Örgütte Motivasyon

2 May, 2020 1753

Ödül Sistemleri ve Çalışan Davranışı: İçsel ve Dışsal Ödüller

Bazı çalışanların neden daha yüksek verimlilikte çalışmak için diğerlerinden daha motive olduklarını hiç merak ettiniz...

1 May, 2020 1754

Locke’un Hedef Belirleme Teorisi: Motivasyonu Geliştirmek İçin Hedefleri Kullanma

Locke’un Hedef Belirleme Teorisi, işyerinde çalışanların motivasyonunu artırmak için açık ve zorlu hedefler kullanır. İyi tanımlanmış...

1 May, 2020 489

Pigme Etkisi: (Pygmalion Effect) Çalışan Davranışını Etkileme

Çalışanların performansı ve davranışı için beklentilerin belirlenmesi, yönetimin birincil sorumluluklarından biridir. Bu makale (Pygmalion) Pigme Etkisini...

1 May, 2020 3035

Alderfer’ın ERG Teorisi ve İşyerinde Çalışanların Motivasyonu

Alderfer’ın ERG teorisi, Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinin basitleştirilmiş bir versiyonudur ve bu, tüm insan ihtiyaçlarının aşağıdan...

30 Nis, 2020 560

Edinilmiş İhtiyaçlar Teorisi: Başarı, Güç ve Üyelik İhtiyacı

Başarı, iktidar veya bağlılık ihtiyacından hareket ediyor musunuz? Bu makale, edinilmiş ihtiyaçlar teorisi ve üç ihtiyaç...

28 Nis, 2020 3152

Thorndike’ın Pekiştirme Teorisi: Çalışanları Motive Etmek İçin Sonuçları Kullanma

İşyerinde kabul edilebilir davranış seviyeleri vardır. Yönetici olarak, kabul edilebilir davranışı pekiştiren ve uygunsuz davranışı caydıran...

28 Nis, 2020 2110

Vroom’un Çalışan Motivasyonu Beklenti Teorisi

Çalışanları motive etmek için doğru denklemi bulmak zor olabilir. Bu makale, belirli bir dizi kritere göre...

28 Nis, 2020 2326

Eşitlik Teorisi Nedir?: John Stacey Adams Motivasyon Teorisi

Bazı çalışanların aynı ödül için diğerlerinden daha fazla çalıştıklarını hiç fark ettiniz mi? Bu neden oluyor? Bu...

28 Nis, 2020 439

Motivasyon Teorisi: İhtiyaca Dayalı ve Davranışa Dayalı

İşyerinde çalışanların motivasyonunu açıklamak için kullanılan iki düşünce okulu vardır. İhtiyaç temelli teori, çalışanların gerçekleştirmek için...

26 Nis, 2020 419

Öğretmenler İçin Motivasyon Faaliyetleri

Öğretmenler bazen heveslerini kaybederler ve tekrar yollarına devam etmek için yardıma ihtiyaç duyarlar. Bu makaledeki etkinlikler,...