Gelişim Psikolojisi Vize – Final – KPSS Test Sınav Soruları
Vize - Final Test Soruları
0
1. Gelişim süreci hangi iki kavramın etkileşimi sonucu ortaya çıkar?
Hazırbulunuşluk - Zamanlama
Büyüme - Olgunlaşma
Olgunlaşma - Öğrenme
Zamanlama - Öğrenme
Büyüme - Öğrenme

Doğru!

Yanlış!

2. Ayşe 7 yaşında olmasına rağmen, kalemi düzgün tutamamakta ve yazı yazarken zorlanmaktadır.

Ayşe’nin bu sorunu aşağıdaki süreçlerden hangisi ile ilgilidir?
Büyüme
Öğrenme
Gelişme
Olgunlaşma
Kritik dönem

Doğru!

Yanlış!

3. Ali’nin gelişimi, yaşıtlarına göre hızlı olduğundan anne babası 1,5 yaşından sonra tuvalet kontrol eğitimi için uygun yaşantıları sağlamalarına rağmen, biyolojik donanımı, bunu yerine getirememiştir. Anne-babası Ali’nin gelişimsel bir problemi olduğunu düşünerek bir doktora başvurmuşlardır. Doktor öğrenememesinin nedeninin, biyolojik donanımıyla ilgili olduğunu ve bunun bir problem olmadığını dile getirmiştir.

Ali’nin bu durumu, aşağıdaki gelişim psikolojisi kavramlarından hangisine bir örnektir?
Kalıtıma
Çevreye
Olgunlaşmaya
Kritik döneme
Gelişime

Doğru!

Yanlış!

4. Çocuğa kazandırılacak özelliğin olumlu ya da olumsuz anlamda çevresel koşullardan en çok etkilendiği, yani çocuğun dışsal etkilere karşı en hassas olduğu dönemdir. Bu dönemde çocuğun sosyal çevresinin koşullarının düzenlenmesi ve çocuğa uyarıcı zenginliği yaşatılması gerekmektedir.

Bu parçada gelişim ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmıştır?
Olgunlaşma
Tarihsel zaman
Büyüme
Kritik dönem
Hazırbulunuşluk

Doğru!

Yanlış!

5. İnsan gelişimine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Gelişim özelden genele doğru gerçekleşir
Gelişim sürecinde önce bacak ve ayakların kontrolü sağlanır.
Gelişim sürecinde bireysel farklılıklar görülmez.
Gelişim nöbetleşe devam eden bir süreçtir.
Gelişim çevre ile etkileşim sonucu ortaya çıkar.

Doğru!

Yanlış!

6. Birçok yaşıtının ilk süt dişi çıkmasına karşın Esma’nın dişi henüz çıkmamıştır. Bunun üzerine telaşlanan Esma’nın annesi bir uzmanın görüşüne başvurmuştur.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi gelişimin ilkeleri doğrultusunda bir uzmanın yapacağı açıklamaya uygundur?
Gelişimde bireysel farklar vardır.
Gelişim, baştan ayağa doğrudur.
Gelişim, hayat boyu devam eden bir süreçtir.
Gelişimde kritik dönemler bulunur.
Gelişimin hızı ve devamlılığı çevresel ögelerden etkilenir.

Doğru!

Yanlış!

7. Çocukların günlük yaşamda ağırlıklı olarak hangi ellerini kullanacakları yaklaşık 8 yaş civarında kesinlik kazanmaktadır. Ancak araştırmalar çocukların el tercihlerini 2 yaşından itibaren yapmaya başladıklarını göstermektedir. Bilim adamları insanlar arasında sağ el kullanımının sol el kullanımına göre daha yaygın olması nedeniyle yaptıkları araştırmalar ve arkeolojik bulgular eski uygarlıklardaki insanların da günümüzde olduğu gibi sağ elin ağırlıklı olarak kullanıldığı sonucuna ulaşmışlardır.

Geçmişte olduğu gibi günümüzde de sağ elin yaygın olarak kullanılması aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir?
Tercih
Yetenek
Bedensel etkinlik
Kalıtım
Soyaçekim

Doğru!

Yanlış!

8. Boşanmış aile çocuklarındaki duygusal gelişim evrelerini incelemek isteyen bir araştırmacı, aşağıdaki veri toplama tekniklerinden hangisini kullanmalıdır?
Doğal gözlem
Deneysel yöntem
Boylamsal araştırma
Örneklem oluşturma
Kesitsel araştırma

Doğru!

Yanlış!

9. Fiziksel gelişim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Fenotip, ana-babadan kalıtımla getirilen özellikler bütünüdür.
Bir fenotipten pek çok genotip ortaya çıkabilir.
Kız çocuğun cinsiyet kromozomu XY’den oluşur.
İnsan vücudunda 46 adet kromozom bulunur.
Kahverengi göz çekinik gene örnek teşkil eder.

Doğru!

Yanlış!

10. Ergenlik dönemine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Kız çocukları 13 yaş civarı, erkek çocukları ise 15 yaş civarı buluğ dönemine girerler.
Kız çocuklarında boy artışı 15 yaş civarında görülür.
Beden gelişimi sürecinde kızlarda yağ dokusu, erkeklerde ise kas dokusu artar.
Kız çocuklarında ağırlık artışı 14 yaş civarında görülür.
Erkek çocukları kızlara oranla 1,5-2 yaş önce buluğa girerler.

Doğru!

Yanlış!

11. Gelişim psikolojisine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Dil gelişimi ile bilişsel gelişim arasında paralel bir ilişki vardır.
Üst düzey ahlaki davranışlar, soyut düşünmeyi gerektirir; ama soyut düşünme için üst düzeyin tersi doğru değildir.
“Kimlik arayışı” statüsünde bulunan ve anne babalarıyla aralarında sorunlar olan gençler, olumlu bir kimlik statüsüne sahiptirler.
Kızlarda ilk adet kanaması, ergenliğe geçişin de ilk işaretidir.
Ergenlik döneminde kızlarda östrojen, erkeklerde testosteron hormonlarının ilk kez salgılanmaya başlamasıyla, birincil cinsiyet özellikleri kazanılır.

Doğru!

Yanlış!

12. Ergenliğe yaşıtlarından daha geç giren Yağmur, sık sık yetersizlik duygusuna kapılmakta ve özgüveni de giderek azalmaktadır.

Yağmur’a yapılabilecek yardım aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?
Başarısız olabileceği için sportif faaliyetlere katılmasının engel olunması,
Yağmur’un olumlu kişilik özelliklerinin ön plana çıkarılması,
Kendisinden daha küçük olanlarla arkadaşlık kurmasının sağlanması,
Yağmur’un bu durumuyla alay edilerek, duyarsızlaşmasının sağlanması,
Karşı cinsten yakın bir arkadaşı olması için zorlanması,

Doğru!

Yanlış!

13. 6 aylıkken eline geçirdiği nesneleri yere atan Emir, 2 yaşına geldiğinde değişik şekillerde fırlatmaya başlar.

Bu farklılaşma Piaget’nin bilişsel gelişim ilkelerinden hangisi ile açıklanabilir?
Yaşantı
Dengeleme
Örgütleme
Uyum
Şema

Doğru!

Yanlış!

14. Doğduğundan beri ilk kez emzik gören bebeğin emme davranışı göstermesi bilişsel gelişim yapılarından hangisi ile açıklanabilir?
Şema
Zekâ düzeyi
Dengeleme
Özümleme (Asimilasyon)
Düzenleme (Akamodasyon)

Doğru!

Yanlış!

15. 7 yaşındaki İlayda, kokusunu çok beğendiği papatyayı komşularının bahçesinde gördüğünde “bu ne kadar büyük papatya” demiştir. Dila Hanım da “o papatya değil kasımpatı” demiştir. İlayda’nın: “Kasımpatıya, büyük papatya demesi;

aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanabilir?
Adaptasyon
Şema
Düzenleme
Örgütleme
Özümleme

Doğru!

Yanlış!

16. 7 aylık Aslıhan, mama sandalyesinde otururken, çıngırağını yere düşürür. Ancak çıngırağını aramak ve geri almak için hiçbir harekette bulunmaz.

Bu durum Piaget’nin bilişsel gelişim kuramına göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi ile açıklanabilir?
Nesne sürekliliğinin gelişmemiş olması.
Annesi ile yakınsak gelişim alanı oluşturamaması.
Seçici dikkatin gelişimini tamamlamamış olması.
Çıngırağın uzun süreli belleğe aktarılmamış olması.
Psiko-motor gelişiminin yetersiz olması.

Doğru!

Yanlış!

17. 4 yaşındaki Mert, ailesi ile nehir kenarında piknik yaparken, babası birden sorar:
- Oğlum, nehir niye böyle akıyor sence?
Mert cevap verir:
- Canı öyle hareket etmek istiyor.

Babasının sorusuna bu şekilde cevap veren Mert’in bilişsel gelişiminde aşağıdaki kavramlardan hangisi yer almaktadır?
Benmerkezcilik
Doğaüstü düşünce
Animizm (Canlandırmacılık)
Sembolik oyun
Özelden özele akıl yürütme

Doğru!

Yanlış!

18. Piaget’in gelişim kuramıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Bireyin eğitiminin de yavaş ve aşamalı olması gerektiği vurgulanır. Ayrıca, bireyin gelişiminde çocukluk dönemi en önemli dönemdir ve bu dönemin olabildiğince uzun sürmesi gerekir.
Öğrenciler, bilgiyi olduğu gibi almak yerine onu yapılandırırlar. Yeni bilgiler, önceden var olanlarla birleştirilerek çevreye uyum sağlanır. Bu uyum sağlama süreci, öğretim ortamları için de geçerlidir. Öğrencilerin, anlamları yapılandırmaları bir uyum süreci olarak görülebilir
Soyut düşünme için üst düzey ahlaki davranışlar gerekir, ancak tersi doğru değildir.
Piaget, tüm çocukların gelişim dönemlerini sırasıyla geçirmesi gerektiğine inanmaktadır.
İşlem öncesi dönemdeki çocuklar, sistematik olarak tümevarım ve tümdengelim biçiminde düşünemezler. Bir anlamda işlem öncesi dönem, mantık öncesi dönem olarak da ifade edilebilir.

Doğru!

Yanlış!

19. 3 yaşındaki Beste, kahvaltısını yaptıktan sonra annesi: “Hadi bakalım; elimizi yüzümüzü yıkayalım.” demiştir. Beste, elini yıkadıktan sonra yüzünü de yıkamıştır. Annesi, “Kızım elini yıkadın; ama yüzünü neden yıkadın?” diye sorunca; “ama anne sen söyledin” diye cevap vermiştir.

Beste’nin içinde bulunduğu dönem de dikkate alınarak annesiyle bu şekilde konuşması aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanabilir?
Yapaycılık
Benmerkezcilik
Tek özelliğe göre sınıflandırma
Özelden özele akıl yürütme
Nesne sürekliliğinin kazanılmaması

Doğru!

Yanlış!

20. Nil, altı yaşında okul öncesine devam eden bir öğrencidir. Okulda arkadaşlarıyla yan yana oyun oynamakta; ama aynı oyunu oynamamaktadır. Her gün okula giderken yanına çantasını almakta ve oyuncaklarını çantasına koymaktadır. Bir gün çok sevdiği ayısını evde unutmuş ve evde tek başına kaldığı için çok üzülmüştür. Öğretmeni, “nasıl unuttun?” diye soruduğunda bebekleri alırken hayvan oyuncakları unuttuğunu söylemiştir.

Piaget’in bilişsel gelişim kuramına göre, Nil’in:

I. Çantasını okula her gün götürmesi sembolik oyundur.
II. Arkadaşlarıyla birlikte oyun oynayamaması paralel oyunlar dönemidir.
III. Ayının evde tek başına kalamayacağını düşünmesi canlandırmacılıktır.
IV. Herkesle birlikte oyun oynayamaması benmerkezciliktir.
V. Sadece bebekleri düşünebilmesi odaktan odaklanmadır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?
I, II
II, III, V
II, III, IV
III, IV, V
II, III, IV, V

Doğru!

Yanlış!

Sonucu görmek için quizi paylaş !

Subscribe to see your results

Gelişim Psikolojisi Vize – Final – KPSS Test Sınav Soruları

%%total%% sorudan %%score%% tane doğru cevap yaptım.

%%description%%

%%description%%

Loading...

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 14
  be_endim
  Beğendim
 • 3
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 1
  e_lendim
  Eğlendim
 • 5
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 8
  _rendim
  İğrendim
 • 2
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 4
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım
Paylaş

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir