscribe to see your results

Anatomi Vize – Final – Komite Test Sınav Soruları 3

%%total%% sorudan %%score%% tane doğru cevap yaptım.

%%description%%

%%description%%

Loading...

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 3
  be_endim
  Beğendim
 • 2
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 1
  e_lendim
  Eğlendim
 • 1
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 9
  _rendim
  İğrendim
 • 1
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 6
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım
Paylaş

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir