Nakit Akış Tablosu: Amaç, Format ve Örnekler
Nakit Akış Tablosu: Amaç, Format ve Örnekler
0

Finansal tablolarda gerekli olan dört adet finansal rapor bulunmaktadır. Bu makalede, dördüncü ve nihai rapor – nakit akış tablosu – hakkında bilgi edineceksiniz. İfadenin yapısının ne olduğunu, amacını ve finansal tabloların kullanıcıları için neden önemli olduğunu öğreneceksiniz.

Nakit Akışı Tablosunun Tanıtımı

Finansal Tablolar, tüm muhasebede en çok aranan gruptur. Gruptaki sadece dört üyeyle, her birinin belirli amaçları vardır. Bu makalede, nakit akışı tablosunu, bir hesap dönemi boyunca bir şirketin nakit dengesindeki değişiklikleri açıklamaktan sorumlu olan grup üyesi olarak bakacağız.

Nakit Akışı Tablosunu Neler Yapar?

Mali Tabloların muhasebesi ve taraftarlarıyla ilgilenen kişiler, bir şirket için net gelirin neyin değişmesine neden olduğunu tam olarak anlamalarına yardımcı olacak bir şeye ihtiyaç duyuyordu. Bu ihtiyaçtan dolayı, Nakit akış tablosu Finansal Tabloların dördüncü üyesi oldu.

Nakit akış tablosu, işini yapmasına yardımcı olmak için üç tür etkinlik kullanır. Bu faaliyetlerden ilki işletme faaliyetleri olarak adlandırılır. Bunlar, bir şirketin normal günlük işlemleri sırasında meydana gelen faaliyet türleridir. Gerçekleşen her bir faaliyet, şirkete gelen nakit girişi veya nakit çıkışı adı verilen nakitten etkilenir.

Örneğin, bir paydaş Finansal Tabloların gerçekleştiğini görmek için konser bileti satın aldığında, bu grup için bir nakit girişi anlamına gelir. Grup, güvenlik ekibine konserlerinde güvenlik sağlamak için ödeme yaptığında, bu bir nakit çıkışıdır. Bu faaliyetlerin her ikisi de bandın normal operasyonları sırasında gerçekleştiği için faaliyet faaliyetleridir.

Nakit akış tablosunun işini başarmasına yardımcı olan ikinci faaliyet türü yatırım faaliyetleridir. Yatırım faaliyetleri, uzun vadeli varlıkların alım satımını ve kredi vermeyi veya vermeyi içeren muhasebe faaliyetleridir. İşletme faaliyetlerinde olduğu gibi, yatırım faaliyetlerinin de nakit girişi ve nakit çıkışı üzerinde etkisi vardır. Finansal Tablolar grubunun bazı yatırım faaliyetlerine örnek olarak bakalım.

Grup, şu anki tur otobüsünün onlar için çok küçük olduğuna karar verdi, bu yüzden satmaya karar verdiler. Grup otobüsü 10.000 TL’ye satıyor. Otobüsün satışından elde edilen para nakit girişidir. Nakit bir iş akışı olarak kabul edildiğinden nakit akış tablosunun yatırım faaliyetleri bölümüne girer. Eski tur otobüsü satıldığında, grup daha yeni ve daha modern bir otobüse yatırım yapar. Yeni otobüsün satın alınması nakit çıkışıdır. Yatırım faaliyetleri altında nakit çıkışıdır çünkü yeni otobüs grup için bir ticari varlıktır.

Nakit akış tablosunun işini gerçekleştirmesine yardımcı olan üçüncü ve son faaliyet türleri finansman faaliyetleridir. Finansman faaliyetleri, uzun vadeli borçlardaki değişikliklerden kaynaklanan nakit makbuzları veya nakit ödemeleri içeren muhasebe faaliyetleridir. Nakit akış tablosunun bir parçası olan diğer iki faaliyet türü ile aynı doğrultuda olan finansman faaliyetlerinin nakit girişi ve nakit çıkışı üzerinde de etkisi vardır.

Finansal Tablolar grubu, işin diğer alanlarına dalmanın zamanı geldiğine karar verdi. Grubun her konserde satabileceği hediyelik eşya tişörtleri yapacak bir tişört dükkanı satın alıyorlar. Bu dükkanı satın almak için grup bankadan borç alır. Bankadan alınan para nakit girişi olarak kabul edilir. Mağazayı satın almak için ödenen para bir nakit çıkışıdır. Bu eylemlerin her ikisi de, muhasebe dünyasında ödenecek senetler olarak kabul edilen bir banka kredisine maruz kalan grubu içerdikleri için finansman faaliyetleri olarak sınıflandırılmaktadır.

Nakit Akışı Tablosu Neden Önemlidir?

Artık Nakit akış tablosunun ne için kullanıldığını bildiğinize göre, işinin neden önemli olduğuna bakalım. Finansal Tabloların paydaşları, bir şirketin finansal olarak ne kadar istikrarlı olduğuna dair bir tablo çizmek için gruba bir bütün olarak güvenir. Grubun her üyesi bu resmi boyamada özel bir rol oynar. Gelir tablosu ve nakit akım tablosu birlikte çalışır.

Bazıları Nakit akış tablosunun gerçekten gelir tablosu olan Gelir tablosunun sadece bir uzantısı olduğunu söylüyor. Neden olsun ki? Basitçe söylemek gerekirse, Gelir tablosu, taraflara belirli bir muhasebe döneminde bir şirketin net karını veya kaybını anlatmaktan sorumludur. Nakit akış tablosu, nakit dengesinde değişikliklerin neden meydana geldiğini açıklayarak bunun ötesine geçer. Nakit akış tablosunun Finansal Tabloların taraftarları için önemli olmasının beş nedeninden ilki budur.

Nakit akış tablosunun paydaşlar için önemli olmasının ikinci nedeni, bir şirketin borçlu olduğu insanlara ödeme yapıp yapamayacağına karar vermelerine yardımcı olmasıdır. Nakit akış tablosunun hayranlar için önemli olmasının üçüncü bir nedeni de, bir şirketin borç yükümlülüklerini yerine getirmek için borç para alması gerekip gerekmediğini görmelerine yardım etmesidir.

Nakit akış tablosunun hayranlar için önemli olmasının dördüncü nedeni, bir şirketin net geliri ile bir şirketin belirli bir muhasebe döneminde yaptığı gerçek nakit makbuzları ve nakit ödemeleri arasında neden herhangi bir fark olduğunu görmelerine yardımcı olmasıdır. Net gelir, ödenen nakit düşüldükten sonra alınan nakit fazlalığıdır.

Nakit akış tablosunun hayranlar için önemli olmasının en son nedeni, bir şirketin neden bir hesap döneminden diğerine finansal durumlarında değişiklik yaşayabileceğini anlamalarına yardımcı olmasıdır. Bu değişiklikler tipik olarak söz konusu muhasebe döneminde herhangi bir finansman veya yatırım faaliyeti gerçekleşmişse meydana gelir.

Makale Özeti

Nakit akış tablosu dediğimiz benzersiz karakter hakkında öğrendiğiniz her şeyi gözden geçirmek için bir dakikanızı ayıralım. Nakit akış tablosu Finansal Tabloların dahil edilmesi için gerekli son mali rapordur. Paranın bir şirkete girme şeklini ve nakitin bir şirketten çıkma şeklini detaylandıran finansal tablodur. Bir şirkete gelen paraya nakit girişi denir. Şirket borçları üzerinden ödenen nakite nakit çıkışı denir.

Nakit akış tablosu üç bölüme ayrılmıştır: işletme faaliyetleri, yatırım faaliyetleri ve finansman faaliyetleri. İşletme faaliyetleri, bir şirketin normal günlük işlemleri sırasında meydana gelen faaliyetlerdir. Yatırım faaliyetleri, uzun vadeli varlıkların alım-satımını, kredi vermeyi veya vermeyi içeren faaliyetlerdir. Finansman faaliyetleri, uzun vadeli yükümlülüklerdeki değişikliklerin bir sonucu olarak nakit makbuzları veya nakit ödemeleri içeren faaliyetlerdir.

Nakit akış tablosunun önemli olmasının beş ana nedeni vardır. İlk olarak, nakit bakiyelerinde değişikliklerin neden oluştuğunu açıklar. Ardından, kullanıcıların bir şirketin borçlu oldukları kişilere ödeme yapıp yapamayacağına karar vermelerine yardımcı olur. Üçüncüsü, bir şirketin borç yükümlülüklerini yerine getirmek için borç para alması gerekip gerekmediğini görmelerine yardımcı olur. Dördüncüsü, bir şirketin net geliri ile şirketin belirli bir muhasebe döneminde yaptığı fiili nakit makbuzları ve nakit ödemeleri arasında neden herhangi bir fark olduğunu görmelerine yardımcı olur. Nakit akış tablosunun önemli olmasının en son nedeni, kullanıcıların bir şirketin finansal durumlarında bir hesap döneminden diğerine neden değişiklikler yaşayabileceğini anlamalarına yardımcı olmasıdır.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  _rendim
  İğrendim
 • 0
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım
Paylaş
İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir