1. Ana Sayfa
  2. Pazarlama
  3. Marka Kavramı

Marka Kavramı

Marka Kavramı
4

Marka teriminin birçok tanımı vardır. Bir marka, üreticinin veya satıcının mallarını tanımlayan ve başkalarının mallarından ayıran bir isim, bir terim, bir sembol, bir figür veya bunların bir kombinasyonudur. Amerikan Pazarlama Derneği (AMA), markayı; 1960 yılında, bir rakip ya da istihdamın ayırt edici özelliklerinin karşılaştırılması, rakiplerin karşılaştırılması, benzersiz bir isim, bir şekil ya da herhangi bir görsel araç kullanılması olarak tanımlaşmıştır. AMA, 2017 yılında “Bir satıcının mal veya hizmetlerini diğer satıcılardan farklı olarak tanımlayan bir isim, terim, tasarım, sembol veya başka bir özellik” olarak yeniden tanımlamıştır.

Tanımlarda görüldüğü  marka özgünlüğü desteklemektedir. Bu nedenle, küresel rekabet ortamında, işletmelerin başarısında marka olma yatmaktadır. Marka ile ilgili araştırmacıların bir araya getirdiği bir diğer konu da, markanın bireye ortaya konan bir kavram değil, adım adım yapılması gerektiğidir. Markalama, sadece bir ürünün isimlendirilmesiyle ilgili değildir, güçlü bir marka yaratmak için çok fazla çabaya ve süreye ihtiyaç vardır.

Marka, özellikle ödüllendirici bir imaja veya güçlü bir itibara sahip olduğunda, kamuya açık bir kalite ve performans taahhüdü olmaktadır. Markalı bir ürün satın almak, belirsizliği ve riski azaltmaya yardımcı olmaktadır. Belli markaların seçimi, alıcının kendi sosyal çevresine veya tüketim fırsatlarına göre kendini konumlandırmasına izin vermektedir. Bu bir ifade ve atılganlık aracıdır. Marka, firmaya rakiplerine göre bir görüntü seçme ve ayırt edici niteliklerini tanıma fırsatı vermektedir.

Marka Bilinirliği

Marka bilinirliği, markanın güçlü olduğu ve rakiplerle karşılaştırıldığı tüketici aklındaki yeri ifade eder. Markalar marka bilinirliğine odaklanmaktadır. Marka bilinirliğinin marka bilinirliği ve marka imajı olmak üzere iki ana bileşeni vardır. Markaya ait olan tüm unsurlar aynı zamanda tüketici zihnine yerleştirilmektedir. Bu maddelerin bütün olarak hatırlanamaması, marka bilincinin istenilen düzeyde sağlanamayacağı anlamına gelmektedir.

Bilinirlik Aşamaları:
  1. Marka farkında değil 2. Marka tanıma 3. Marka geri çağırma 4. Akıl

Marka Değeri

Ürün ve ürün performansı ile ilgili marka değeri ve müşteri algısı ortaya çıkmaktadır. Marka, işletmeler ve müşteriler arasındaki ilişkileri kurmaktadır.

Marka değeri kavramı güçlü bir marka isminin katma değeri ve sembolün tüketicinin zihninde yarattığı olumlu etki, ürüne ve tüketime katkıda bulunmaktadır. Bu değer, ürünün ve operatörün değerini, pozitif izlenimler nedeniyle operatörün varlığından daha değerli hale getirmektedir.

Marka değeri konsepti, müşterinin olumlu etkilerinden dolayı, ürünün değerini ve operatörün pazarını operatörün varlıklarından daha değerli kılmaktadır. İşletmeler, tüketicinin gözünde marka değerini, tercihlerini, satışlarını, kârlarını ve pazar payını etkilemektedir.

Ticari marka değeri son zamanlarda çok önemli bir konu olarak görülmüştür. Çünkü markanın piyasa gücünü genel olarak rekabet gücü sağlayacak şekilde yansıtmaktadır. Marka adı, güçlü bir marka adıdır ve sembolün tüketicinin zihninde yarattığı olumlu etkilerin katma değeri, ürün ve tüketime eklenmektedir. Bu, ürünün değerini ve operatörün pazarını, olumlu takdir nedeniyle operatörün varlıklarından daha değerli bir değere getirmektir. İş açısından marka değeri, markette yapılan yatırımlar nedeniyle gelecek dönemlerde kazanılmaktadır. Marka değeri, marka güveni ve marka imajıyla birlikte değerlendirilmelidir. Marka değerinin dört ana başlık altında bileşenlerini sıralayacak olursak; farkındalık, sadakat, algılanan kalite, kimlik. Bu değerler satın alma karar sürecine katkıda bulunmaktadır.

Marka İtibarı

İtibar, şu anda herkesin kabul edilen bir tanımının konusu olmayan önemli bir kavramdır. İtibar, bir kişinin karakteri hakkında genel olarak bilinen veya dikkate alınan şeydir. Bazı yazarlar, tüketicilerin, yatırımcıların, çalışanların ve kamuoyunun iyi ya da kötü, zayıf ya da güçlü, duygusal ya da duygusal olmayan tepkilerden oluştuğunu düşünmektedir. İtibarın şirketin tüm paydaşlarının zihninde oluştuğunu, dolayısıyla şirketin sürdürülebilirliği için hayati rol oynadığını düşünülmektedir. İtibarın, toplumun imajı algılandığında, bir bireyin bir kuruluşa atfedilen değerlerine (özgünlük, dürüstlük, sorumluluk ve dürüstlük gibi) karşılık geldiğini belirtmektedir. Kişinin şirket hakkındaki algısını ve / veya kişinin duygusal bağlılığını şirkete (imaja karşılık gelen) değiştirmek neredeyse imkansızdır.

İkinci bakış açısı itibarın şirket stratejisi ve kimliği ile ilgilidir. İtibar, şirketin geçmiş ve şimdiki eylemlerine anlam kazandırmaktadır. İtibar, gözlemlenen kimlik ve deneyimlerin birikmiş algılarının tarihini yansıtmaktadır. Roberts ve Dowling, itibarın bir kurum tarafından bırakılan parmak izlerinin toplamı olduğunu ve onun imajının değerlendirilmesi (veya saygınlığı) olduğunu belirtmektedir.

Marka İmajı

Marka imajının marka değeri oluşturması büyük önem taşımaktadır. Bu ilişki nedeniyle marka imajı 20. yüzyıldan beri araştırılmaya başlamıştır. Marka imajı, ürünün aklındaki zihinsel iz olarak tanımlanmaktadır. Tüketicilerin markayla ilgili algıları bu nedenle marka anlamını veren marka ile birlikler ağına dayanmaktadır.

Marka imajını anlamak için, bireylerin anılarında yer alan dernekler ağını tanımlamak ve anlamak gerekir. Bunu yapmak için öncelikle dernekleri markasına türlerine göre kategorize edebilmek gerekir. Üç kategorisi vardır. Bunlar: öznitelikleri, faydaları ve tutumları. Nitelikler ürün veya hizmeti nesnel olarak tanımlar. Faydalar, kişisel değerler ve tüketicilerin özniteliklere eklediği anlamlardır. İşlevsel, deneyimsel veya sembolik olabilirler. Son olarak, tutumlar, tüketicinin markayla ilgili genel bir değerlendirmesidir.

Marka Sadakati

Sadakat, aynı ürünün diğer markalar üzerinde müşterinin sürekli tercihidir. Sadık bir tüketici, rekabet daha ucuz bir alternatif sunsa bile bir ürün satın alır. Bu nedenle müşteri sadakatine yatırım yapmak, rekabet karşısında gerçek bir rekabet avantajı haline gelebilir. Böyle bir yatırım, ciroyu arttırmakla kalmaz, aynı zamanda bir şirketin pazar payını da olumlu bir kelime ile arttırır.

Yorum Yap
Bu İçerik Yeterli Mi? Yeterli Değilse Aradığını Yorum At.

Yazar Hakkında

Pazarlama Bilim Uzmanı - İşletme Doktora Öğrencisi.

Yorum Yap

Yorumlar (1)

  1. Marka kavramını tanım dışında anlatan oldukça detaylı ve güzel bir konu. Ülkemizde marka ve markalaşma bilincinin tam olarak yerleşmediğini düşünüyorum. Bu şekilde konuya hakim bilinçli şekilde blog yazıların ve makalelerin değerlendirilmesini umuyorum.