Sürdürülebilir Pazarlama Nedir? – Strateji, Önemi ve İlkeleri
0

Sürdürülebilir pazarlama, çevreyi kullanmak ve sürdürülebilir ve sosyal açıdan sorumlu ürünler, marka değerleri ve uygulamalar için teşvik etmektir. İşletmeler sadece belirli bir dönem veya belirli bir ürün için sürdürülebilir pazarlama uygulamazlar, bunu organizasyon genelinde uygularlar. Ayrıca zamana duyarlı bir amaç için kullanılır.

Sürdürülebilir pazarlamanın yükselişi, pazarlamanın birçok müşteriden aldığı eleştirilere kadar izlenebilir. Pazarlama iddialarının çoğu aldatıcıdır ve pazarlama yerine yüksek ivmeli satışlar olarak ortaya çıkar.

Sürdürülebilir Pazarlama

Bu reklamların pazarlama ve materyalizmi körüklemeye karşı sürdürülemez olduğu söyleniyordu. Talep artışı suni oldu ve bir itme pazarlama ziyade çekme pazarlama yönüne geçiş oldu.

Müşteriler daha kaliteli bir yaşam tercih ederek dünyayı daha iyi bir yer haline getiriyor. Küçük ya da büyük her şirket için güçlü etik arzu edilir. Bu nedenle bu tür durumlarda etik ve sürdürülebilir pazarlamaya ihtiyaç vardı.

Müşterilerin iş dünyasını olumlu yönde etkileme arzusu, iş dünyasında doğrudan sürdürülebilirliğe dönüşüyor. Bu temel bir stratejidir ve tüm işletme sahipleri, yöneticiler ve yöneticiler için giderek daha önemli hale gelmektedir. Sürdürülebilir iş hedefleri her işte ortak hale geldi.

Bir iş stratejisi olarak sürdürülebilirlik

Hemen hemen her işletme hammaddeden girdi alır ve onu nihai ürüne dönüştürür. İşletmeler, müşterileri yatıştırmada hammadde tedarikinde çok ileri gitmiş ve dolayısıyla kaynakları tüketmiştir.

60’lar, 70’ler ve 80’lerdeki iş stratejileri nedeniyle çevre çok kötü bir şekilde acı çekti. 90’lı yıllarda insanlar çevreye duyarlı hale geldi. İşletmeler duygusallığı kavradı ve böylece sürdürülebilir iş stratejileri oluşturuldu. Bu iş stratejileri, bir kuruluşun kaynakları beslemek, yenilemek ve korumak için yaptığı çabalardır.

Konsept yeni görünse de, onlarca yıldır etrafta görülmektedir. İşletmede bu sürdürülebilirlik kavramı, 1983 yılında dünya çevre ve kalkınma komisyonu tarafından geliştirilmiştir. Ama Türkiye’de halen pek önemsenmemektedir.

Sürdürülebilirlik komisyonu iş stratejisi olarak, o zamanki Norveç Başbakanı olan ve Brundtland komisyonu olarak bilinen Bay Gro Brundtland tarafından yapıldı. Yaklaşık dört yıl sonra komisyon, hem ilgili ülkelerin hem de endüstrilerin hükümetlerinin çevresel sürdürülebilirlik uygulaması gerektiği sonucuna vardı. Sürdürülebilirlik, o zamandan beri, işletmenin temel değerlerinden biri olarak yönlendirildi. Harvard iş incelemesinden alınan raporlar, etik açıdan sürdürülebilir iş uygulamaları uygulayan şirketlerin daha iyi risk yönetimi prosedürlerine, daha fazla inovasyon fırsatına ve iyileştirilmiş finansal performansa sahip olduğunu buldu.

Bu, daha iyi karlar, daha fazla maliyet tasarrufu ve iyileştirilmiş iş süreçleri ve lojistik verimlilikleri içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir. Bu sadece çevreyi olumlu etkilemekle kalmadı, aynı zamanda müşteri sadakatini de geliştirdi ve artırdı.

Bu tür işletmelerin, işlerinde çok az veya hiç sürdürülebilirlik uygulamayan işletmelerden daha sadık müşterilere sahip oldukları görülmüştür. Hükümet ayrıca bu tür işletmeleri sürdürülebilir kalkınmaya yönelik çabalarından dolayı takdir etmektedir.

Birçok araştırma, müşterilerin sürdürülebilir şekilde üretilmiş ürünlere daha ucuz ancak çevreye zararlı ürünlere göre daha fazla harcamayı önemsemediğini de göstermiştir.

Sürdürülebilir pazarlamanın önemi

Sürdürülebilir pazarlamanın önemi

Sürdürülebilir pazarlama, işletmenin büyük resmidir. İşletme kısa vadeli hedeflere ve kısa vadeli karlılığa odaklanırsa, sürdürülebilir pazarlama uygulanmamalıdır.

Bununla birlikte, işletme piyasada uzun süre kalmayı planlıyorsa, sürdürülebilir pazarlama ilerlemenin yoludur. Her işletmenin çevre üzerinde etkisi vardır – küçük ya da büyük. Çevresel etki bu işten ihmal edilebilir olsa bile, birçok işletmenin iş başında olduğunu ve bu da çevreye zarar verdiğini dikkate almak çok önemlidir.

Bu küçük hasarlar, çevreye daha büyük, daha yıkıcı ve uzun süreli zararlar verir. Bu tür ihmallerin sonuçları iş dünyası, insanlar ve gezegen için kötüdür. Böyle bir durumda, işletme kendi kendine karlılığa ve gezegen karlılığına odaklanmalı, çevreyi kurtarmalı, topluma geri vermeli veya kaynakların belirli bir yüzdesinin çevreye geri verilmesini sağlamalıdır.

Sürdürülebilir pazarlamanın yardımıyla, işletme hayatta kalacak ve tüm zorlukları karşılayacak ve topluma geri dönecektir. İşletmeler, müşterilerle ve çevreyle olan ilişkilerinin sadece almaktan ibaret olmadığını, aynı zamanda onlarla bir alış-veriş ilişkisi de paylaştıklarını anlamalıdır.

İşletmeler karlılığını rekabete kaptırmamayı amaçlamadıkça, sürdürülebilir pazarlamaya odaklanmamalıdır.

Sürdürülebilir pazarlama ilkeleri

1. Tüketici odaklı pazarlama:

Her şirket müşterilerini önceliklendirmeli ve faaliyetlerini müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda düzenlemelidir. Sunduğunuz ürüne bağlı olarak pazarda bir ürüne ihtiyaç yaratmaktansa, şirketler onlara istediklerini vererek müşterinin ihtiyacını karşılamak için kendi yollarına çalışmalıdır. Bu, satışları artırmaktan ziyade çekme tipi pazarlamayla sonuçlanacaktır.

Çekme tipi pazarlama: Müşteriler istek ve ihtiyaçlarını belirtir, firma ona uygun ürün yapar.

Şirketler, müşterilerinin ne istediğini ve bakış açılarının ne olduğunu anlamalıdır. Bu, tek seferlik basit bir alım satım ilişkisi yerine müşterilerle kalıcı ve uzun süreli ilişkiler yaratacaktır. İşletmeler müşterilere odaklandığında, müşteriler işletmelere odaklanır.

2. Müşteri değeri pazarlaması:

Müşteri değeri pazarlaması, şirkette ve ürünlerinde müşteriye değer yaratmaktır. Şirket, sadece düşük fiyatlar ve teklifler vermek yerine, tekliflerinde değer yaratmalıdır.

Üründe değer olduğunda, müşteriler daha fazla ödemeyi önemsemezler. Örneğin, 2007 ve 2008’de Apple, cep telefonları ve tabletlere odaklanarak tüketici elektroniğinde bir öncü olarak kabul edildi.

Apple, müşterilerinin çoğunu çeken ürünlerinde değer yaratmayı başardı. 2020’de yeni iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 pro max’ın piyasaya sürülmesiyle Apple uzun bir yol kat etti.

Rekabet vardır ve müşteriler için daha fazla seçenek mevcuttur. Apple, değer yaratarak ulaşabildi ve kendisini trilyon dolarlık bir şirket haline getirdi.

3. Yenilikçi pazarlama

Şirket, mevcut ürünlerini ve tekliflerini sürekli olarak iyileştirmeli ve müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için yenilikçi yollar bulmaya çalışmalıdır. Sürekli iyileştirme, mükemmel ve başarılı sürdürülebilir pazarlamanın anahtarıdır.

Müşteriler yeni ürünlerde yeniliğe ihtiyaç duyar. Müşterilere çekici, sürdürülebilir ve uygun fiyatlı olması için ürünleri yenilemek bir şirkete bağlıdır. Yenilik her zaman ürünün içinde olmak zorunda değildir. Ambalajın, lezzetinin, ürünün çeşidinin değiştirilmesi veya düşük maliyetli bir alternatif sunulması da inovasyon olarak değerlendirilebilir.

Örneğin, Coca-Cola meşrubat endüstrisinde çok uzun bir süredir pazar lideridir. Coca-Cola, tüm bu on yıllar boyunca orijinal tadını değiştirmedi, ancak reklam stratejilerini değiştirerek daha fazla satış elde etmelerine yardımcı oldu. Alkolsüz içecek içmenin sağlığınız için iyi olmadığını ve uzun vadede hasara yol açtığını herkes bilir.

Bu nedenle Coca-Cola ürünlerini asla meşrubat olarak tanıtmaz, müşterilerine deneyim olarak sunar. Bu nedenle, inovasyon mutlaka ürünün içinde olmak zorunda değildir, ancak ürünü müşterilere nasıl sunduğunuz da olabilir.

4. Misyon pazarlaması anlayışı

Şirket, misyonunu dar ürün terimleri kullanmak yerine geniş sosyal terimlerle tanımlamalıdır. Bu aynı zamanda çalışanlara daha iyi hizmet vermeye de yardımcı olacaktır.

Firmalar pazarlama stratejilerinde misyon hissine sahip olduğunda, müşterilerine bir ciddiyet duygusu iletir. Aynı zamanda, şirketin piyasanın karlılığıyla ilgilendiği ve topluma bir şeyler geri vermeye aynı derecede istekli olduğu mesajını iletiyor.

Bu anlamda, daha iyi bir kar marjına sahip olmaktan daha önemlidir. Bu, kuruluş için uzun vadeli sürdürülebilir büyümede çalışır.

5. Toplumsal pazarlama

Bu sürdürülebilir pazarlama ilkesi öncelikle şirkete, müşteriye ve sosyal ilgiye odaklanır. Toplumsal pazarlama, şirketin sosyal sınıflar arasında varlığını yarattığı ve organizasyonun bir para yapıcıdan ziyade bir çözüm sağlayıcı olarak kurulmasına yardımcı olduğu için önemli hale geldi.

İş dünyasında üçlü kârlılık

On yıllar boyunca, kârlılık her işin tek sonucu olmuştur. Her işletmenin amacı, işleri için maksimum karlılık elde etmekti. Stratejilerin, adımların, ürünlerin, tekliflerin ve işletmenin tüm vizyonu ve misyonu kârlılığa dayanıyordu.

Bununla birlikte, John Elkington, her işletme için üçlü bir kâr elde eden kişiydi. Bu yaklaşım, işletmenin sürdürülebilir bir rekabet avantajı oluşturmasına yardımcı olacak farklı fırsatlar bulmakla ilgilidir. Bu avantajlar, bir organizasyonun üç önemli alanına denk gelir:

Finansal, çevresel ve sosyal. Sürdürülebilirlikle sonuçlanan tüm bu üç alanın net etkisi. İşletmenin finansmanına odaklanmak, çevre ve sosyal odak kadar önemlidir. İşletme artık karlılık konusunda tek başına başarılı olamaz. Uzun vadede işletmeye yardımcı olacak olan, tüm bu üç alt çizginin birleşimidir.

Öte yandan, sadece çevreye odaklanırsa, işletme piyasada uzun süre kalamaz. Karlılığa da odaklanmak zorundadır. Benzer şekilde, sadece sosyal ihtiyaçlara ve toplumsal zorluklara odaklanmak bir işletme için arzu edilen bir şey değildir. Her işletme, işletme için uzun vadeli bir başarı stratejisi oluşturmak için bu üç öğenin tamamına eşit şekilde odaklanmak zorundadır.

Sürdürülebilir pazarlamanın önemli yönleri

1. Uzun vadeli planlama

Son yıllarda çevre sorunları muazzam bir şekilde arttı. Kutuplardaki buzulların erimesi, ağaçların küçültülmesi, hayvanların küçültülmesi çevresel bir felakete yol açıyor.

Bu tür şeylerin, işletmeler dahil herkes tarafından küçük ve küçük adımlarla erken aşamada öncelikli olarak ele alınması gerekir. Zaman dilimi önemli ölçüde daha az olsa da, her işletme bu sorunları çözmeye karar verirse, önemli ölçüde azaltılacaktır. Bu nedenle, her işletmenin çevresel kaygıları ele almak için nesnel ve net bir zaman çerçevesine sahip olması gerekir.

Örneğin, Lego’nun Lego tuğlalarını 2030 yılına kadar sürdürülebilir hale getirme misyonu var. Bu duyuru, onu 12 yıllık bir plan haline getirecek olan 2018 planında yapıldı. Bu nedenle şirketin uzun vadeli sürdürülebilirlik hedeflerine bakması gerektiği bir gerçektir.

2. Tutarlı planlama

Sürdürülebilirlik basit bir fikir olarak ele alınmamalıdır. Spesifik, zamana bağlı olmalı ve yaklaşılabilir adımlara sahip olmalıdır. Teklif yönlerinizin çoğu sürdürülebilir olmalı ve çevrede sorumlu bir şekilde tedarik edilmelidir.

Örneğin, ekmek üreten bir işletmeniz olabilir. Ekmeğin yapımı için gerekli olan buğday, nişasta, maya vb. Hammaddeler çevreye duyarlı bir şekilde temin edilmiş ve bu şekilde gerçekleşmesini sağlamış olursunuz. Bir kısımda haklı olmanıza rağmen, diğer kısım ne olacak? Ambalajınız nasıl tedarik ediliyor? Lojistik çevreyi nasıl etkiliyor?

Tüm bu sorular genellikle ürününüzü çevresel olarak sürdürülebilir olarak tanıtmaya başladığınızda ortaya çıkar. Ürün çevresel olarak sürdürülebilir kaynaklardan yapılmış ve topluma geri verilmeye çalışılmış olsa da, ürününüzün lojistik ve paketleme gibi diğer yönleri sürdürülebilir bir yol kullanmaz.

Bu nedenle, sürdürülebilirliği tutarlı bir şekilde kapsamlı bir şekilde planlamanız çok önemlidir. Örneğin, McDonald’s yakın zamanda plastik pipetlerini kağıt olanlarla değiştirdi. Kullanılan pipet yöntemi ve modu sürdürülebilir görünse de kolay işlenemez. Bu McDonald’s tarafından onaylandı. Bu nedenle, planlamanızın tüm yönüne bakmanız ve onu ürün genelinde tutarlı hale getirmeniz önerilir.

3. Planınızın sorumlu bir şekilde sunulması

Sürdürülebilir pazarlamanın temel amacı, bir şirketin pazarlama stratejisinin bir parçası olmak ve markayla ve dolayısıyla müşterilerle uzun süreli ve güçlü bir bağ bulmaktır.

Sonuç :

Sürdürülebilir pazarlama sadece önemli bir konu değil, aynı zamanda gerekli ve ilerlemenin tek yoludur. İşletmeler, hammaddelerini sürdürülebilir bir şekilde tedarik etmeye odaklanmalı ve mümkün olan her şekilde topluma geri vermelidir.

İşletmeyi büyütmek için üç temel iş alanına odaklanmaları gerekir. Sürdürülebilir pazarlama kısa vadeli bir hedef değildir, ancak her işletmenin kendisini geleceğe hazır hale getirmek için uygulaması gereken uzun vadeli bir stratejidir.

İlgili Akademik Makaleler:

Sürdürülebilir pazarlama: kavramsal bir çalışma

Pazarlamaya Sürdürülebilirlik Çerçevesinden Bakış ve Bir Örnek Olay Analizi1

Pazarlamanın sürdürülebilir gelişmedeki rolü

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM KAPSAMINDA KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE YEŞİL PAZARLAMA: CALISTA LUXURY RESORT HOTEL

Yeşil pazarlama: Türkiye’de organik gıda ürünlerinin kullanımını arttırmaya yönelik stratejiler

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  _rendim
  İğrendim
 • 0
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 1
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım
Paylaş

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir