1. Anasayfa
 2. Genel

Kolektivizm Nedir ve Davranış Üzerindeki Etkisi Nasıldır?

Kolektivizm Nedir ve Davranış Üzerindeki Etkisi Nasıldır?
0

Kolektivizm, benlik veya birey yerine gruba odaklanmakla karakterize edilir. Gruba değer veren ve bireysel çıkarlardan ziyade eğilimin daha fazla olduğu bir kültürü, toplumu veya ekonomiyi ifade eder.

Kolektivizm terimi, grup bağlılığı ve kimliklerinden yanadır. Bireysel ihtiyaç ve çıkarların, grup amaç ve hedeflerine ve ortak karar alma süreçlerine kıyasla sönük kaldığına inanır.

Ekonomide kolektivizm, mal ve hizmetlerin dağıtımının gruplara, devlete veya hükümete emanet edildiği bir sisteme odaklanır. Bu ekonomik sistemdeki üretim araçlarına özel bireyler değil, grup sahiptir.

Kolektivist bir ekonomik sistemin en önemli örneklerinden biri, üretim araçlarının toplu olarak işgücüne veya devlete ait olduğu sosyalist bir ekonomidir. Onların sorumluluğu, bireysel büyüme için kar elde etmek değil, bir bütün olarak toplumun yararıdır.

Siyasette, sorumluluğun temsili demokraside olduğu bir sistemde kolektivizm referansını görebilirsiniz. Vatandaşlar bir lidere oy verir ve sayımdan sonra herkesin ilk tercihiniz olmasa bile en fazla oyu alan kişiyi kabul etmesi beklenir. Bu, kişisel düşkünlükle değil, kolektif seçimle ilgilidir.

Kültürel terimlerle, kolektivist kültür, sorumluluğu bireylerden ziyade aileye ve topluma yüklemeyi ifade eder. Bireysel tercih yerine ortak değerleri ve hedefleri tercih eder.

Kolektivist kültür teorisi, bir gruba uyum sağlamak, grup dayanışmasını, diğer grup üyeleriyle ilişkileri, gruptaki çeşitli insanlar arasındaki karşılıklı bağlantıları ve grubun bir parçası olmaktan bir kimlik kazanmayı teşvik edecek şekilde davranmakla ilgilidir. Kolektivist kültürleri destekleyen ülkeler Hindistan, Çin, Japonya, Endonezya, Brezilya ve Kore’dir.

Kolektivist Kültürün Özellikleri

Kolektivist Kültürün Özellikleri

Kolektivist kültürün ortak özelliklerinden bazıları şunlardır:

 1. Odak noktası, bir grubun veya ekibin parçası olarak çalışmak ve birbirini desteklemektir.
 2. Bu tür kültürün ortak özelliklerinden biri, burada bireysel tercihler yerine ailelerin ve toplulukların merkezi ve temel bir rol oynayacak olmasıdır.
 3. İnsanlar toplumun iyiliği ve iyiliği için çalışmaya teşvik edilir
 4. Vurgu, bireysel tutku veya arayışlar değil, ortak hedefler üzerindedir.
 5. Kolektivist kültürün en önemli özelliği, sosyal kuralların bencil davranışların üzerinde özveriyi teşvik etmek ve toplumun ihtiyaçlarını bireysel ihtiyaçların üzerine koymakla ilgili olmasıdır.
 6. Kolektivist bir kültürde, başkalarının ihtiyaçlarına duyarlı, güvenilir, yardımsever ve cömert bireyler iyi olarak kabul edilir.
 7. Kolektivist kültür, değerli bir özellik olarak birliğe vurgu yapar
 8. Kolektivist bir kültürde yaşayan insanlar genellikle grubun daha iyi olması için kişisel mutluluğu feda ederler çünkü onlar için amaçları ve esenliği ikinci plandadır ve grubunkiler kadar gerekli değildir.
 9. Kolektivist kültürün temel bir özelliği, insanların kişilerarası ilişkilerde uyumu korumaya daha fazla zaman ayırmasıdır, çünkü bu ilişkiler uzun süreli ve basitçe imkansız veya değiştirilmesi zor olarak kabul edilir. Bir kişi uyum ve barışı koruyamazsa, bu ilişkiyle ilişkili tüm insanlar için uzun süreli rahatsızlık ve mutsuzlukla sonuçlanabilir.

Kolektivizmin Davranış Üzerindeki Etkisi

Kolektivizmin Davranış Üzerindeki Etkisi

Kültürel farklılıkların insan davranışının çeşitli yönleri üzerinde doğrudan ve dolaylı etkileri olduğu kanıtlanmış bir gerçektir. Önemli olanlardan bazıları aşağıda açıklanmıştır:

1. İlişkiler

Kolektivist bir kültürün düşük düzeyde ilişkisel hareketlilik ile ilişkili olduğuna inanılmaktadır. İlişkisel hareketlilik terimi, topluma ait bir bireyin, kendi seçtiği ve tercih ettiği biriyle uygun bir ilişki kurmak için sahip olduğu fırsatların ve şansın sayısını tanımlamak için kullanılır.

Düşük ilişkisel hareketlilik, ilişkilerin uzun süreli, güçlü ve istikrarlı olduğunu gösterir. Bunlar, kişisel tercihler nedeniyle değil, demografik özellikler ve aile gibi çeşitli faktörler nedeniyle oluşur.

Kolektivist bir kültürde özellikle yeni insanlarla ilişki kurmanın ve geliştirmenin zorlaştığı bir gerçektir. Bunun nedeni, insanlarla tanışma şansının önemli ölçüde daha az olmasıdır ve çoğu zaman, yabancıların bu tür bir kültürde yabancı kaldığı görülmektedir.

Kolektivizm kültüründe insanlar, bağın güçlü ve samimi olduğu uyumlu bir ilişkiyi sürdürme sorumluluğunu üstlenirler.

2. Benlik algısı

Benlik kavramı, bir kişinin benzersiz yeteneklerinin, özelliklerinin ve davranışlarının bireysel olarak algılanmasıdır.

Kültür, bir kişinin davranışı ve benlik kavramı üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. Kolektivist bir kültürde, bireysel davranış ailenin, grubun veya topluluğun refahına yönelecek ve kişi kendini iyi bir arkadaş, kardeş, oğul ve insan olarak tanımlayacaktır.

Eğer bireyci bir kültür olsaydı, algısı çok farklı olurdu. O zaman kendini ben akıllı bir insanım gibi bireysel terimlerle tanımlardı; Ben mükemmel bir sporcuyum vb.

3. Uygunluk

Uygunluk terimi, birisiyle birlikte gitmek veya bir gruba uymak için insan davranışını değiştirmeyi ifade eder.

Bazen grubun çoğunluğuyla aynı fikirde olmayı içerir, böylece herkes sizin normal bir şekilde hareket ettiğinize inanır, çünkü bu beklenen davranış şeklidir. Kültürel farklılıklar, insanların davranışlarını etkilemede önemli bir rol oynamaktadır.

Kolektivist bir toplumu teşvik eden bir kültürden iseniz, davranışınız kişisel arzu pahasına bile bir grubun refahına yönelecektir. Değilse, davranış, başkalarının iyiliğini veya eğilimini düşünmeden bireysel tercih gösterecektir.

4. Sosyal Destek

Kolektivist bir kültürde, insanlar örtük sosyal destek ararlar. Yakın gruplarına veya ailelerine ait olmasalar da, destekleyici olduğunu düşündükleri insanlarla vakit geçirmeye çalışırlar.

Böyle bir davranışın bir nedeni var. Stres veya sıkıntı zamanlarında insanlar, yakınları ve sevdikleriyle, onları incitmek istemedikleri ve ayrıca olumsuz ilişki sonuçlarından korktukları için sorunları tartışmak konusunda isteksiz olurlar.

5. Sosyal Kaygı

Kolektivist bir kültürde insanlar, sosyal olarak suskun veya çekingen olduğunu düşündükleri davranışları kabul etmeye hazırdır. Çok fazla sosyal kaygı yaşarlar ve bunun nedeni, kendilerinden önce başkalarını memnun etme eğilimleridir.

Sonuç

Kolektivist kültürü anlamak, bazı insanların bir kalabalıkta neden mutlu olduğunu ve neden bazılarının davranışlarını grubunkilere göre ayarlayamadığını anlamaya yardımcı olabilir. Her şey kolektif bir grubun hakları, çıkarları ve tercihleriyle ilgilidir ve bireysel eğilimlerle ilgisi yoktur.

İlgili Akademik Makaleler:

 1. Genç Bireylerde Bireycilik ve Kolektivizm Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
 2. Gezizm, Kolektivizm ve Antidemokrasi
 3. Sınıf öğretmenlerinin iş doyumunun örgütsel kolektivizm ve bireyselcilik ile ilişkisi
 4. Yatay ve dikey bireycilik & kolektivizm ile para etiği ilişkisi: Türk ve Kırgız üniversite öğrencileri üzerinde karşılaştırmalı bir araştırma
 5. KOLEKTİVİZM VE BELİRSİZLİKTEN KAÇINMA DAVRANIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ
 6. İmam Hatip Liselerinde Okutulan Ders Kitaplarının Bireycilik ve Kolektivizm Açısından İncelenmesi
Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 1
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  _rendim
  İğrendim
 • 0
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım
Paylaş

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir