Maliyet Muhasebesi için Sapma Formülleri
Maliyet Muhasebesi için Sapma Formülleri
0

Sapma formülleri, beklenen ve gerçekte ne olduğu arasındaki farkları vurgulayabilir. Bu makale fiyat sapmalarını, verimlilik sapmalarını ve değişken genel masraf sapmalarını analiz eder ve işletme performansı hakkında neler ortaya çıkarabileceklerini açıklar.

Maliyet Muhasebesinde Sapma

Bir arabanın bir depo benzin başına kaç km aldığını tahmin ederseniz, bu bir ortalamadır. Bir gün deponun 100km’sine kadar gidebilirsiniz, çünkü şehirde sürekli dur kalk yapıyorsunuz. Başka bir gün, birkaç saat boyunca eyaletlerarası olabilir ve depoda 200 km gidebilirsiniz. Her gün işe gidip geri döndüğünüzde galona 150 km gidiyorsunuz. Bu sapmalar sapma dediğimiz şeydir.

Tahmin edilen ile gerçekte ne arasında sapmalar bulunduğunda maliyet muhasebesinde sapmalar vardır. Örneğin, her ay ekipman onarım maliyetlerinde ortalama 1.000 TL bütçe yapabiliriz. Gerçek giderler 2.000 TL olarak çalışıyorsa, bu 1.000 TL ‘lık sapmaya neyin sebep olduğunu bilmemiz gerekir. Sapmaların nerede bulunduğunu belirlemek için birkaç formül kullanabiliriz. Bunlar, sapma analizine veya sapmaların neden var olduğunu belirlemek için muhasebede kullanılan sürece yardımcı olabilir.

Sağlık A.Ş. adlı varsayımsal bir şirket kullanarak her bir sapma türünün en yaygın formüllerine ve örneklerine bakalım. Sağlık A.Ş. oksijen seviyesi, kan basıncı, nabız, kalp atış hızı ve yakılan kaloriler gibi sağlıkla ilgili göstergeleri ve biyometriyi izleyen elektronik aksesuarlar üretir. Finansal durumunun ayrıntılarını anlamalıdır.

Fiyat Sapması

Fiyat sapması, bir mal üretmek için gerçek fiyat ile bütçelenmiş fiyat arasındaki farktır. Sağlık A.Ş. günlük aktiviteleri takip eden bir saat üretir. Saati üretmenin gerçek maliyeti bütçelenenden düşükse, Sağlık A.Ş. her saatte tahmin edilenden daha fazla para kazanacaktır. Satış gibi gelir kalemleri bütçeden yüksekse, şirket aynı zamanda bütçelenen tutardan fazlasını yapar.

Bir satış fiyatı farkına bakalım:

Fiyat sapma formülü geçerli:

 • Fiyat Farkı = (Gerçek Fiyat – Bütçeli Fiyat) * (Satılan Gerçek Birimler)

Sağlık A.Ş. için, saatin gerçek fiyatı 12 TL ve bütçelenen fiyat 10 TL. Satılan birim sayısı ay için 1.000’di. Yani, şirketin fiyat sapması vardı:

(12-10) * 1.000 = 2.000 olumlu

Saatlerindeki fiyat farkı nedeniyle 2.000 TL kar elde ettiler.

Verimlilik Sapması

Verimlilik sapması, üretimde gerçekte kullanılan ile kullanılması tahmin edilen arasındaki farktır. Bu durumda, bir ürün veya hizmet üretmek için doğrudan malzemeler, işçilik ve işleme süresi gibi girdileri ölçüyoruz.

Verim sapma formülü olan:

Verimlilik Sapması = (Bütçelenmiş Miktar – Gerçek Miktar) * (Gerçek Maliyet veya Oran)

Sağlık A.Ş. tarafından üretilen her saat, gönderilmek üzere paketlenmeden önce kontrol edilmelidir. Tipik olarak, her saatin incelenmesi 2 dakika sürer, ancak son zamanlarda birkaç müfettiş terfi ettirildi ve denetimleri yeni işe aldı. İşi öğrenirken bir verimlilik farkı vardı. Yeni müfettişlerin her saati incelemesi 4 dakika sürüyordu. Her saati üretmek için 5 TL’lik bir maliyetle Sağlık A.Ş.’nin verimlilik sapması:

(2-4) * 5 = – 10 TL olumsuz

Denetimlerdeki bu değişiklik, verimlilik değişimi nedeniyle her saati üretmenin maliyetine 10 TL ekledi.

Harcama Farkı

Harcama sapması, gerçek gider ile beklenen veya bütçelenen gider arasındaki farktır. Bu sapma genellikle emeğe, malzemelere ve ek yüke uygulanır.

Sapması geçirmek için formül geçerli:

 • Harcama Sapması = (Bütçeli Gider – Gerçek Gider)

Sağlık A.Ş. saat kalıplarını soğutmak için ayda 1.000 TL harcayacağını tahmin ediyordu. Şirket aylık 1.200 TL harcadı. Su için harcama sapması:

1.000 – 1.200 = – 200 TL olumsuz

Bu durumda, sapma su maliyetindeki artıştan kaynaklanmıştır ve bu devam ederse şirketin bütçesinin ayarlanması gerekecektir.

Değişken Genel Gider Sapma

Değişken genel gider, işçilik maliyetleri, kamu hizmetleri, malzemeler ve ekipmanın bakımı gibi giderleri içerir. Değişken ek yük ile herhangi bir sapma olup olmadığını bilmemiz önemlidir. Değişken genel gider sapması, değişken genel gider harcama sapması ve değişken genel gider verimlilik sapmasının toplamıdır. Her bir bileşeni inceleyelim.

Varsa, fiili ve bütçelenmiş genel masraf oranları arasında hangi farkın var olduğunu bize bildiren değişken genel harcama harcamasıyla başlayacağız.

Değişken genel harcama sapma formülü geçerli:

Değişken Genel Gider Harcaması = Çalışılan Gerçek Saat * (Bütçe Değişken Genel Gider Oranı – Gerçek Değişken Genel Gider Oranı)

Sağlık A.Ş.’nin muhasebe ekibi, şirketin çalışılan çalışma saati başına 10 TL ’lik değişken bir genel gider oranı ödemesi gerektiğini tahmin ediyor. Ancak, Haziran ayı için fiili değişken genel masraf oranı 15 TL olarak gerçekleşti. Değişken genel gider harcama sapması şu şekilde hesaplandı:

Çalışılan 20.000 Gerçek Saat * (10 TL Bütçe Değişken Genel Gider Oranı – 15 TL Gerçek Genel Gider Oranı) = – 100.000 TL olumsuz değişken genel gider harcama sapması

Şimdi, bir üretim sürecinin verimliliği hakkında bize fikir veren değişken genel verimlilik sapmasına bakalım.

Değişken genel verim sapma formülü olan:

Değişken Genel Masraf Verimliliği Sapması = Bütçeli Genel Masraf Oranı * (Bütçeli Saatler – Gerçek Saatler)

Yani, Sağlık A.Ş.’ye bakarsak, elimizde:

(10 TL Bütçeli Genel Masraf Oranı) * (18.000 Bütçeli Saat – 20.000 Gerçek Saat) = – 20.000 TL elverişsiz

Yani, – olumsuz değişken genel gider harcama sapmasında – 100.000 TL ve – olumsuz değişken genel gider verimlilik sapmasında – 20.000 TL var. Değişken genel sapma elde etmek için ikisini toplamamız gerekir. Sahibiz:

– 100.000 TL Değişken Genel Gider Harcaması + – 20.000 TL Değişken Genel Gider Verimliliği Sapması = – 120.000 TL olumsuz değişken genel gider sapması

Bu bize ek yükümüzü tahmin etmede sorunlar yaşadığımızı ve haziran ayı boyunca kamu hizmetlerinde büyük bir artış ve ayrıca sapmaya katkıda bulunan çalışma saatlerinde artış olduğunu gösteriyor.

Makale Özeti

Bu makale maliyet muhasebesi için çeşitli sapma formüllerini inceler. Bu sapmalar, tahmin edilenler ile gerçekte olanlar arasında sapmalar olduğunda ortaya çıkar. Fiyat sapmasıverimlilik sapması ve değişken genel gider sapmasına baktık. Değişken genel sapma hem içerdiğinden harcama sapmasını ve verimlilik değişimini, biz de bu formülleri gözden geçirmiştir. Sapma formülleri, sorunların belirlenmesine yardımcı olur ve muhasebe ekiplerinin daha fazla kârın nerede bulunabileceğini görmek için sapma analizini kullanmasına izin verir.

İlgili Akademik Makaleler:

 1. Üretim sistemlerinin gerekli kıldığı maliyet hesaplama yöntemi olarak standart maliyetler ve sapma analizlerinin incelenmesi
 2. Maliyet Kontrolü ye Yönetimi İçin Bir Yöntem Önerisi: Standart Maliyet Sapmalarının Dinamik Analizi
 3. Maliyet muhasebesi

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 1
  be_endim
  Beğendim
 • 1
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  _rendim
  İğrendim
 • 0
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım
Paylaş
İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir