Klasik Yönetim Teorisi

8 Nisan 2020 8558

Merkezileşme Nedir? – Fayol’un İlkesi, Genel Bakış

Bu makalede Fayol'un geçmişini ve 14 yönetim ilkesini gözden geçireceğiz. Ayrıca merkezileşme ve ademi merkeziyetçiliğin ne…

8 Nisan 2020 2914

Örgütlerde İlişkilendirme Teorisi Uygulamaları Nedir? – Tanım ve Örnekler

İlişkilendirme teorisi, davranışı açıklamaya çalışan ve örgütlerin yönetiminde oldukça yararlı olabilecek psikolojik bir teoridir. Bu makalede,…

8 Nisan 2020 11335

Henri Fayol’un Yönetim İlkeleri Nedir? – Örgütü Yönetmek

Henri Fayol'un idari bir yönetim teorisini geliştirmesinden önce, yöneticiler, işçilerine makine gibi davranarak üretkenliği en…

6 Nisan 2020 1875

Chester Barnard: Gayri Resmi Örgütler ve Kabul Teorisi

Chester Barnard resmi örgütlerin gayri resmi gruplardan oluştuğuna inanıyordu. Enformel gruplar enformel örgüt haline gelirler. Grubun inançları…

6 Nisan 2020 1037

Mary Parker Follett: İnsan Odaklı, Grup Ağı Yönetimi

Günümüz kuruluşlarındaki liderler, insan odaklı, grup ağ yönetimi yaklaşımını gerçekleştirmek için ortak hedefler ve katılımcı…

6 Nisan 2020 830

Fayol’un Personel Yönetimi ve İşçi Memnuniyeti Teorileri

Bu makalede, Henri Fayol'un son yedi ilkesinin işyerinde nasıl uygulanacağını öğreneceğiz. Profesyonel bir restoran mutfağını örnek…

6 Nisan 2020 3459

Frank ve Lillian Gilbreth’in Hareket Etüdü

Bu ders, eş olan bir ekibin, çıktılarını artırabilecek belirli hareketler hakkında fikir veren ünlü hareket…

5 Nisan 2020 1952

Gantt Şeması ve Çubuk Grafikler: Henry Gantt’ın Yönetime Katkıları

Bu makale, Henry Gantt'ın Gantt şeması olarak da bilinen, grafiksel bir sunum sunarak, planlama ve…

5 Nisan 2020 1529

Klasik Bilimsel Yönetim Okulu – Henry Ford T Montaj Hattı

Yönetim bilim okulu, üretim görevlerini verimli bir şekilde tamamlamak için özel iş süreçleri ve işgücü…

5 Nisan 2020 1409

Bürokrasi Nedir? – Max Weber Gayri Resmi Yönetim Teorisi

Örgütlerin aileler gibi yönetildiği bir dönemde Max Weber, örgütlere daha resmi bir yapı getirmenin yollarını…