Bilimsel Makale Nasıl Yazılır? Akademik Makale Yazmak
Araştırma Makalesi Nasıl Yazılır? Akademik Makale Yazmak
0

Bilimsel makale, analizin yanı sıra araştırmada yazarın yorumunu içeren orijinal araştırmaya dayanan akademik bir yazıdır.

Bilimsel makale genellikle yürütülen bir deneye veya henüz kanıtlanmamış bir hipoteze dayanır.

Bilimsel makale yazmanın adımları şunlardır:

 1. Konu Seçimi
 2. Tez cümlesi yazmak
 3. Konunuzu araştırmak
 4. Bir taslak hazırlamak
 5. Araştırmayı yazmak

Konu seçimi

Çoğu zaman, üniversite öğrencilerine araştırma konularını verir, ancak nadir durumlarda konunuzu seçme seçeneğiniz olabilir. İkincisi söz konusuysa, o zaman zorlayıcı bir konu ve ilgilendiğiniz bir şey seçin.

Bu şekilde, uzun araştırma sürecinde sıkılmayacaksınız. Çok genel, yüzeysel veya çok teknik konuları seçmekten kaçının. Geniş konular basit bir genel bakış gibi görünecektir; bu yüzden konuyu belirli bir yöne veya fikre veya bir konsepte indirgemelisiniz ve daha kesin ve yönetilebilir hale getirilmelidir.

Örneğin, ‘İklim değişikliği’ konusunu seçmekten kaçının, bunun yerine ‘İklim değişikliğinin nedenleri’ konusunu seçin.

Bir konu seçerken izleyicilerinizi aklınızda bulundurmalısınız. İzleyicinin bilgi seviyeleri, yazım tarzını ve açıklamanızda ihtiyaç duyulan detayları etkileyecektir.

Hedef kitleniz genelse, araştırmanızda çok teknik olmaktan ve çok karmaşık bilgiler kullanmaktan kaçının. Kısa, basit cümleler geliştirmeye teşvik edilir. Bilgilendirici olmalı ve temel noktaları açıklığa kavuşturmak için geniş örnekler kullanmalısınız.

Ancak hedef kitleniz uzmansa, görünür bir arka plan vererek fazla açıklamayın. Teorilerinizde ve argümanlarınızda nüans göstermelisiniz ve uzmanlar hatalarınızı fark edeceği için her küçük şeyi dikkate almalısınız.

İlgili Makale: Yapay Zeka Nedir? Tarihi, Gelişmesi, Geleceği

Tez cümlesinin yazılması

Araştırmanızı düzenlemeden önce bir tez hazırlayın çünkü araştırmanıza rehberlik edecek ve aynı zamanda araştırma konunuza odaklanmanıza yardımcı olacaktır . Kağıdın türünü izleyerek araştırma ifadenizi kesinleştirmeye çalışın. Tüm makaleler üç farklı kategoriye ayrılabilir:

 1. ikna edici veya tartışmacı
 2. açıklayıcı
 3. analitik

Projenizin net bir amacı olması için güçlü bir tez cümlesi oluşturmak için çok zaman ayırmalısınız. Tez tartışmalı ve dar olmalıdır çünkü iddialarınız kanıtlarla desteklenmelidir.

İfadeniz kapsamlıysa, ikna etmek için daha fazla kanıta ihtiyacınız olacaktır. Tez, bilim dünyasındaki ilgili ve güncel sorunun bir yansımasıdır, bu da bilimsel makale yazmanızı sağlar.

Güçlü bir tez cümlesi, makalenizin temelidir ve giriş ve sonucun kalbi olarak düşünülebilir. Giriş bölümünde yazar bir tez sunar ve son bölümde araştırma yaptıktan sonra yazar tez ifadesini destekler veya onaylamaz.

Araştırmanızı yapın

Akademik Makale Yazmak

Makalenizin konusunun birincil ve ikincil kaynakları üzerinde derinlemesine araştırma yapılmalıdır. Tezinizi desteklemek için ilgili kanıtları bulmak için hepsinden geçmelisiniz.

Ayrıca kaynaklarınızı değerlendirmeli, temel noktaları not almalı ve kaynaklarınızı araştırma rehberinizde belirtilen alıntı stiline göre belgelemelisiniz. Ayrıca belirli bir stilin en son baskısının olduğundan emin olmalısınız.

Bu notlar daha sonra araştırma makalenizi yazarken ve kaynakçanızı oluştururken kullanılacaktır. İntihalden kaçınmak için alıntı yapmak, özetlemek vb. için kullanılan tüm kaynakların bir atıfını sağlamak esastır.

İyi bir taslak oluşturmak

Araştırmanızdan birçok iyi fikir bulacaksınız. Konunuzu okumak ve anlamak için mümkün olan her kaynağı ne kadar derinlemesine araştırdığınıza bağlıdır. Sonra onları bir sunum için düzenlemelisin.

Bu kritik adımı atlamamanız tavsiye edilir, çünkü projenizin odak noksanlığına neden olur ve düşüncelerinizi anlamlandırmak için taslağınızı gözden geçirmek için daha fazla zamana ihtiyaç vardır. Bu aynı zamanda iyi bir taslağa sahip olmanızın nedeni de budur. Tezi tamamladıktan sonra, kapsamayı planladığınız bir taslak oluşturmalısınız ve bu taslak bir yol haritası olarak kullanılabilir, böylece odağınızı kaybetmezsiniz.

Tez ifadenizi desteklemek için gerekli olacak tüm önemli noktaları göz önünde bulundurmalısınız. Bunları ayrıca araştırma kurumunda alt başlıklar olarak da kullanabilirsiniz. Notlarınızı tarayın ve her alt başlık altındaki bilgileri düzenleyin. Ayrıca, alt başlıklarınıza uyan ilgili bilgileri eklediğinizden emin olmalısınız ve bu da tezinizi desteklemelidir.

İlgi düzeyine bakılmaksızın araştırma taslağınıza uymayan herhangi bir bilgiyi eklememelisiniz.

Bir araştırma taslağı yazarken aşağıdakileri ekleyin:

 • Bir başlık sayfası
 • Araştırmanın özeti
 • Giriş
 • Metodoloji
 • Sonuçlar / bulgular
 • Tartışma
 • Sonuç

Araştırma taslaklarının çoğunun formatı bu olsa da, eğitmeniniz tarafından sağlanan belirli yönergeleri izlemelisiniz. Bazı araştırmacılar ilk taslak olarak bir taslak kullanır.

İlgili Makale: Satürn’ün Halkaları Gezegenin Kendisinden Daha Genç

Araştırmanın yazılması

Araştırma Makalesi

İlk taslağı yazmak, genellikle net bir yönünüzün olduğu sürecin ortasıdır ve ardından son araştırmanın yazılması takip edilir. Taslağı bir başlık sayfası, alıntılar ve referans sayfalarıyla birlikte yazın.

Bir taslak oluşturduysanız, kendi takdirinize bağlı olarak taslak yazma adımını atlayabilirsiniz. Araştırmanın başlığı, gördükleri ilk şey olacağı için iyi bir izlenim bırakmak için çok önemlidir. Bilimsel makaleden ne bekleyebileceklerine dair beklentilerini belirler.

Sonuçlara ulaşmak için kullanılan yöntemler de dahil olmak üzere tüm anahtar kelimelerin bir listesi araştırma belgesinde sunulmalıdır. Gereksiz kelimeler kullanmaktan kaçının ve cümleleri basitleştirmeye çalışın. Başlık kısa ve öz olmalıdır.

Sonra bir giriş yazmanız gerekir, araştırmanın gövdesi ve ardından bir sonuç. Nasıl yazabileceğinize dair adımlar şunlardır:

Giriş yazma

Giriş, üç önemli soruyu yanıtlamalıdır: Neden? Ne? Ve nasıl?

Çoğu zaman, bir girişin nelerin dahil edilmesi gerektiğine dair katı gereksinimleri vardır. Giriş, okuyucunuzu içinde sunulan tartışmalara devam etmeye ikna edecek şekilde tasarlanmış bilimsel makale için bir kancadır.

Giriş, okuyucuyu makalenin ne hakkında olduğu ve neden okuması gerektiği konusunda netleştirmelidir.

Makalenizin konusu hakkında spesifik olmalısınız ve önemli ve yinelenen terimleri tanıtmalısınız. Bu, araştırmanızın ‘Ne’ bölümünü ele alacaktır.

Sonra, aşağıdaki soruları yanıtlamalısınız: Araştırmanız ne gibi yenilikler sunacak? Ve araştırmanızın cevaplanmasına yardımcı olan önemli konular nelerdir? Bu, ‘Neden’ kısmını halledecektir.

Son olarak, bilimsel makale neyin tartışılacağını ve sonucunuza nasıl varacağınızı açıklamalıdır. Bu, araştırmanızın ‘Nasıl’ bölümünü ele alacaktır.

Genellikle uygun bir araştırma tanıtımı, kışkırtıcı bir soru, bir anekdot veya istatistik gibi dikkat çekiciyle başlar.

Araştırma gövdesi

Araştırmanın gövdesi, ikincil araştırmalarla birlikte araştırdığınız metodolojiyi içerir. Kapsamlı ikincil araştırmalar, konunuzla ilgili yapılmış olası tüm geçmiş çalışmaları bulmak için çok çalıştığınızı ve araştırma ifadenize nasıl yardımcı olduğunu veya olumsuz etkilediğini gösterir.

Her paragraf argümanlarla başlamalı ve paragraf destekleyici gerçekleri açıklamaya devam etmelidir. İlk taslağı tamamladıktan sonra, paragrafları konu cümlelerine yoğunlaştırın.

Bu cümleler teker teker okunmalıdır. Tek tekrar olacağı için aynı noktayı söyleyen paragrafların farkında olun ve gerekli değişiklikleri yapın veya paragrafları kaldırın.

Sonuç

Bilimsel makalenin sonucu, okuyucunuza ortaya koyduğunuz argümanla ilgili bir kesinlik hissi vermek için yazılmıştır. Her şeyin nasıl yerine oturduğunu vurgulayan kağıdın yolunu izlemelisiniz.

Girişte ve araştırma sırasında ortaya koyduğunuz tüm sorunları çözün. Tüm Ne, Neden ve Nasıl’ları özetleyin ve amacınızın nasıl belirlendiğini gösterin. Ayrıca argümanınızın diğer genel sonuçlarını da tartışabilirsiniz.

Bununla birlikte, sonuç hiçbir zaman bir bilimsel makalede bahsedilmeyen yeni argümanlar veya yeni bilgiler içermemeli, gerekenden çok daha fazla yer kaplamalı, makaleyi bitirdiğinizi ima eden belirli ifadelerle başlamamalıdır.

Kaynaklar, kaynakça ve ek, sonucu takip eder.

Düzenleme, Düzeltme ve Düzeltme

Bu, çoğu araştırmacının kaçındığı, atladığı veya aceleyle gerçekleştirdiği en kritik adımlardan biridir. Araştırmayı yeniden okumalı, geçişleri anlamalı ve araştırmanızın paragraflarında veya yapısında gerekli değişiklikleri yapmalısınız.

Fikirlerinizi iyice geliştirdiğinizden ve bunları ilgili kanıtlar ve güvenilir kanıtlarla desteklediğinizden emin olunmalıdır. Daha sonra dilbilgisini kontrol etmeniz ve gerektiği yerde düzenlemeniz gerekir. Araştırmanızda çok fazla dolgu kullanmadığınızdan emin olun ve eksik cümleleri arayın.

Sarkan değiştiriciler, araştırma makalelerinin çoğunda yapılan yazım hataları, kesme işaretleri ve çoğullar, ilgili yerlerde virgül kullanımı vb. ile birlikte yapılan yaygın hatalardır.

Kaçırmış olabileceğiniz diğer hataları kontrol etmek için tüm araştırmanızı veya bölüm bölüm yeniden okursanız yararlıdır. Başka hataları bulmak için başka birinden araştırmayı gözden geçirmesini isteyebilirsiniz. Grammarly gibi, bunların çoğunu sizin için kısa sürede yapabilen birçok yazılım vardır.

Diğer ilgili yazılımları da kullanabilirsiniz, ancak dilbilgisini düzeltirken cümlenin bütünlüğünü bozmadığınızdan ve mesajın kaybolmadığından emin olun.

Her bilimsel makale farklıdır, ancak bir bilimsel makale yazmak için izlenebilecek kontrol listesinin birkaç ortak noktası aşağıda verilmiştir:

 1. Araştırma kılavuzuna göre ödevin tüm talimatlarını izleyin
 2. Kenar boşluklarının eklenmesi, sayfa numaraları, gerekli boşluklar vb. dahil olmak üzere tüm biçimlendirme kurallarına uyun.
 3. Makale, dikkatli bir şekilde biçimlendirilmiş ve araştırma kılavuzunun gerektirdiği stili onaylayan bir referans listesi ile sona ermektedir.
 4. Yapılan her iddia, verilen rakamlar için, farklı bir kaynaktan alınmışsa atıf verilecektir.
 5. Danışmandan gelen geri bildirimler dikkate alınır ve gerekli değişiklikler yapılır.
 6. Giriş, neden önemli olduğu da dahil olmak üzere okuyucunun ilgisini başarıyla çekmelidir
 7. Girişte ve tartışma sürecinde ortaya atılan tüm argümanlar başarıyla ele alınmalıdır.
 8. Gerekli yerlerde paragraflar yapılarak yan yana iki paragraf arasındaki ilişki netleştirilir
 9. Paragrafların hiçbiri mantıksız şekilde uzun veya çok kısa değil. Bir noktayı kanıtlayacak kadar uzun olmalı
 10. Araştırmada tekrar eden bilgi olmamalıdır
 11. Bilimsel makale dilbilgisi hataları için iyice okunmalıdır
 12. Gerekirse, kağıdı yüksek sesle okuyun, bu da okuma hızınızı yavaşlatır ve sizi hatalarınızı hızla ortaya çıkarabilecek kelimelere daha fazla odaklanmaya zorlar.
 13. Uygun yazı tiplerini kullanın. Yaygın bir eğilim, Times New Roman’ı 12 veya 14 boyutunda kullanmaktır, ancak farklı araştırmacıların farklı gereksinimleri olabilir.
 14. Yaptığınız her önemli gerçek veya ifade için araştırmanıza grafikler, çizelgeler ve diyagramlar eklediğinizden emin olun. Optimum miktarda grafik, okuyucunun dikkatini çekmenin yanı sıra, amacınızı kanıtlamaya yardımcı olacaktır.
 15. Okuyucuya kavramı netleştirmek için noktalarınızı örneklerle destekleyin

Bazı araştırma makaleleri optimum uzunluktadır ve birden çok kez yeniden okunabilir, ancak uzun makaleler için, araştırmacı için bile her şeyi kontrol etmek ve yeniden okumak zahmetli hale gelir. Bu gibi durumlarda, birçok araştırmacı, araştırmayı yeniden okumalarına ve zamandan tasarruf etmelerine yardımcı olan farklı üçüncü taraf hizmetlerine güvenir.

İlgili Akademik Makaleler

 1. Bilimsel bir makale nasıl yazılır ve yayımlanır?
 2. Akademik yazım ve araştırmacılara öneriler
 3. Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır?
 4. Akademik yazma açısından tez yazım kılavuzları
 5. İYİ BİR MAKALE NASIL YAZILIR?
Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  _rendim
  İğrendim
 • 0
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım
Paylaş

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir