Örgütte Motivasyon

2 Mayıs 2020 3749

Ödül Sistemleri ve Çalışan Davranışı: İçsel ve Dışsal Ödüller

Bazı çalışanların neden daha yüksek verimlilikte çalışmak için diğerlerinden daha motive olduklarını hiç merak ettiniz…

1 Mayıs 2020 2715

Locke’un Hedef Belirleme Teorisi: Motivasyonu Geliştirmek İçin Hedefleri Kullanma

Locke'un Hedef Belirleme Teorisi, işyerinde çalışanların motivasyonunu artırmak için açık ve zorlu hedefler kullanır. İyi tanımlanmış…

1 Mayıs 2020 935

Pigme Etkisi: (Pygmalion Effect) Çalışan Davranışını Etkileme

Çalışanların performansı ve davranışı için beklentilerin belirlenmesi, yönetimin birincil sorumluluklarından biridir. Bu makale (Pygmalion) Pigme Etkisini…

1 Mayıs 2020 5074

Alderfer’ın ERG Teorisi ve İşyerinde Çalışanların Motivasyonu

Alderfer'ın ERG teorisi, Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinin basitleştirilmiş bir versiyonudur ve bu, tüm insan ihtiyaçlarının aşağıdan…

30 Nisan 2020 1093

Edinilmiş İhtiyaçlar Teorisi: Başarı, Güç ve Üyelik İhtiyacı

Başarı, iktidar veya bağlılık ihtiyacından hareket ediyor musunuz? Bu makale, edinilmiş ihtiyaçlar teorisi ve üç ihtiyaç…

28 Nisan 2020 4762

Thorndike’ın Pekiştirme Teorisi: Çalışanları Motive Etmek İçin Sonuçları Kullanma

İşyerinde kabul edilebilir davranış seviyeleri vardır. Yönetici olarak, kabul edilebilir davranışı pekiştiren ve uygunsuz davranışı caydıran…

28 Nisan 2020 3708

Vroom’un Çalışan Motivasyonu Beklenti Teorisi

Çalışanları motive etmek için doğru denklemi bulmak zor olabilir. Bu makale, belirli bir dizi kritere göre…

28 Nisan 2020 3768

Eşitlik Teorisi Nedir?: John Stacey Adams Motivasyon Teorisi

Bazı çalışanların aynı ödül için diğerlerinden daha fazla çalıştıklarını hiç fark ettiniz mi? Bu neden oluyor? Bu…

28 Nisan 2020 835

Motivasyon Teorisi: İhtiyaca Dayalı ve Davranışa Dayalı

İşyerinde çalışanların motivasyonunu açıklamak için kullanılan iki düşünce okulu vardır. İhtiyaç temelli teori, çalışanların gerçekleştirmek için…

26 Nisan 2020 891

Öğretmenler İçin Motivasyon Faaliyetleri

Öğretmenler bazen heveslerini kaybederler ve tekrar yollarına devam etmek için yardıma ihtiyaç duyarlar. Bu makaledeki etkinlikler,…